جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Deformable Contour-Based Maneuvering Flying Vehicle Tracking in Color Video Sequences
 
International Scholarly Research Notices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8208    1391/10/22   2013/01/11    
3D Human Motion Tracking and Reconstruction Using DCT Matrix Descriptor
 
International Scholarly Research Notices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6958    1390/11/12   2012/02/01    
طراحی مدلی برای انتخاب استراتژی مصرف کالای داخلی یا خارجی با استفاده از تئوری بازی ها
 محسن ناظم بکایی، محمدرضا حصاری، ابراهیم زارع پور
کنفرانس جهاد اقتصادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7563    1390/12/17   2012/03/07    
اخلاق اقتصادی لازمه جهاد اقتصادی
 محسن ناظم بکایی، محمدرضا حصاری، ابراهیم زارع پور
کنفرانس جهاد اقتصادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7564    1390/12/17   2012/03/07    
قاچاق به عنوان یک چالش و عامل بازدارنده در اجرای استراتژی جهاد اقتصادی بر اساس رویکرد خود کفایی داخلی
Smuggling as a challenge and deterrent in implementing the economic Jehad strategy based on internal self sufficiency approach
 عبدالرضا بیگی نیا، محمدرضا نورعلی
کنفرانس جهاد اقتصادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7602    1390/12/15   2012/03/05    
یک الکتروکاتالیست جدید برای احیای اکسیژن و کاربرد ان در بارتری روی هوا
A new electro catalyst for oxygen reduction reaction and its application as Zn-Air battery cathode
 کیومرث شمخالی، محمدصفی رحمانی فر، Rasol Abdullah Mirzaie، Kiumars Shamkhali
هشتمین سمینار الکتروشیمی ایران 8th iranian annual seminar of electrochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6961    1391/11/11   2013/01/30    
بررسی اثر پلاتین بر کاغذ کربنی در واکنش اکسایش متانل در محیط قلیایی
Study of platinum on carbon paper electrode for oxidation of methanol in alkaline media
 ابوالفتح عشقی، محمدصفی رحمانی فر، Rasol Abdullah Mirzaii
هشتمین سمینار الکتروشیمی ایران 8th iranian annual seminar of electrochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7076    1391/11/11   2013/01/30    
مطالعه اثر هم افزایی مخلوط فیزیکی طلا و پلاتین بر خاصیت الکتروکاتالیستی اکسایش گلوگوز
The study of synergism effect in physical mixture of Gold and platinum electro catalyst for glucose oxidation reaction
 یکتا مجیدی، محمدصفی رحمانی فر، Rasol Abdullah Mirzaie، Yekta Majidifard
هشتمین سمینار الکتروشیمی ایران 8th iranian annual seminar of electrochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7077    1391/11/11   2013/01/30    
پایش پروفایلهای دو جمله ای و شناسایی متغیرهای عامل انحراف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 امیر حسین امیری
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6966    1391/11/01   2013/01/20    
درمان پروتز هیپرپلازی
treatment of denture hyperplasia
 رزا حق گو، فرید عباسی، محسن نوری ساری
10th asian congress on oral and maxilofacial surgeons
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6969    1391/08/25   2012/11/15    
اولین صفحه...841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 850 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی