جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

واکنش فیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل جاسمونات تحت تنش شوری
Physiological responses of Portulaca oleracea to methyl jasmonate under salt stress
 رضا شریفی، داریوش طالعی، فرناز رفیعی
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84781    1396/10/07   2017/12/28    
واکنش مورفولوژیکی و رنگریزه های فتوسنتزی گیاه خرفه به سالسیلیک اسید تحت تنش شوری
Morphological and photosynthetic pigments responses of Portulaca oleracea to salisylic acid under salt stress
 سید مهدی پیرصالحی، داریوش طالعی، فرناز رفیعی
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84782    1396/10/07   2017/12/28    
واکنش فیزیولوژیکی گیاه خرفه به سالسیلیک اسید تحت تنش شوری
Physiological responses of Portulaca oleracea to salisylic acid under salt stress
 سید مهدی پیرصالحی، داریوش طالعی، فرناز رفیعی
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84783    1396/10/07   2017/12/28    
اربعین ، هم گرایی ، و صلح جهانی (با تاکید بر اموزه های قران و حدیث)
 لابه افتخاری
دومین همایش بین المللی اربعین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84786    1396/08/04   2017/10/26    
arba,een convergence and global peace with an emphasis on thr instructi
 لاله افتخاری
دومین همایش بین المللی اربعین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84787    1395/08/03   2016/10/24    
Arbaeen, Convergence and Global Peace (with an Emphasis on the Instructions of Quran and the Ahl al-Bayt (the Famity of the Islamic Prophet Muhammad
 
دومین همایش بین المللی اربعین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106215    1396/11/13   2018/02/02    
مطالعه تاثیر نیتریک اکسید در همزیستی میکوریز بر رشد رویشی گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
Study of the effect of nitric oxide on mycorrhizal symbiosis on vegetative growth of licorice under salt stress
 ارزو صفرزاده، گیتی برزین، داریوش طالعی
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان داروییو کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84795    1395/09/25   2016/12/15    
اثر متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه نایین هاوندی
Effect of methyl jasmonate on morphological and physiological characteristics of Nain-e- Havandi
 الناز محمدیان ، گیتی برزین، داریوش طالعی
هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84796    1396/04/14   2017/07/05    
Mechanism design for pricing and bandwidth allocation in heterogeneous wireless networks to maximize the social welfare
 
2017 9th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84797    1396/07/26   2017/10/18    
حقوق ایران در بهره برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین الملل
Irans Rights in Exploitation of Hirmand River From International Law Perspective
 
مطالعات حقوق انرژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85149    1396/10/11   2018/01/01    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1260 از 1327    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13266

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی