جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سبک زندگی فعال جسمانی در دختران نوجوان با کاربرد مدل مراحل امادگی ((TTM
 اشرف پیراسته، علیرضا حیدر نیا
همایش سراسری سبک زندگی و سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5934    1389/12/10   2011/03/01    
رضایت مندی دانشجویان دانشگاه شاهد در رابطه با عوامل محیطی موثر بر سلامت در خوابگاه
Shahed University student satisfaction in relation to environmental factors affecting health in the dormitory
 زهراجوهری-اشرف پیراسته
همایش سراسری سبک زندگی و سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43370    1389/12/10   2011/03/01    
تاثیر تنظیم کننده رشد کلرومکوات کلرید بر برخی شاخص های مرفولوژیک گیاه افتابگردان رقم رکورد
 حسین احمدی نژاد شلمانی، حسین ترابی گلسفیدی، حسین احمدی نژاد، محمد باقر پارسا
سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های نباتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4126    1389/10/01   2010/12/22    
بررسی پارامترهای عملیات مدیریتی بقایای گیاهی و روش های خاک ورزی بر روی برخی صفات بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن
Plant debris management operation parameters with tillage methods on some biological traits of nitrogen stabilizer
 حسن حبیبی، محمد حسین ارزانش، محمد اسماعیل اسدی، بهنام کامکار
سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های نباتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4240    1389/10/01   2010/12/22    
تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در لند فرم های مختلف دشت تبریز
 حسین ترابی گلسفیدی، حامد فروغی، علی اصغر جعفر زاده، ناصر علی اصغر زاده، نورابر تومانیان، ناصر دواتگر
دانش اب و خاک- دانش کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4140    1390/07/30   2011/10/22    
تاتیر واحدهای لند فرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی خصوصیات بیولوژیکی خاک در دشت تبریز
 حسین ترابی گلسفیدی، حامد فروغی فر، علی اصغر جعفر زاده ، ناصر علی اصغر زاده، نورایر تومانیان، ناصر دواتگر
دانش اب و خاک- دانش کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4141    1390/10/30   2012/01/20    
تثبیت شیمیایی درجای سرب توسط ترکیبات فسفاتی در یک خاک اهکی الوده
 طیبه ایمانی، عبدالامیر بستانی
دانش اب و خاک- دانش کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9655    1393/12/01   2015/02/20    
بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS موازی و PSS و مکانیابی STATCOM در دستیابی به حداکثر بهبود پایداری گذرا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 علی درویش فالحی، عارف درودی، مهرداد رستمی
همایش ملی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4147    1389/09/15   2010/12/06    
برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه ان در تحقیق و توسعه
 عبدالرضا بیگی نیا، حسین عباسی اسفنجانی
پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 1435    1383/09/20   2004/12/10    
اخلاق کارافرینی
 عبدالرضا بیگی نیا، خانم مریم یعقوبی
اولین همایش ملی مدیریت صنعتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 1437    1385/03/25   2006/06/15    
اولین صفحه...601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 608 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی