جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

امکانسنجی اقدامات حقوقی دادستان در چارچوب ایین دادرسی مدنی در حوزه محیط زیست
 ابوالقاسم خدادی ، عهدیه اسفندیار مدهنی،مریم ملکی
اولین همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالش های زیست محیطی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64312    1395/12/05   2017/02/23    
تشخیص ناهنجاری در منازل هوشمند بر پابه شبکه های بیزین
Anomaly Detection in Smart Homes Using Bayesian Networks
 
KSII Transactions on Internet and Information Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147991    1399/01/18   2020/04/06    
Gomory Hu Tree and Pendant Pairs of a Symmetric Submodular System
 Saeid Hanifehnezhad Ardeshir Dolati
Lecture Notes in Computer Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84555    1396/07/21   2017/10/13    
Inverse Multi-objective Shortest Path Problem Under the Bottleneck Type Weighted Hamming Distance
 Mobarakeh Karimi Massoud Aman and Ardeshir Dolati
Lecture Notes in Computer Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84557    1396/07/21   2017/10/13    
A Characterization of Horoidal Digraphs
 Ardeshir Dolati
Lecture Notes in Computer Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84535    1396/07/21   2017/10/13    
effevtiveness of acceptance and commitment therapy on test anxiety among High School Girls in Tehran Fifth Distric
 
15th European Congress of Psychology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85034    1396/08/20   2017/11/11    
the relationship between national and psychological identity and psychological well being among .....
 
15th European Congress of Psychology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85035    1396/08/20   2017/11/11    
رابطه هویت ملی و روانشناختی با بهزیستی روانشناختی بین دانشجویان شاهد و غیر شاهد
the relationship between national and psychological and well being among shahed and nOn-shahed students
 رقیه موسوی
15th European Congress of Psychology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64316    1396/04/20   2017/07/11    
بررسی اثر بخشی مشاوره به روش پلیسین بر کارکرد جنسی زوجین در بارداری
Effectiveness of the PLISSIT Model-based Counseling on the Sexual Function of Couples during Pregnancy
 
Health Education & Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84556    1396/09/29   2017/12/20    
تاثیر برنامه حمایت از خانواده بر افسردگی مراقب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب
Impact of Family Support Program on Depression of Family Caregiver of Hospitalized Patients in Cardiac Intensive Care Unit
 
Health Education & Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158563    1400/03/14   2021/06/04    
اولین صفحه...13611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1377 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی