جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

انالیز بیوانفورماتیکی OprF، OprI و PcrV در سودوموناس ایروجینوزا به عنوان کاندیدای واکسن
In silico study of OprF, OprI and PcrV in Pseudomonas aeruginosa as vaccine candidates
 پرویز اولیا، احسان کاظمی، ابوالفضل جهانگیری
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42372    1395/06/08   2016/08/29    
بررسی پایداری جوابهای معادله ناویر-استوکس در R^2 با استفاده از طیف عملگر خطی معادله پیچش
Study of the Stability of the Navier-Stokes Equation in R^2 by Using Spectra of the Linear Operator of The Vorticity Equation
 مرتضی شریفی, بهروز رییسی, حسین فینی زاده بیدگلی
چهارمین سمینار انالیز تابعی و کاربردهای ان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42375    1394/12/12   2016/03/02    
بیان های مختلف ژن ار بی او اچ دی و مختوای متفاوت هیدروژن پروکساید در جمعیت های مختلف فستوکای بلند تحت تنش خشکی
Different expression of RbohD (respiratory burst oxidase - D ) gene and H 2 O 2 content between contrasting Festuca arundinaceae accessions with respect to drought resistance under water deficient condition
 ایمان روح اللهی
The challenge to produce more food and energy with sustainability
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42377    1395/06/20   2016/09/10    
بررسی و تحلیل تاثیر مساوات نژادی در پیشرفت جامعه اسلامی با نگاه قرانی و روایی
 رسول محمدجعفری
پیشرفت از منظر قران و حدیث
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42378    1394/10/01   2015/12/22    
میزان امادگی بیماران همودیالیزی در بلایا و فوریتها
Hemodialysis patients and disaster preparedenss
 5
همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42553    1395/05/20   2016/08/10    
پتانسیل تحریک استخوانسازی عاج دمینرالیزه الوژنیک :مطالعه پایلوت
Osteopromotive property of allogenic demineralized dentin matrix:a pilot study
 Neema Bakhshalian,T Jalayer,HShahoon,BH Arjmand,HR Azimi
The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42636    1393/06/19   2014/09/10    
بررسی خاصیت تشدید کنندگی استخوان سازی ماتریکس عاج دمینرالیزه
Osteopromotive property of allogenic demineralized dentin matrix: a pilot study
 نیمابخشعتیان تکتم جلایر حسین شاهون بهرام ارجمندی حمیدرضاعظیمی
The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42481    1392/06/10   2013/09/01    
تاثیر استخوان سازی ماتریکس دمینرالیزه عاج دندان.یک مطالعه پایلوت
Osteopromotive property of allogenic dentin matrix .A pilot study
 
The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116504    1392/06/17   2013/09/08    
شار ریچی به عنوان خود ریختی های جبر لی بر روی گروه های لی همبند ساده سه بعدی
Ricci flow as automorphisms of the Lie algebra on simply connected three dimensional Lie groups
 H.Ghahremani-Gol, A. Razavi
8the Seminar on Geometry and Topology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42431    1394/09/26   2015/12/17    
مدار اشکارساز رادیویی بر اساس شکل دهی سیگنال
A 34 pJ/bit Area-Efficient ASK Demodulator Based on Switching Mode Signal Shaping
 مهدی لطفی نوایی، محسن جلالی، حامد ساجدی
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42422    1395/05/30   2016/08/20    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1145 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی