جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Compact printed UWB antenna with a tuneable extra band
 محمد بد، حمیدرضا حسنی
Loughborough Antenna & Propagation Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5700    1390/08/24   2011/11/15    
A novel broadband circularly polarized printed monopole antenna
 علی فودازی، حمیدرضا حسنی، علی فروتن پور
Loughborough Antenna & Propagation Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5701    1390/08/24   2011/11/15    
A dual band WLAN/UWB printed slot antenna
 علی فودازی، حمیدرضا حسنی، سجاد محمد علی نژاد
Loughborough Antenna & Propagation Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5702    1390/08/24   2011/11/15    
A novel small size CPW-fed circular polarized antenna
 سیده فایزه سیدرضایی، حمیدرضا حسنی، سجاد محمد علی نژاد
Loughborough Antenna & Propagation Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5703    1390/08/24   2011/11/15    
Sidelobe level reduction in microstrip patch antenna array
 نوژن بیات، حمیدرضا حسنی، سجاد محمد علی نژاد
Loughborough Antenna & Propagation Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5704    1390/08/24   2011/11/15    
پیشگیری از درماتیت اتوپی
atopic dermatitis prevention
 
پنجمین سمینار درماتولوژی مبتنی بر شواهد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5718    1389/12/04   2011/02/23    
هویت و تاریخ
Identity and History
 علی مرشدی زاد
فصلنامه نقد کتاب تاریخ
Endnote  XML  Paper ID : 5721    1389/01/15   2010/04/04    
Ultrastructure of apoptotic oligodendrocytes in the spinal cord of adult rat with long-standing axotomized sciatc nerve
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Al-Tiraihi
folia Neuropathologica
Endnote  XML  Paper ID : 5731    1380/04/10   2001/07/01    
مرگ از دیدگاه فردوسی و عرفا
 شهلا خلیل الهی
همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5739    1390/10/03   2011/12/24    
اتش نماد پاکی زرتشت و سیاوش-
 شهلا خلیل الهی
همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5741    1390/10/03   2011/12/24    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 735 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی