جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر ضد تشنجی و انتی اکسیدانی ضمغ گیاه انغوزه در موش های کیندل شده با پنتیلن تترازول
aniepileptic and antioxidant effect of hydroalcoholic extract of frula Assa Foetida gum on pentylentetrazole-induced kindling in male rats
 یاسر عزیزی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا کیاسالاری رینه
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8502    1392/09/17   2013/12/08    
استفاده کلشی سین در داخل ناحیه قشری 1 هیپوکامپ باعث اسیب انتقال اطلاعات غیر هیجانی توسط سلول های هرمی می شود
Use of Colchicine in Cortical Area 1 of the Hippocampus impairs transmission of non-motivational information by the pyramidal cells
 نسیبه ریاحی زانیانی ، منیژه کرمی، نسیبه ریاحی زانیانی سهیلا پورخداداد
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8388    1392/08/18   2013/11/09    
Differential Effect of Amyloid Beta1-40 on Short-term and Long-term Plasticity in Dentate Gyrus of a Rat Model of Alzheimer Disease
 
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158412    1399/05/07   2020/07/28    
The Association Between Circulating Klotho and Dipeptidyl Peptidase-4 Activity and Inflammatory Cytokines in Elderly Patients With Alzheimer Disease
 
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148011    1399/03/08   2020/05/28    
The Effect of Rosmarinic Acid on Apoptosis and nNOS Immunoreactivity Following Intrahippocampal Kainic Acid Injections in Rats
 
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148013    1398/11/20   2020/02/09    
تغییر میزان بیان نورگلین 1/ Erbb4 در صرع ابسنس به عنوان تنظیم کننده موثر در بیان TRPV1
Alteration of Neuregulin 1/Erbb4 in Absence Epilepsy: Regulatory Effect on TRPV1 Expression
 
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159272    1400/04/14   2021/07/05    
برهمکنش اسکوپولامین و مورفین بر یادگیری وابسته به وضعیت در موش: نقش هیپوکمپ خلفی
Cross State-dependent Learning Interaction Between Scopolamine and Morphine in Mice: The Role of Dorsal Hippocampus
 مرتضی ملکی، مجید حسن پورعزتی، مجید نواییان
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43898    1395/12/11   2017/03/01    
اثرات ضد تشنجی ختمی بر تشنج ناشی از PTZ و MES در موش
Anticonvulsant Effect of Alcea aucheri on Pentylenetetrazole and Maximal Electroshock Seizures in Mice
 
Basic and Clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137696    1399/02/12   2020/05/01    
استفاده از حقوق بیمار برای بهبود سلامت نوزاد
 معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، خدیجه محمدی میقانکی
کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6565    1390/11/18   2012/02/07    
نوزاد نارس حاصل عفونت دهان ودندان مادر
 معصومه حیدری
کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5538    1390/11/18   2012/02/07    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 727 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی