جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارض عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گیاهی
 ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4578    1389/05/09   2010/07/31    
بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قاض عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گیاهی
 ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4579    1389/05/09   2010/07/31    
بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی روی برخی از ارقام گوجه فرنگی در گلخانه
 ایت اله سعیدی زاده، دهقان، اسکندری، رهجو، زینالیان
نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4581    1389/05/09   2010/07/31    
Laboratory Evaluatipn of Diquat Concentrations Under Static Conditions for Controling Sago Pondweed and Hydrilla
 جابر کریمی، Filizadeh Y.،Esfahani M.،Agahi K.
XII symposium pesticide chemistry: pesticide inair plant siol and water system
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4337    1382/03/14   2003/06/04    
Toxicity of Fluridone to Fish and Aquatic Invertebrates
 جابر کریمی، Esfahany M.،Filizadeh Y.،Agahi K.
XII symposium pesticide chemistry: pesticide inair plant siol and water system
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4338    1382/03/14   2003/06/04    
تجلی هنر و فرهنگ ایلامی در نقش برجسته های هخامنشی
Influence of Elamite Art and culture in Achamenid reliefs
 محسن مراثی
هنرنامه
Endnote  XML  Paper ID : 4356    1383/06/01   2004/08/22    
مبانی و سوابق کاربرد ترکیب طلا و لاجورد در هنرهای ایرانی
The use of Gold and Lapis Lazuli in Iranian Arts
 محسن مراثی
هنرنامه
Endnote  XML  Paper ID : 4357    1380/04/01   2001/06/22    
پروالانس و ریسک فاکتورهای دیابت بارداری در تهران
Prevalence and Risk Factors for Gestational Diabetes Mellitus in Tehran
 احیا گرشاسبی، سقراط فقیه زاده- محمدمهدی نقی زاده-ماندانا قوام
Journal of Family and Reproductive Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4366    1387/04/10   2008/06/30    
osteogenesis Imperfecta in pregnancy : case report
 مریم ربیعی
Journal of Family and Reproductive Health
Endnote  XML  Paper ID : 6272    1389/12/10   2011/03/01    
کارکرد جنسی، کیفیت زندگی و سلامت روانی و جسمانی زنان باردار
Title: Evaluation of Sexual Function, Quality of Life, and Mental and Physical Health in Pregnant Women
 محمدرضا نایینیان
Journal of Family and Reproductive Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8406    1392/10/15   2014/01/05    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 625 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی