جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر زمینه ژنتیکی در مکان یابی QTL های مرتبط با تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت
EFFECT OF GENETIC BACKGROUND ON QTL MAPPING OF TRAITS RELATED TO SALINITY
 محمدحسین فتوکیان، ، ناخدا، محمدی نژاد، قره یاضی، طالعی
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10640    1394/02/17   2015/05/07    
اثر تنش شوری بر برخی صفات رشدی و محتوای پرولین ریشه و برگ بادرنجبویه در شرایط کشت گلدانی
The effects of salinity on growth parameters and proline content of Mellissa officinalis in pot culture condition
 داریوش طالعی، رقیه دهقانی، طیبه رجبیان، عذرا صبورا
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32055    1394/02/27   2015/05/17    
اثر تنش شوری بر برخی صفات رشدی و محتوای پرولین ریشه و برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلدانی
 طیبه رجبیان، رقیه دهقانی، داریوش طالعی و عذرا صبورا
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31294    1394/02/17   2015/05/07    
بررسی اثر پایه مادری بر بنیه بذر جو تحت شرایط انبارداری طبیعی
Evaluation of the effect of maternal environment
 نسرین سادات عیسی نژاد، علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی
دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30739    1394/02/17   2015/05/07    
رسانندگی گرمایی فاز A1 ابرشاره هلیم سه
Thermal conductivity of A1 phase of superfluid 3He
 ندا ابراهیمیان
Journal of Physics: Condensed Matter
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10641    1383/12/07   2005/02/25    
برهم کنش نرمال- بوگلیوبف و محاسبه رسانندگی گرمایی فاز A1 هلیم سه
Bogoliubov-normal interaction and calculation of thermal conductivity of superfluid A1-He3
 ندا ابراهیمیان
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10642    1384/11/15   2006/02/04    
Dependence of interface conductivity on relevant physical parameters in polarized Fermi mixtures
 ندا ابراهیمیان
Physica C: Superconductivity and its Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10647    1391/04/14   2012/07/04    
Modelling nonlinearity in superconducting split ring resonator and its effects on metamaterial structures
 
Physica C: Superconductivity and its Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43899    1396/04/24   2017/07/15    
Andreev trajectory and low-temperature transport in ultracold atoms in the presence of a vortex line: Population imbalance effect
 
Physica C: Superconductivity and its Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106150    1397/09/09   2018/11/30    
مدل غیرخطی ساختارهای فرامواد ابررسانا شامل خطوط تزویج شده حلزونی
Nonlinearity in superconducting metamaterial structures, including spirally coupled lines
 
Physica C: Superconductivity and its Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106300    1397/12/01   2019/02/20    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1127 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی