جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A Multi objective hybrid simulated annealing algorithm for LRP
 فرشید سمایی، مهدی بشیری
دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6151    1390/09/01   2011/11/22    
حل مساله تخصیص نمایی با افزودن یک تابع مطلوبیت
 مهدی بشیری، صفی + کوچک زاده
دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6152    1390/09/01   2011/11/22    
In Vitro Differentiation of Bone Marrow Stromal Cells into Oligodendrocyte-like Cells Using Triiodothyronine as Inducer
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Kaka GR، Tiraihi T، Arabkheradmand J، Kazemi H
International Journal of Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6160    1391/02/12   2012/05/01    
Identifying brain functional connectivity alterations during different stages of Alzheimer’s disease
 
International Journal of Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158478    1399/09/20   2020/12/10    
Epileptic seizure prediction based on features extracted from lagged Poincaré plots
 
International Journal of Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169835    1401/06/31   2022/09/22    
بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی-اقتصادی و ارتکاب به رفتارهای وندالیستی
 محمد رضا حشمتی، عبدالرضا باقری بنجار
همایش منطقه ای در حوزه ی اجتماعی و فرهنگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6168    1389/10/08   2010/12/29    
A General Approach for Minimizing the Maximum Interference of a Wireless Ad-Hoc Network in Plane
 
International Jornal of Computers, Communications & Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6169    1390/10/11   2012/01/01    
Barley Seed storability as affected by water deficit and fertilizing during grain development
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، محمد رضا چائی چی
International Journal of Agriculture: Research and Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6171    1391/01/09   2012/03/28    
FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION OF PADDY SOILS IN COMPARISON WITH THE SOIL TAXONOMY IN GUILAN PROVINCE, IRAN
 حسین ترابی گلسفیدی، حسن بلبل، مصطفی کریمیان اقبال، حسین ترابی گل سفیدی و ناصر دواتگر
International Journal of Agriculture: Research and Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9075    1392/06/20   2013/09/11    
Effects of Field Treatments on Barley Seed Sensitivity to Organic Seed Sanitation (Hot Water)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، محمد رضا چائی چی
Research Journal of Seed Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6172    1391/01/06   2012/03/25    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 757 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی