جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

خوش بینی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشحویان
 مصطفی طوبایی ، رسول روشن چسلی
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6884    1391/02/28   2012/05/17    
هویت ملی ،دینی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان ممتاز و مشروطی
 مهدی حسنوند عموزاده، رسول روشن چسلی
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6887    1391/02/28   2012/05/17    
شیوه های مقابله با استرس و اسیب بذیری در برابر مصرف مواد در دانشجویان
 مهدی حسنوند عموزاده، رسول روشن چسلی
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6870    1391/02/28   2012/05/17    
وارسی ساخت عاملی پرسشنامه کمال گرایی فراست (FMPS) در نمونه دانشجویی
 محمدرضا شعیری
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8718    1391/02/31   2012/05/20    
رابطه ی ساده و چندگانه خشم، بازداری رفتاری، کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر
 مهدی حسنوند عموزاده، محمدرضا شعیری
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8719    1391/02/31   2012/05/20    
مقایسه ابعاد خشم در دانشجویان دختر دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن دوسوگرا و ناایمن اجتنابی
 محمدرضا شعیری
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8720    1391/02/31   2012/05/20    
تبیین واریانس خودتنظیمی براساس مولفه های باورهای فراشناخت در دانشجویان دختر
 محمدرضا شعیری
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8721    1391/02/31   2012/05/20    
کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به درد مزمن: نقش شدت درد مزمن و شدت ناتوانی روزمره، اجتماعی، حرفه ای
 سوسن سالاری خیابانی، محمدرضا شعیری
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8722    1391/02/31   2012/05/20    
طرح پیشگیری از خودکشی موسوم به شور زندگی در خوابگاههای دانشجویی: مروری بر پروتکل اجرایی
 حمید یعقوبی، حمید پورشریفی - حمید پیروی- احمد حاجبی- سعید اکبری زردخانه - حمیدرضا حسن ابادی -
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31235    1391/02/27   2012/05/16    
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی: نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی
 حمید یعقوبی، حمیدرضا حسن ابادی - حمید پیروی- حمید پورشریفی - حسن حمیدپور- سعید اکبری زردخانه - ناصر صبحی قراملکی - نسرین فرزان - الهام فخاری
ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31236    1391/02/27   2012/05/16    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 781 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی