جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر ضد دردی تجویز پوستی موسیلاژ دانه ی بالنگو در موش نر بزرگ
 ربیع اتابکی ، مجید حسن پورعزتی، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی
بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8520    1392/06/01   2013/08/23    
انتول بعنوان ماده اصلی موجود در روغن انیسون ویژگی های پتانسیل عمل کلسیمی را در نورون های حلزون تغییر می دهد
Anethole, the principal agent in oil of anise, alters Ca spike characteristics of snail neurons
 زهرا قاسمی، مجید حسن پورعزتی، دکتر مهیار جان احمدی
اولین کنگره بین المللی صرع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4786    1389/09/19   2010/12/10    
تنظیم بیوسنتز اتیلن در دوره پس از برداشت گیاه رز با استفاده از نیتریک اکسید و تیدیازرون
Regulation of ethylene biosynthesis by nitric oxide and thidiazuron during postharvest of rose
 یاور شرفی، Seyyed Najmedin Mortazavi، Seyyedeh-Farahnaz Talebi and Rouh-Angiz Naderi
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4787    1390/07/08   2011/09/30    
Characterization of fatty acids in different organs of some Iranian Echium plants
 مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، Sakineh Abbaszadeh، Tayebeh Radjabian، Faezeh Fazeli and Yasaman Salmaki
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4788    1390/07/01   2011/09/23    
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سعد کوفی بر روی تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری نر
Anticonvulsant and antioxidant effect of hydroalcoholic extract of Cyperus rotundus rhizome on pentylentetrazole-induced kindling model in male mice
 یاسر عزیزی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا کیاسالاری رینه
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  Paper ID : 4816    1389/12/23   2011/03/14    
اثرات کاربرد پس از برداشت نیترات و استات کلسیم روی بهبود عمر انباری و کیفیت رقم سیب Jonagold
Effects of postharvest applications of calcium nitrate and acetate on quality and shelf-life improvement of Jonagold apple fruits
 یاور شرفی، Vali Rabiei، Elham Shirzadeh and Najmedin Mortazavi
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4904    1390/07/01   2011/09/23    
اثر اسانس های اویشن و اسطوخودوس روی صفات کمی و کیفی و عمر انباری میوه های سیب رقم Jonagold’ سیب
Effect of thyme and lavender essential oils on the qualitative and quantitative traits and storage life of apple ‘Jonagold’ cultivar
 یاور شرفی، Vali Rabiei، Elham Shirzadeh، Hosaine RabbiAngourani and Yavar Sharafi
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4956    1390/08/18   2011/11/09    
The iranian traditional herbal medicine ostokhodus can prevent axotomy-induced apoptosis in spinal motoneurons in neonate rats
 علیرضا عزیززاده دلشاد، محسن ناصری، مائده پرویزی، نور فتاح، مریم شرایلی
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  Paper ID : 5080    1390/06/25   2011/09/16    
Cytotoxic effect of Mentha spicata aqueous extract on cancerous cell lines in vitro
 ویدا هاشمی، فاطمه حاجی قاسمی، فریبا خوش زبان
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5076    1390/07/30   2011/10/22    
اثرات نانوسیلور و ساکارز روی عمر ماندگاری گلهای شاخه بریده رقم Rose flower (Rosa hybrid cv. ‘Royal’)
Effects of nanosilver and sucrose on vase life of cut Rose flower (Rosa hybrid cv. ‘Royal’
 یاور شرفی، Seyyed Najmedin Mortazavi و Mahmoud Mohebbi
Journal of Medicinal Plants Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5064    1390/09/15   2011/12/06    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 664 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی