جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

انتن مونوپل با مسیر پیچشی چند بانده قابل تنظیم برای کاربرد چند ورودی چند خروجی
A Tunable Multi-band Meander Line Printed Monopole Antenna for MIMO Systems
 سجاد محمد علی نژاد، علیرضا ملاح زاده، ایلار صدق ارا
2011 European conference on antennas and propagation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4484    1390/01/26   2011/04/15    
انتن جند ورودی چند خروجی مونوپل سه بانده برای سیستم های وایرلس و وایمکس
Tri-Band Printed Monopole Antenna for WLAN and WiMAX MIMO Systems
 سجاد محمد علی نژاد، سیده فائزه سید رضایی، نعمت اله قهوه چیان، ملاح زاده
2011 European conference on antennas and propagation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4485    1390/01/26   2011/04/15    
سنتز پترن مربع کسکانت برای انتن رفلکتور با استفاده از IWO
Cosecant Squared Pattern Synthesis for Reflector Antenna Using IWO
 علیرضا ملاح زاده، پرستو تقی خانی، قاسمی و دکتر راشدمحصل
2011 European conference on antennas and propagation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4497    1390/01/26   2011/04/15    
On the number of independent sets in cycle-separated tricyclic graphs
 اردشیر دولتی ملک اباد
Computers & Mathematics with Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4490    1389/12/24   2011/03/15    
Differential transform method for the system of two-dimensional nonlinear Volterra integro-differential equations
 ابوالفضل تاری مرزاباد، صداقت شهمراد مغانلو
Computers & Mathematics with Applications
Endnote  XML  Paper ID : 4901    1390/01/30   2011/04/19    
Cyldindrical Combline Microstrip Array for Omnidirectional Radiation Pattern
 علیرضا ملاح زاده، پیرهادی، بهرامی، نصیری
Asia Pacific Microwave Conference 2010
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4523    1389/09/16   2010/12/07    
طراحی اتصال چرخان سه کاناله پهن باند با استفاده از موجبر دو تیغه ای انحنا دار
Ultra Wideband Three-Channel Rotary Joint Design Using Curved Double-Ridged Waveguide
 علیرضا ملاح زاده، هادی احمد ابادی
Asia Pacific Microwave Conference 2010
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4488    1389/09/19   2010/12/10    
تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون
 مطلب حسین پور، حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان، پیرزاد،
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4491    1389/05/17   2010/08/08    
Element failure diagnosis in a planar microstrip antenna array by the use of neural networks
 مطهره طاهرزاده، علیرضا ملاح زاده
Applications of Electromagnetism and Student Innovation Competition Awards 2010
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4494    1389/05/22   2010/08/13    
a preamble based frequency offset compensation scheme in multiple input multiple output ofdm systems
 حمیدرضا بخشی
American Journal of Engineering and Applied Sciences
Endnote  XML  Paper ID : 4434    1389/02/12   2010/05/02    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 635 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی