جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تحلیل معیارهای میان رشته ای سازی برنامه های درسی اموزش عالی در اسناد بالادستی و برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
Analysis of Interdisciplinary Criteria for the Higher Education Curriculum in upstream documents and Five-Year Economic, Social and Cultural Development Programs of the Islamic Republic of Iran
 
Revista Publicando
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85648    1397/05/06   2018/07/28    
The effect of the Invention of the Selected Aerobic Exercise Program on Variations of Body Composition Lipid hal
 
Revista Publicando
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116465    1397/10/08   2018/12/29    
بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و نقش پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت دفاعی
Overview of the Relationship between Social Capital and Organizational Readiness for Implementing Knowledge Management in the Defensive Industry
 
Revista Publicando
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106040    1397/07/15   2018/10/07    
واکنش های مورفولوژیکی و رنگریزه های فتوسنتزی گیاه سیاه دانه به اسید سالسیلیک تحت تنش شوری
Morphological and photosynthetic pigments responses of Nigella sativa to salicylic acid under salt stress
 ابوالفضل ریحانی، داریوش طالعی، پریسا نجات خواه
کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84570    1396/08/17   2017/11/08    
واکنش های فیزیولوژیکی گیاه سیاهدانه به اسید سالسیلیک تحت تنش شوری
Physiological responses of Nigella sativa to salicylic acid under salt stress
 ابوالفضل ریحانی، داریوش طالعی، پریسا نجات خواه
کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84571    1396/08/17   2017/11/08    
روشهای هم محلی دو گامی برای معادلات انتگرال دو بعدی ولترا از نوع دوم
Two-step collocation methods for two-dimensional Volterra integral equations of the second kind
 
Journal of Applied Analysis
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116897    1398/02/24   2019/05/14    
مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم ساقه خوار برنج، Chilo Supperessalis در شرایط ازمایشگاهی
Comparison of effects of microbial pesticide on striped stem borer, Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) in vitro
 انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی‌پور، سعید حیدری و بهنام امیری
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84573    1396/08/11   2017/11/02    
مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم سبز برگ خوار برنج، Naranga aenescens در شرایط مزرعه ای
Comparison of effects of microbial pesticides on the rice green leaf semi-looper, Naranga aenescens in field conditions
 انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی‌پور، سعید حیدری و بهنام امیری
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84574    1396/08/11   2017/11/02    
Effects of Boswellia serrata resin extract on motor dysfunction and brain oxidative stress in an experimental model of Parkinson’s disease
 
Avicenna Journal of Phytomedicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137358    1398/03/10   2019/05/31    
Spectra of some special bipartite graphs
 A. R. FIUJ LAALI AND H. HAJ SEYYED JAVADI
Miskolc Mathematical Notes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84589    1394/12/20   2016/03/10    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1300 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی