جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثار مال حرام بر تربیت با تاکید بر ایات و روایات
 اصغر هادوی
پژوهش نامه تفسیر قران - پژوهشنامه ثقلین سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 20746    1393/12/08   2015/02/27    
A bi-objective optimization model for designing closed-loop supply chain network by considering the disruption in production centers
 مهدی بشیری، رضا توکلی مقدم + فرهاد یزدانی
International Journal of Applied Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10384    1393/07/17   2014/10/09    
Proposing Multi-Objective Mathematical Model for Design of Multi-Product Forward and Reverse Logistics Network
 مهدی بشیری، توکلی مقدم + احسان هاشمی
International Journal of Applied Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10385    1393/09/10   2014/12/01    
Soft Computing Based on an Interval Type-2 Fuzzy Decision Model for Project-Critical Path Selection Problem
 
International Journal of Applied Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84991    1396/12/20   2018/03/11    
Gradual Covering Location Problem with Stochastic Radius
 مهدی بشیری، الهه چهره پاک + سعید گماری
Hamburg International conference of logistics 2014
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10388    1393/07/02   2014/09/24    
A permutation decision making method with multiple weighting vectors of criteria using NSGA-II
 احسان علی عسکری، مهدی بشیری
Decision Science Letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10394    1393/01/12   2014/04/01    
رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تامین با متغیرهای فازی
 مهتاب شرافتی زنگنه ، مهدی بشیری، فرشباف
مدیریت زنجیره تامین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10397    1393/03/05   2014/05/26    
تجزیه و تحلیل مدیریت زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت سایپا1394
 فاطمه نوروززاده، مصطفی قاضی زاده، فاطمه نوروز زاده وحسین رییسی
مدیریت زنجیره تامین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30866    1394/04/08   2015/06/29    
ارزیابی رشد دانهال و محتوی نسبی ژنوم در شرایط خشکی خاک در جمعیت های فستوکای جمع اوری شده در ایران
Evaluation of seedling emergence and relative DNA content under dry soil conditions of wild Festuca arundinacea populations collected in Iran
 ایمان روح اللهی
Grassland Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10402    1393/11/20   2015/02/09    
The Study On Features Of Informal Education In Postmodernism
 محمدحسن میرزامحمدی، محسن فرمهینی فراهانی ، ناصر نوروزی
Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9582    1393/04/20   2014/07/11    
اولین صفحه...10011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1019 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی