جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر میدان الکترومغناطیس و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی بذر
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، علیرضا رضازاده- عقیقی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30986    1394/06/30   2015/09/21    
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمونی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، خصوصیات جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه - دارویی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( در شرایط کنترل شده
 راضیه صارمی، حشمت امیدی * ، عبدالامیر بستانی،
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42716    1395/10/10   2016/12/30    
بررسی کاربرد کیتوزان بر جوانه زنی سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش شوری
 وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، محمد رضایی چرمهینی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64422    1396/09/04   2017/11/25    
(Silybum marianum L.) تاثیر کیتوزان بر جوانه زنی و صفات بیوشیمیایی گیاهچه ماریتیغال
Effect of Chitosan on Seed Germination and Biochemical Traits of Milk Thistle (Silybum marianum L.) Seedling under Salt Stress
 مهدی عقیقی شاهوردی ، *، حشمت امیدی ، سید اسماعیل موسوی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43657    1395/02/07   2016/04/26    
اثر اکسین و سیتوکینین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه و جوانه زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
 راضیه صارمی، حشمت امیدی، امیر بستانی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43936    1395/04/06   2016/06/26    
تاثیر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (quinoa Chenopodiu
Effect of chitosan nanoparticles and potassium nitrate on germination and some morphophysiological characteristics Seeds of quinoa (quinoa Chenopodiu
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95809    1397/09/05   2018/11/26    
بررسی برخی از عملگرها بر بهینه سازی زیر مدولی
 محبوبه بیرجندی، اردشیر دولتی ملک اباد
همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10453    1393/11/29   2015/02/18    
متروید افراز و بهینه سازی زیرمدولی
 زهرا احمدی موسوی، اردشیر دولتی ملک اباد
همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10454    1393/11/29   2015/02/18    
توزیع و الگوی حساسیت انتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی کشت خون در تهران، ایران
Distribution and antibiotic susceptibility pattern of bacterial isolates from blood culture of patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10455    1393/11/23   2015/02/12    
مطالعه باکتریهای جداشده از پوست بیماران در تهران، ایران و الگوی مقاومت میکربی انها
Study of bacteria isolated from skin of patients in Tehran, Iran, and antibiotic resistance pattern of them
 حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10456    1393/11/23   2015/02/12    
اولین صفحه...10211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1025 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی