جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی سرنوشت فسفر در خاکهای الوده به سرب
 عبدالامیر بستانی، محمدرضا شعیبی نوبریان، تورج افشاری
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6831    1391/08/29   2012/11/19    
پالایش خاک های الوده به ترکیبات نفتی با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی فنتون
 اعظم السادات یوسفی دازمیری ، عبدالامیر بستانی
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6832    1391/08/29   2012/11/19    
بررسی غلظت سرب در خاک های اطراف اتوبان ازادگان و ارتباط ان با برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
 سمیه اسماعیلی، عبدالامیر بستانی
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6835    1391/08/29   2012/11/19    
برهمکنش قارچهای میکوریز اربوسکولار و باکتریهای PGPR نسبت به جذب کادمیوم در گیاه گوجه-فرنگی(Lycopersicumesculentum)
 حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6836    1391/08/29   2012/11/19    
برهمکنش قارچهای میکوریز اربوسکولار و باکتریهای PGPR نسبت به جذب سرب در گیاه گوجه-فرنگی(Lycopersicumesculentum)
 حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6837    1391/08/28   2012/11/18    
تاثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای اهکی استان تهران
 حمید جباری، عبدالامیر بستانی
ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6838    1391/08/28   2012/11/18    
تعیین ارزش غذایی برگهای سنجد و با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و تولید گاز
Determination of nutritive value of Sallow and Service leaves using nylon bags and gas production techniques
 یاور شرفی، ولی الله پلنگی و پیمان عیوضی
Indian Journal of Animal Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6833    1391/09/11   2012/12/01    
EEG phase synchronization during hypnosis induction
 گلناز بغدادی، علی مطیع نصرابادی، baghdadi- nasrabadi
Journal of Medical Engineering & Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6852    1391/07/29   2012/10/20    
The impacts of hypnotic susceptibility on chaotic dynamics of EEG signals during standard tasks of Waterloo-Stanford Group Scale
 علی مطیع نصرابادی، Elahe’ Yargholia ، Ali Motie Nasrabadib
Journal of Medical Engineering & Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8466    1392/02/25   2013/05/15    
Spirituality and brain waves
 مهسا واقفی ، علی مطیع نصرابادی، M. Vaghefi1، A. M. Nasrabadi2*، S. M. R. H. Golpayegani3، M. R. Mohammadi4، and S. Gharibzadeh
Journal of Medical Engineering & Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31047    1393/11/12   2015/02/01    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 833 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی