جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر سطوح مختلف سولفوریک اسید و pH اب ابیاری بر اهن قابل استخراج با DTPA در یک نمونه خاک اهکی
 مریم طباطبایی اصل ، محمدحسین فتوکیان، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8964    1392/11/08   2014/01/28    
تاثیر کمپوست زباله شهری و pH اب ابیاری بر اهن قابل استخراج با DTPA در یک نمونه خاک اهکی
 مریم طباطبایی اصل ، محمدحسین فتوکیان، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8965    1392/11/08   2014/01/28    
تاثیر کاربرد دو سال کمپوست زباله شهری بر فاکتور تحرک اهن و منگنز در خاک
 مولود سمیعی ولوجردی ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8966    1392/11/08   2014/01/28    
تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر غلظت منگنز خاک و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه تربچه
 مولود سمیعی ولوجردی ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8967    1392/11/08   2014/01/28    
اثر کمپوست زباله شهری و دفعات اعمال ان بر فراکشنهای منگنز و ارتباط فراکشنها با برخی ویژگیهای خاک
 مولود سمیعی ولوجردی ، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8968    1392/11/08   2014/01/28    
تاثیر کاربرد دو سال کمپوست زباله شهری بر فاکتور انتقال اهن و منگنز در دو گیاه اسفناج و تربچه
 مولود سمیعی ولوجردی ، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8969    1392/11/08   2014/01/28    
تعیین شکلهای شیمیایی اهن پس از کاربرد کمپوست زباله شهری طی دو سال
 مولود سمیعی ولوجردی ، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8970    1392/11/08   2014/01/28    
بررسی امکان الودگی خاک به برخی فلزات سنگین با کاربرد کمپوست زباله شهری
 ندا صفاری انارکی ، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8971    1392/11/08   2014/01/28    
بررسی تاثیر اعمال کمپوست زباله شهری به خاک بر فاکتور دسترسی زیستی سرب و نیکل
 ندا صفاری انارکی ، عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8972    1392/11/08   2014/01/28    
ارتباط برخی شاخصهای بافری حاصل از همدما¬های جذب سطحی فسفر با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
 عبدالامیر بستانی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8973    1392/11/08   2014/01/28    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1000 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی