جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رشد نانو سیمهای کبالت با استفاده از الکتروشیمی موج تناوبی در تمپلت اکسید الومینیوم
Growth of the cobalt nanowires using AC electrochemical deposition on anodized aluminum oxide templates
 محمدصفی رحمانی فر، فرزانه حکمت- بهشته سهرابی
Journal of nanostructure chemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9263    1393/02/27   2014/05/17    
تاثیر استفاده از تیوباسیلوس و سوپرجاذب اب بر بازدهی و عملکرد رشد دو گونه اویشن
effect of using tiobacillus
 حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان، پورامینی-فلاح
اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف اب
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9264    1392/12/14   2014/03/05    
اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب بر میزان ترکیبات ماده موثّره دو گونه اویشن
effect of tiobacilos and
 حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان، پورامینی-فلاح
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9270    1393/02/31   2014/05/21    
اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب بر درصد اسانس اویشن باغی و دنایی
effect of tiobacilos and superabsobant on tymus danai and baghi
 حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان، پورامینی- فلاح
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9271    1393/02/31   2014/05/21    
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی گیاهچه ریحان
 زهره حاجی برات، حشمت امیدی
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9276    1393/01/30   2014/04/19    
تاثیر تیمار رفع گسی دی اکسیدکربن بر مقدار ویتامین ث، قند کل و کاروتنویید میوه خرمالو
Effect of
 پالهه فرزاد مهر و اورنگ خادمی
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9309    1393/02/31   2014/05/21    
اثر کلرید کلسیم بر کنترل پوسیدگی گلگاه در میوه فلفل دلمه ای در کشت مزرعه ای.
 میثم محمدی، اورنگ خادمی، مهدی صیدی و مسعود بازگیر
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9558    1393/02/31   2014/05/21    
افزایش عملکرد و اندازه میوه فلفل دلمهای توسط محلولپاشی با تیمار جیبرلین
 میثم محمدی، مهدی صیدی، اورنگ خادمی و مسعود بازگیر
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9559    1393/02/31   2014/05/21    
شواهدی از الگوی بیان ژنها در نقش عامل رونویسی AP2EREBP در پاسخ به تنش شوری
evidence from gene expression patern in the potential rule of APEREBP transcription factor in responce to salinity stress
 امیرمحمد ناجی، الهام امینی
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10059    1392/12/10   2014/03/01    
بررسی تعداد قطعات بیان شده در شرایط تنش وبدون تنش در گندم نان
evaluation of the number of TDF expressed under salinity stress and normal condition in wheat
 الهام امینی، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10061    1393/02/30   2014/05/20    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 941 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی