جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

effect of extraction methods on morphological characters and protein profile....
 سمانه سروری، سیدلطیف موسوی گرگری
the 16th international and iranian congress of microbiologh
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31628    1394/01/05   2015/03/25    
بررسی ایمنی زایی نانوذرات کیتوسان بارگیری شده با وزیکول های غشای خارجی باکتری shigella sonnei
 سمانه سروری، سیدلطیف موسوی گرگری
بیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31629    1394/09/28   2015/12/19    
بهینه سازی با قیود معادلات وابسته به زمان ناویه- استوکس
Optimization with the time-dependent Navier-Stokes equations as constraints
 میترا ویژه، سیدحجت اله مومنی ماسوله، علاالدین ملک
Computational Methods for Differential Equations
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31630    1394/11/14   2016/02/03    
حل عددی معادلات انتگرال دو بعدی نوع اول با استفاده از روشهای چندگامی
Numerical solution of two-dimensional integral equations of the first kind by multi-step methods
 سید موسی ترابی-ابوالفضل تاری مرزاباد
Computational Methods for Differential Equations
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84703    1395/09/22   2016/12/12    
پایدارسازی سیستم های خطی معادلات دیفرانسیل تاخیری با روش بازخورد تاخیری
STABILIZATION OF LINEAR SYSTEMS OF DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY THE DELAYED FEEDBACK METHOD
 
Computational Methods for Differential Equations
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85510    1397/12/12   2019/03/03    
DECENTRALIZED LOAD-FREQUENCY CONTROL USING INTERACTION ESTIMATION AND ACTIVE DISTURBANCE REJECTION
 مجتبی حسن زاده، محمدرضا جاهد مطلق، محمد حسین کاظمی
The Mediterranean Journal of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31633    1394/09/10   2015/12/01    
مدلسازی تاثیر تزریق جریان الکتریکی بر عملکرد لیزر نیمه هادی مخابراتی نقطه کوانتومی در کاربردهای مخابرات نوری
Modeling The Effects of Electrical Current Injection on The Performance of Quantum Dot Semiconductor Laser for Optical Communication Applications
 محمد رضا شفیعی، محمدحسن یاوری
چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31634    1394/06/12   2015/09/03    
تریکودرما و سودوموناس علیه نماتد ملوایدوژن در ریزوسفر گیاهان گوجه فرنگی
Trichoderma viride and Pseudomonas fl uorescens CHA0 against Meloidogyne javanica in the rhizosphere of tomato plants
 ایت اله سعیدی زاده
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31639    1394/11/10   2016/01/30    
اثر سالیسیلیک اسید، سودوموناس و تریکودرما در کنترل ملوایدوژن در گوجه فرنگی
Eff ectiveness of salicylic acid, Pseudomonas fl uorescens CHA0 and Trichoderma viride to control Meloidogyne incognita race 2 on diff erent tomato cultivars
 ایت اله سعیدی زاده، اصفهانی، جمالی، پدرام فر
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31640    1394/11/10   2016/01/30    
Biodiversity and population fluctuations of parasitoids of the white peach scale, Psedaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae), in Kiwifruit Orchards in Northern Iran
 
Hellenic Plant Protection Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106038    1397/10/11   2019/01/01    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1100 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی