جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تحلیل و مصورسازی همکاری های علمی پژوهشگاههای علوم انسانی کشور
Analysis and visualization of collaboration among Iranian research institutes for humanities
 سعید اسدی و نازنین فرعونی شمیلی
مطالعات دانش شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43593    1395/02/15   2016/05/04    
مطالعه علم سنجی جایگاه کشورهای خاورمیانه در جغرافیای سیاسی اطلاعات
Scientometric Analysis of Middle East Countries in Information Geopolitics
 
مطالعات دانش شناسی
Endnote  XML  Paper ID : 106368    1396/11/15   2018/02/04    
A review of agent-based modeling (ABM) concepts and some of its main applications in management science
 
Iranian Journal of Management Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95792    1397/08/13   2018/11/04    
desighning mathmatical model for allocating budget to university research
 سعید صفری، احمد سرداری - حسین سبزیان
Iranian Journal of Management Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10182    1391/04/15   2012/07/05    
اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده باکتری E.coli o157:H7 به صورت زیرجلدی در حیوان مدل
 نسیم ارشدی -سیدلطیف موسوی گرگری-جعفرامانی-شهرام نظریان
کنگره پژوهش و نواوری در زیس فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43597    1396/02/07   2017/04/27    
طراحی و اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور : یک مطالعه موردی
Design and validation of criteria and indicators to evaluate the quality of the secondary school curriculum: A case study
 علی کشاورززاده ، محسن فرمهینی فراهانی
پژوهش های کیفی در برنامه درسی=پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43598    1396/01/19   2017/04/08    
افزایش ارتفاع ریج ماندیبل به روش ساندویچ بدون فیکساسیون
Mandibular ridghe augmentation with sandwich technique without fixation
 حمید رضا عظیمی
12th asian congress on oral&maxillofacial surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43601    1395/08/19   2016/11/09    
filamentous hemagglutinin adhesin fhab limits a.baumannii biofilm formation
 علیپور
Frontiers in Bioscience-Elite
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43603    1395/12/11   2017/03/01    
شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی منطقه قایم شهر
 امیر حسن طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43604    1395/12/05   2017/02/23    
شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی منطقه قایم شهر
 امیرحسین طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43605    1395/12/05   2017/02/23    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1205 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی