جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نکات اساسی تربیت کودکان از دیدگاه امام خمینی
 سیده ملیحه احمدی، زاهد غفاری هشجین
همایش ملّی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6248    1391/02/25   2012/05/14    
روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره)
 نرگس امر ورامینی، زاهد غفاری هشجین
همایش ملّی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6242    1391/02/25   2012/05/14    
نقش بنیادین خانواده در تربیت و شکل گیری شخصیت کودک از نگاه امام خمینی(ره)
 مریم نیکونژاد، زاهد غفاری هشجین
همایش ملّی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6243    1391/02/25   2012/05/14    
مولفه های اساسی تعلیم و تربیت اسلامی از نگاه امام خمینی (ره)
 نرگس امر ورامینی، زاهد غفاری هشجین
همایش ملّی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8734    1391/02/25   2012/05/14    
اسیب وانحرافات فکری وفرهنگی دانشجویان از دیدگاه امام خمینی(ره)
Students intellectual and cultural damage of Imam Khomeini
 محسن فرمهینی فراهانی، سید علیرضا صفوی
همایش ملّی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9786    1391/03/25   2012/06/14    
چرایی و چگونگی رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم مسلمان لبنان و فلسطین
 ابوالفضل اقبالی، زاهد غفاری هشجین
همایش جایگاه تکافل و رفتارهای حمایتگرانه در دیپلماسی فرهنگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6245    1391/02/26   2012/05/15    
بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)
 زاهد غفاری هشجین
همایش نظریه پردازی بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6247    1391/02/24   2012/05/13    
Synthesis of micro and nanostructured MnO2 and their comparative study in lithium battery
 افشین پنداشته، محمدصفی رحمانی فر، MF Mousavi، A Pendashteh، MA Kiani، H Kazemi
Journal of the Iranian Chemical Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6249    1391/02/16   2012/05/05    
A wide potential window aqueous supercapacitor based on LiMn2O4–rGO nanocomposite
 S. Rasool Azari Mohammad S. Rahmanifar Maher F. El‑Kady Abolhassan Noori · Mir F. Mousavi Richard B. Kaner
Journal of the Iranian Chemical Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54078    1396/06/17   2017/09/08    
A New Control Circuit for Series Active Filters to Eliminate Voltage Flicker and Harmonics
 مجتبی نصیری، عارف درودی
هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروب برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6252    1391/02/12   2012/05/01    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 769 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی