جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستم های قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه
A new method for identifing cohorent generators in power systems
 حمزه داوری کیا، محمدرضا اقا محمدی، حمزه داوری کیا، محمدحسین کاظمی
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5497    1390/09/10   2011/12/01    
شبیه سازی عددی ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم GaAs به روش مونت کارلو
 کامیار ثقفی، محمد پرتوی نژاد
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5494    1390/02/27   2011/05/17    
مدار معادل مغناطیسی یکپارچه برای ماشین های خطی رلوکتانسی پالسی
Equivalent magnetic circuit for linear pulse reluctance machines
 سید امین فضل جو، محمدرضا بسمی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5340    1390/02/29   2011/05/19    
محاسبه خازن پراکندگی برای مولد تراک شار با n حلقه با چند لایه فیلمان هادی در سطح مقطح مستطیلی با روش VHR
Stray capacitance calculation of a MCG having n turns with multi layers filamentary conductor in rectangular cross section by VHR model
 مجید عزتی مصلح، محمدرضا بسمی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5341    1390/02/29   2011/05/19    
روشی جدید به منظور ارتقا تصاویر اثر انگشت بر اساس تطبیق هیستوگرام با استفاده از شبکه عصبی
 سنا اموزگار، سیدامیر محمد ی ،محمدرضامحزون، محمد میکائیلی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5392    1390/02/29   2011/05/19    
کنترل نوسانات فرورزونانس در ترانس ولتاژ - بخش اول
Controlling ferroresonance Oscilations in Potential Transformer
 حمید رادمنش، مهرداد رستمی، دکتر فتحی - کمالی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5922    1390/02/27   2011/05/17    
کنترل نوسانات فرورزونانس در ترانس ولتاژ قسمت دوم
Controlling Ferroresonance Oscilations in Potential Transformer: Part II
 حمید رادمنش، مهرداد رستمی، دکتر فتحی - کمالی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5923    1390/02/27   2011/05/17    
یک منطق سی ماس ایستای تفاضلی با کارایی بالاو بارهای خازنی کم به صورت کنترل بدنه ای
A New Bulk-Driven High Performance (Differential Static CMOS Logic) DSCL with Low Capacitive Loads
 زهره کیائی، محمدباقر غزنوی قوشچی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5895    1390/02/27   2011/05/17    
یک جمع کننده کم پی دی پی، کم مساحت از نوع پی پی ای با انرژی گراف کاهش یافته
A New Low Power-Delay-Product, Low-area, Parallel Prefix Adder With Reduction of Graph Energy
 مهناز مقدم، محمدباقر غزنوی قوشچی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5896    1390/02/27   2011/05/17    
یک مقایسه گر 4.2 گیگاهرتزی 64 بیتی در تکنولوژی 90 نانو متر با تاخیر خط لوله ای 1.2 پالس ساعت
A 4.2GHz, 3.3mW, 1.1pJ, 90nm 64-bit New Digital Comparator with 1.2 Clock Pipeline Delay
 محمدحسین محمدی لاریجانی، محمدباقر غزنوی قوشچی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5899    1390/02/27   2011/05/17    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 716 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی