جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پست مدرنیسم و اموزش عالی
 محسن فرمهینی فراهانی
کننفرانس بین المللی فلسفه اموزش عالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42583    1394/12/13   2016/03/03    
عوامل سازمانی زمینه ساز انتقال اثربخش یادگیری به محیط کار )مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران(
 
اموزش و توسعه منابع انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42593    1395/06/30   2016/09/20    
اثر رمینرالیزه کننده نوامین و نانوهیدروکسی اپاتیت بر ضایعات شبه پوسیدگی دندان شیری
Remineralizing Effect of Topical NovaMin and Nanohydroxyapatite on Caries-like Lesions in Primary Teeth
 
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42595    1395/05/10   2016/07/31    
تاثیر ضدمیکروبی مخلوط نانوسیلور و زینک اکساید اوژنل بر انتروکوکوس فتالیس
Antimicrobial Efficacy of Mixtures of Nanosilver and Zinc Oxide Eugenol against Enterococcus faecalis
 Roza Haghgoo, Motahareh Ahmadvand, Mohammad Nyakan, Mojtaba Jafari
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43103    1395/12/22   2017/03/12    
شیوع موقعیت وسایز سپتا سینوس ماگزیلا:ارزیابی CBCT
Prevalence, Location, and Size of Maxillary Sinus Septa: Computed Tomography Scan Analysis
 فریال طالقانی مریم طهرانچی شهریار شهاب زهرا ظهری
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43065    1395/10/12   2017/01/01    
بررسی اثر فاصله بین ایمپلنتی و بارگزاری دوره ای بر گیر اتچمنت های اوردنچر
Effect of Interimplant Distance and Cyclic Loading on the Retention of Overdenture Attachments
 سیدشجاع الدین شایق، سیدمحمدرضا حکیمانه، محمد تقی باغانی، شیرین شیدفر، فریناز خداداد کاشی، امیرحسین زمانیان، علی ارزوبخش
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64307    1396/08/10   2017/11/01    
مقایسه اثرتری کلسیم فسفات و CPP-ACP(tooth mousse)بر رمینرالیزاسیون مینا در ضایعات اروژن ناشی از مصرف نوشابه گازدار
Effect of Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate and Three Calcium Phosphate on Enamel Microhardness
 حمید رضا حقگو- رزا حقگو- محمد رضا روح الهی- زهرا قربانی
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43843    1396/04/13   2017/07/04    
Nano-hydroxyapatite could Compensate the Adverse Effect of soft carbonated Drinks on Enamel.
 
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106259    1395/04/22   2016/07/12    
Effects of Excessive Implant Angulation on Retention of Two Types of Overdenture Attachments during Cyclic Loading
 
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95824    1397/07/09   2018/10/01    
بررسی رابطه فرد گرایی با نگرش به تحدید نسل ( مطالعه مورید: زوجین شهر تهران)
 امیر رستگار خالد، ماریا رحیمی ، هاجر عظیمی ، محمد ناصر ریاحی
همایش ملی گفتمان اعتدال
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43294    1394/09/25   2015/12/16    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1145 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی