جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رهیافت فلسفه نو عمل گرایی برای پژوهش های تربیتی با نگاهی به وضعیت پژوهش های تربیتی در ایران
 اکبر رهنما
دومین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4699    1390/02/12   2011/05/02    
تبیین مولفه ها عناصر و ویژگی های تفکر انتقادی
 اکبر رهنما، فرامرز بیجنوند
دومین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4700    1390/02/12   2011/05/02    
انسان کامل از دیدگاه حکیم ملاصدرا
 اکبر رهنما، فرامرز بیجنوند
پانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدر المتا لهین شیرازی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4703    1390/03/01   2011/05/22    
انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا
 فرامرز بیجنوند، اکبر رهنما
پانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدر المتا لهین شیرازی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5199    1390/03/04   2011/05/25    
Effect of Bacterial 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Deaminase (ACD) on Resistance to Environmental Stress caused by Salinity in Winter Wheat
 پرویز اولیا، M. Sadrnia، N. Maksimava، E. Khromsova، S. Stanislavich،، M. Arjomandzadegan
Biosciences Biotechnology Research Asia
Endnote  XML  Paper ID : 4704    1390/05/20   2011/08/11    
Association between Eating Breakfast and Theology Course Grades of High School Students in Tehran
 فرهاد جعفری، محمد باقر هداوند- ولی الله گرایلی ملک - بهزاد تدین- ملیحه امین زاده
Biosciences Biotechnology Research Asia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10599    1393/12/24   2015/03/15    
The Knowledge, Attitude and Practice of Mothers Regarding Acute Respiratory Tract Infection in Children
 فرهاد جعفری، ، Aminzadeh Malihe، Azami Fatemeh and Samadpour Mahmood
Biosciences Biotechnology Research Asia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9610    1393/01/12   2014/04/01    
Consumption Pattern of Oils and Related Factors in Tehran West Families
 فرهاد جعفری، ناهید خلدی، محمدباقر هداوند- ملیحه امین زاده- محمد صمدپور
Biosciences Biotechnology Research Asia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9618    1393/05/10   2014/08/01    
Cover Crops and their Effects of Time Harvesting on the Control of Weed in Citrus Orchards in Northern Iran
 محمدحسین فتوکیان، saeb، taleghani، jafarihajati
Biosciences Biotechnology Research Asia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6157    1390/10/07   2011/12/28    
Self-medication and its Related Factors in Health Educational Organization Staff
 احمد جوانمرد، علی دواتی، فرهادجعفری
Biosciences Biotechnology Research Asia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9068    1392/10/01   2013/12/22    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 654 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی