جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

روش تبدیل دیفرانسیل برای حل معادلات انتگرال فردهلم دو بعدی
Differential transform method for solving two-dimensional Fredholm integral equations
 فهیمه ضیایی، ابوالفضل تاری مرزاباد
Applications and Applied Mathematics: An International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31868    1394/09/24   2015/12/15    
حل عددی سیستمهای زمان تاخیری با استفاده از روش چبیشف-تاو اسپکترال
Numerical solution of linear time delay systems using Chebyshev-tau spectral method
 محمد موسی ابادیان(دانشجوی دکترا) و سید حجت اله مومنی ماسوله
Applications and Applied Mathematics: An International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43096    1396/03/23   2017/06/13    
یک روش عددی برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل همزشتاین
A numerical method for functional Hammerstein integro-differential equations
 
Applications and Applied Mathematics: An International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85729    1397/03/30   2018/06/20    
Determinants of sexual dysfunction in women with multiple sclerosis
 پروین رهنما، خدیجه محمدی میقانکی، سکینه مویدمحسنی
BioMed Central Neurology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7925    1392/04/21   2013/07/12    
بررسی الگوی مصرف صبحانه در دانش اموزان دبیرستانی تهران
a
 فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
دنا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7935    1392/03/01   2013/05/22    
خواب در قران و علوم سلامت
Sleep in the Quran and Health Sciences
 رضا نوروز زاده، محمد رضا حیدری
Health, Spirituality and Medical Ethics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7937    1392/01/01   2013/03/21    
بررسی دانش مددجویان از قوانین حجامت
Determining the Clients’ knowledge about the Rules of Hijama
 رضا نوروز زاده، محمد عباسی- لیلا محمد قلی زاده- سعیده حیدری- زهرا قره بوغلو
Health, Spirituality and Medical Ethics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9080    1392/10/01   2013/12/22    
Ethics principle in diatance education
 محسن فرمهینی فراهانی
4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6862    1390/11/16   2012/02/05    
تاثیر کود شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت زیره سبز
Effects of Chemical Fertilizers on Quantitative and Qualitative Yield of Cumin (Cuminum cyminum L.)
 قاسم حسین طلایی، مجید امینی دهقی، خسرو عزیزی
The 3rd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7942    1391/09/01   2012/11/21    
تاثیر تاریخ برداشت کرم بر رشد و نمو زعفران
The Effects of Corm Harvesting Date and Liquid Fertilizer on Growth and Development of Saffron (Crocus sativus L.)
 محمد قاسم جامی، مجید امینی دهقی، حسین امیر شکاری
The 3rd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7943    1391/09/01   2012/11/21    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 915 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی