جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

افزایش فعالیت MMP-9 در سلولهای منونوکلئار توسط یک اندوتوکسین باکتریایی
Up-regulation of MMP-9 activity in mononuclear cells by a bacterial endotoxin
 فاطمه حاجی قاسمی
First International and 12th Iranian Congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4717    1390/03/02   2011/05/23    
Agrobacterium rhizogenes 15834 mediated induction of ransformed hairy root line with high alkaloid production in medicinal plant innoxia
 مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، سلامی
First International and 12th Iranian Congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5567    1390/03/05   2011/05/26    
بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند
 رسول مهدوی فر، ندا درویش، فرزاد توحید خواه و مهناز واعظی
بیمارستان=Hospital
Endnote  XML  Paper ID : 4718    1389/04/10   2010/07/01    
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان
Quality of Life among Nurses working in medical affiliated Zahedan hospitals
 رضا نوروز زاده، حسین انصاری- محمد عباسی
بیمارستان=Hospital
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30911    1394/07/01   2015/09/23    
مولدتراکم شار با در نظر گرفتن اثرات پوستی و مجاورتی
Study of a Magneto Cumulative Generator, Considering Proximity and Skin Effects
 محمدرضا بسمی
Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6478    1391/04/11   2012/07/01    
محاسبه جریان و راندمان مولد تراکم شار فرکانس بالا در زمان عملکرد انفجار با استفاده از روش NUEC
Calculation of the Current and Efficiency of High Frequency MCG Generator in Time of Explosion Progress by Using New Method of NUEC
 مجید عزتی مصلح، محمدرضا بسمی
Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering
Endnote  XML  Paper ID : 4719    1390/04/10   2011/07/01    
انالیز حساسیت پارامترهای موثر در خازن پزراکندگی مولدهای تراکم شار با یک حلقه
Analysis of Effective Parameters Sensitivity of Stray Capacitance of the MCG Generator Having One Turn
 مجید عزتی مصلح، محمدرضا بسمی
Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering
Endnote  XML  Paper ID : 4720    1390/05/10   2011/08/01    
مدار معادل مغناطیسی برای ماشین رلوکتانس خطی پالسی
Equivalent Magnetic Circuit for Pulse Linear Reluctance Machine
 سید امین فضل جو، محمدرضا بسمی
Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering
Endnote  XML  Paper ID : 4721    1390/05/10   2011/08/01    
روش جدید محاسبه امپدانس در سیم های مستقیم و حلقوی در فرکانس های مختلف
A New Method for Calculation of Impedance in Straight and Ring Wires in Various Frequencies
 سید امین فضل جو، محمدرضا بسمی
International Journal on Communications Antenna and Propagation
Endnote  XML  Paper ID : 4722    1390/03/11   2011/06/01    
Treatment of Helicobacter pylori infection in mice with oral administration of egg yolk-driven anti-UreC immunoglobulin
 زیبا ویس ملکشاهی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، ولید ابراهیم زاده
Microbial Pathogenesis
Endnote  XML  Paper ID : 4724    1390/03/12   2011/06/02    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 656 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی