جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

یک روش ابتکاری برای برنامه ریزی ارمانی لکزیکوگرافی با جواب اولیه کارا
A Heuristic Algorithm for Nonlinear Lexicography Goal Programming with an Efficient Initial Solution
 حمید حسن زاده دستجردی، مهدی بشیری، امیر حسین پارسا منش
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10383    1393/06/10   2014/09/01    
Time Prediction Using a Neuro-Fuzzy Model for Projects in Construction Industry
 B. Vahdani, S.M. Mousavi, M. Mousakhani, H. Hashemi
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32110    1395/04/28   2016/07/18    
یک تحلیل جدید از مسیر بحرانی در پروژه های بزرگ با فعالیتهای فازی نوع 2 با در نظر گرفتن فاکتورهای ایمنی، کیفیت، هزینه و زمان
A new analysis of critical paths in mega projects with interval type-2 fuzzy activities by considering time, cost, risk, quality, and safety factors
 
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159180    1400/10/27   2022/01/17    
A New Method for Diagnosing Patients Suspected of Bone Marrow Metastasis in the Presence of Outliers
 
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159363    1400/12/01   2022/02/20    
An Assessment Method for Project Cash Flow under Interval-Valued Fuzzy Environment
 V. Mohagheghi, S.M. Mousavi, B. Vahdani
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54039    1396/05/10   2017/08/01    
Green Vehicle Routing Problem with Safety and Social Concerns
 شرفی، بشیری
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43300    1395/10/12   2017/01/01    
A new version of earned value analysis for mega projects under interval-valued fuzzy environment
 N. Moradi, S.M. Mousavi, B. Vahdani
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43157    1394/07/09   2015/10/01    
Hierarchical group compromise ranking methodology based on Euclidean–Hausdorff distance measure under uncertainty: An application to facility location selection problem
 S.Meysam Mousavi, H. Gitinavard, Behnam Vahdani, N. Foroozesh
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43148    1395/10/06   2016/12/26    
ELECTRE I-based group decision methodology with risk preferences in an imprecise setting for flexible manufacturing systems
 
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85480    1398/03/04   2019/05/25    
زنجیره تامین دوسطحی بادر نظر گرفتن چند خرده فروش همراه با قیمت گذاری و تقاضای عیر خطی
Two-Echelon Supply Chain Considering Multiple Retailers with Price and Promotional Effort Sensitive Non-Linear Demand
 
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85785    1397/08/20   2018/11/11    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1061 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی