جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Biology and Life Table Parameters of Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) on Cauliflower Cultivars
 فاطمه جهان، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، Fatemeh Jahan، Habib Abbasipour،Alireza Askarianzadeh، Golamhossein Hassanshahi، and Ayatallah Saeedizadeh
Journal of Insect Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10291    1393/09/29   2014/12/20    
Effect of Temperature on Developmental Rate of Sesamia cretica (Lepidoptera: Noctuidae) Immature Stages
 فاطمه سلطانی اورنگ، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Fatemeh Soltani Orang، Hossein Ranjbar Aghdam، Habib Abbasipour، and Alireza Askarianzadeh
Journal of Insect Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10282    1393/09/24   2014/12/15    
Pathogenicity of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae var. major on different stages of the sunn pest, Eurygaster integriceps,
 ندا صدیقی، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، Neda Sedighi، Habib Abbasipour، Hassan Askary، Aziz Sheikhi Gorjan and Jaber Karimi
Journal of Insect Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8363    1392/08/10   2013/11/01    
سازگاری بین چند رقم زود گل میان گل و دیر گل بادام با استفاده از روش بررسی رشد لوله گرده و تشکیل میوه
Compatibility among early, medium and late bloom almond genotypes revealed by pollen tube growth and fruit set
 یاور شرفی
African Journal of Agricultural Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7000    1390/08/12   2011/11/03    
اثرات کلرید کلسیم روی کیفیت پس از برداشت میوه های سیب
Effect of calcium chloride (CaCl2) on postharvest quality of apple fruits
 یاور شرفی، Elham Shirzadeh and Vali Rabie
African Journal of Agricultural Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4824    1390/07/28   2011/10/20    
جوانه زنی گرده درختان میوه هسته دار در شرایط درون شیشه ای
In vitro pollen germination in stone fruit tree of Rosaceae family
 یاور شرفی
African Journal of Agricultural Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5062    1390/09/14   2011/12/05    
بررسی خواص حشره کشی گیاه سداب و باریجه روی سوسک چهار نقطه ای
Insecticidal activity of essential oils isolated from Rue
 محمد حسین حسین پور، محمد حسین حسین پور، علیرضا عسکریان زاده، سعید محرمی پور- جلال جلالی سندی
IOBC/wprs Bulletin
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5005    1390/05/20   2011/08/11    
Fumigant toxicity of three plant essential oils against adults of Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)
 سیدعلی رضا سیدی، حبیب عباسی پورشوشتری، ، Alireza Seyedi، Mohammad Mahmoudvand
IOBC/wprs Bulletin
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4825    1390/07/28   2011/10/20    
Insecticidal activity of extract from Datura stramonium (F.) (Solanaceae) against Callosobruchus maculatus
 حبیب عباسی پورشوشتری، Habib Abbasipour، Fahimeh Rastegar، Mohammad Mahmoudvand، Mohammad Hossein Hosseinpour
IOBC/wprs Bulletin
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4826    1390/07/28   2011/10/20    
Chemical composition and insecticidal activity of essential oil of Zataria multiflora Boiss. (Lamiaceae) against Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، Fahimeh Rastegar، Saeid Moharramipour، Mahmood Shojai، Habib Abbasipour
IOBC/wprs Bulletin
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4827    1390/07/28   2011/10/20    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 668 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی