جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کارامدی راهکارهای مختلف کاهش فرورفت موجشکن تودهسنگی در بسترهای سست مطالعات موردی: پروژههای تپهرشادت، بوالخیر و شاهعبدالله
 محمدمهدی معصومی- روح الله امیرابادی امیرابادی
دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84834    1393/09/01   2014/11/22    
کاوشهای ژیوتکنیکی کمهزینه و سریع بکارگیری شده در پروژه بنادر چندمنظوره مطالعات موردی: پروژههای بوطاهری، حشم و بوالخیر
  اکبر چشمی - محمدمهدی معصومی - رضا حسینی
دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84833    1393/09/01   2014/11/22    
نگاه تطبیقی به اینه و چرخ در شعر سبک خراسانی با تاکید بر شعر فرخی سبستانی و انوری
 
اولین همایش ملی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84835    1396/09/29   2017/12/20    
ساخت جعبه دوبخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفوژ
 عباس قلندرزاده-مجید مرادی- محمد حسین ابراهیمی
چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84836    1389/08/12   2010/11/03    
مدلسازی سانتریفوژ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش
 مجید مرادی -عباس قلندرزاده
چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84837    1389/08/12   2010/11/03    
ارزیابی فرمول هیلی برای تعیین باربری درجای شمع
 علی فاخر
دومین کنگره ملی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84839    1384/02/21   2005/05/11    
Defense Mechanisms in Psychological Health and Sport Success of Athletes
 
Journal of Kerman University of Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84840    1396/09/05   2017/11/26    
رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقی اسلام
 
مطالعات حقوق بشر اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84848    1396/10/01   2017/12/22    
امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تاکید بر مرجع امنیت
 
سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84847    1394/10/27   2016/01/17    
Estimation of Energy from Forestry & Agricultural Residues
 جهانگیر پیام ارا
ISESCO Science and Technology Vision
Endnote  XML  Paper ID : 3380    1389/08/10   2010/11/01    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1313 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی