جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

طراحی بهینه دالهای بتن مسلح یک طرفه
 علیرضا حبیبی، محمد زاهدی، مهدی ایزدپناه
هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64367    1394/07/15   2015/10/07    
ضریب رفتار قاهای خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع با هدفهای طراحی بر اساس عملکرد
 علیرضا حبیبی، محسن قاسم فام
هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64368    1394/07/15   2015/10/07    
بررسی زمان تناوب قابهای بتن مسلح با ارتفاع کوتاه تا متوسط
 علیرضا حبیبی، محسن قاسم فام
هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64369    1394/07/15   2015/10/07    
تعیین ضریب رفتار قاهای خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع بخش دوم: کاربردی
 علیرضا حبیبی، محسن قاسم فام
هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64370    1394/07/15   2015/10/07    
تعیین ضریب رفتار قاهای خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع
 علیرضا حبیبی، محسن قاسم فام
هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64371    1394/07/15   2015/10/07    
طراحی بهینه تیر عمیق بتنی
 علیرضا حبیبی، منصور بنفشی، محمد فاروق انصاری مقدم
هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64372    1394/07/15   2015/10/07    
طراحی بهینه بستهای مورب ستون مشبک
 علیرضا حبیبی، سعید جعفری متین
مصالح و سازه های نوین در علوم مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64373    1393/05/15   2014/08/06    
مقاومت افزون در قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع
 علیرضا حبیبی، محسن قاسم فام
ششمین کنفرانس ملی بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64374    1393/07/15   2014/10/07    
ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع با هدف های طراحی بر اساس عملکرد
 علیرضا حبیبی، محسن قاسم فام
ششمین کنفرانس ملی بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64375    1393/07/15   2014/10/07    
تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه-بخش دوم: کاربرد
 علیرضا حبیبی
ششمین کنفرانس ملی بتن ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64376    1393/07/15   2014/10/07    
اولین صفحه...13811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1382 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی