جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

S-allyl cysteine ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-diabetic rats via suppression of oxidative stress, inflammation, and acetylcholinesterase
 Tourandokht Baluchnejadmojarad, Zahra Kiasalari, Siamak Afshin-Majd, Zahra Ghasemi, Mehrdad Roghani
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43146    1395/11/30   2017/02/18    
برسی تاثیر عصاره اس استیل سیستیین در سیر بر روی اختلالات شناختی ناشی از لیپو پولی ساکارید در موش .بررسی مکانیسمهای احتمالی
Garlic active constituents S-allylcysteine protects against lipopolysaccharide-induced cognitive deficit in the rat :possible involved mechnism
 محبوبه زارع زاده.توراندخت بلوچ نژاد.زهرا کیاسالاری.سیامک افشین مجد . مهرداد روغنی
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43276    1395/11/11   2017/01/30    
Troxerutin exerts neuroprotection in 6-hydroxydopamine lesion rat model of Parkinson’s disease: Possible involvement of PI3K/ER? signaling
 Tourandokht Baluchnejadmojarada,⁎, Nida Jamali-Raeufya, Sedigheh Zabihnejada, Nafiseh Rabieeb, Mehrdad Roghanib
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84711    1395/12/18   2017/03/08    
Post-infarcttreatmentwithPyr1apelin-13improvesmyocardial function byincreasingneovascularizationandoverexpression of angiogenicgrowthfactorsinrats
 مهرداد روغنی، YaserAzizi a، MahdiehFaghihi a،n، AlirezaImani a، MehrdadRoghani b، AliZekri c، MaryamBeigomMobasheri c، TayebehRastgar d، MaryamMoghimian
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31461    1394/02/10   2015/04/30    
Naringenin improves learning and memory in an Alzheimers disease rat model: Insights into the underlying mechanisms
 مهرداد روغنی، Saeed Ghofrani a،b، Mohammad-TaghiJoghataei b، SiminMohseni a، TourandokhtBaluchnejadmojarad d، MaryamBagheri a،c، SafouraKhamse e، MehrdadRoghani f،n
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31462    1394/06/10   2015/09/01    
Effects of exercise training together with tamoxifen in reducing mammary tumor burden in mice: Possible underlying pathway of miR-21
 امین عیسی نژاد، وحید خوری، صادق امانی، علی محمد علی زاده، شعبان علیزاده، سعید خدایاری، حمید خدایاری،شیرین شهبازی، علی زاهدی، حمید سوهانکی، محمود خانیکی، رضا مهدیان، مجتبی صفری، راجا فیاد
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30817    1394/06/01   2015/08/23    
Hippocampal synaptic plasticity restoration and anti-apoptotic effect underlie berberine improvement of learning and memory in streptozotocin-diabetic rats
 مهرداد روغنی، Hamid Kalalian-Moghaddam a، Tourandokht Baluchnejadmojarad a،n، b، Fatemeh Goshadrou c، Abdolaziz Ronaghi c
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8610    1392/02/11   2013/05/01    
The sesame lignan sesamin attenuates vascular dysfunction in streptozotocin diabetic rats: Involvement of nitric oxide and oxidative stress
 محمد رضا جلالی ندوشن، محمدرضا واعظ مهدوی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، حمید کلالیان مقدم، فرشاد روغنی دهکردی،شراره داریانی، صفورا رئوفی
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6931    1391/10/16   2013/01/05    
The effect of lithium chloride on morphine-induced tolerance and dependence in isolated guinea pig ileum
 تاجماه ممبینی، افسانه البرزی، شهرام اجتماعی مهر، فاطمه رضانیا، ستاره بدخشان، حامد شفارودی، لیلا معزی، محمدرضا نیک روان، مهدیه شریفیان، احمدرضادهپور
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 1455    1385/03/01   2006/05/22    
Morphine sex-dep induced place con. in adult wistar rats
 منیژه کرمی
European Journal of Pharmacology
Endnote  XML  Paper ID : 582    1387/12/26   2009/03/16    
اولین صفحه...841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 844 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی