جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Balancing the data term of graph-cuts algorithm to improve segmentation of hepatic vascular structures
 Neda Sangsefidi, Amir Hossein Foruzan, Ardeshir Dolati
Computers in Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84617    1396/11/12   2018/02/01    
SSVEP recognition by modeling brain activity using system identification based on Box-Jenkins model
 
Computers in Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85346    1397/05/18   2018/08/09    
A self-organized recurrent neural network for estimating the effective connectivity and its application to EEG data
 
Computers in Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116686    1398/04/25   2019/07/16    
تقطیع کاملاً خودکار ضایعات مولتیپل اسکلروزیس در تصاویر MR FLAIR مغز با استفاده از روش مخلوط های تطبیقی و مدل میدان تصادفی مارکوف
Fully automatic segmentation of multiple sclerosis lesions in brain MR FLAIR images using adaptive mixtures method and markov random field model
 
Computers in Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137711    1386/12/25   2008/03/15    
Investigating the discrimination of linear and nonlinear effective connectivity patterns of EEG signals in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Typically Developing children
 
Computers in Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169836    1401/06/24   2022/09/15    
Developing an explainable deep learning boundary correction method by incorporating cascaded x-Dim models to improve segmentation defects in liver CT images
 
Computers in Biology and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169815    1401/07/04   2022/09/26    
تعیین پاسخ به مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران پنومونی اتیپیک
Determine the response of mycolplasma pneumoniae in patients with atypical pneumonia
 سید مصطفی مصطفوی زاده، مصطفوی زاده. نیاکان.مرادی.یمرلی
پنجمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7268    1391/10/26   2013/01/15    
پایداری نانوسیلور و تاثیر ضد میکروبی در مقایسه با اموکسی سیلین .....
NanosilverSolution stability Comparison with amoxy cillin antibiotic on S mutans and P.aeroginosa
 گلنوش محمدتقی، حمید رضا عظیمی لیسار.گلنوش محمد تقی.زهرا جعفریان.فرهود نجفی سید مصطفی مصطفوی.سارا نیاکان
پنجمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7269    1391/10/26   2013/01/15    
شیوع پاپیلوما ویروس سرطانزا در دیسپلازی سرویکس
prevalence of oncogenic human papilomavirus infection in cancerous and dysplastic samples of cervix
 سید مصطفی مصطفوی زاده، مصطفوی زاده. نیاکان.مرادی.تجزی چی. پیروز مند
پنجمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7267    1391/10/26   2013/01/15    
تعیین میزان همراهی ویروس اپشتین بار با سرطان نازوفارنکس توسط روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
 مسعود حمیدی، حوریه صادری، شایانی نسب، حاجیلویی، دهقان
دومین همایش ملی میکربشناسی کاربردی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7274    1389/11/27   2011/02/16    
اولین صفحه...861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 871 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی