جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی تاثیر محلولپاشی جیبرلین و کلسیم در مراحل مختلف رشدی بر برخی صفات کمی و کیفی فلفل دلمهای
Evaluation of effect of gibberellins and calcium spray in different growth stages on some qualitative and quantitative traits of sweet pepper
 میثم محمدی، مهدی صیدی و اورنگ خادمی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84955    1396/11/01   2018/01/21    
ارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده های فستوکای بلند جمع اوری شده از نقاط مختلف ایران
Evaluation of drought resistance and turf quality in some selected tall fescue collected from different places of Iran
 ایمان روح اللهی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31116    1394/07/01   2015/09/23    
بررسی سازگاری گرده برخی از ارقام و نژادگان¬های امید بخش انتخابی بادام
Study of pollen compatibility among some almond cultivars and genotypes promising choice
 یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی
علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10605    1394/06/10   2015/09/01    
Simultaneous Monitoring of Multivariate-Attribute Process Mean and Variability Using Artificial Neural Networks
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10608    1394/02/11   2015/05/01    
Robust Optimal Desirability Approach for Multiple Responses Optimization with Multiple Productions Scenarios
 یلدا اسمی زاده، مهدی بشیری، امیرحسین پارسامنش
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32066    1394/04/10   2015/07/01    
Monitoring Lognormal Reliability Data in a Two-Stage Process Using Accelerated Failure Time Model
 Goodarzi, A., Amiri, A.
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43819    1396/04/04   2017/06/25    
فرمول‌بندی جدید حل سیستم مونتاژ PCB همراه با پردازنده‌های گروهی موازی
New Formulation and Solution in PCB Assembly Systems with Parallel Batch processors
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43810    1396/04/04   2017/06/25    
A new uncertain modeling of production project time and cost based on Atanassov fuzzy sets
 Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi, Behnam Vahdani
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32113    1394/07/09   2015/10/01    
Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85271    1397/04/10   2018/07/01    
A Multi-Criteria Analysis Model under an Interval Type-2 Fuzzy Environment with an Application to Production Project Decision Problems
 
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106064    1397/07/10   2018/10/02    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1061 از 1447    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14468

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی