جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر نوع پوشش و تیمار پراکسیدهیدروژن بر افزایش عمر پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
 بهاره شیربیگی، فاطمه عزیزی، اورنگ خادمی و جواد عرفانی مقدم
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9557    1393/02/31   2014/05/21    
EVALUATION TREATMENT OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS WITH ALOE VERA EXTRACT IN BALB/CAND OUTBRED SW MICE
 فریبا خوش زبان
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9328    1393/02/24   2014/05/14    
درصد و سرعت جوانه زنی بذر بالنگو تحت تیمار اشعه گاما
rate and homogenicity of balango grain germination under treatment of gamma ray
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، سادات مدنی-قلی زاده
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9265    1393/02/24   2014/05/14    
اثر اشعه گاما بر خواص جوانه زنی بالنگو
effect of gamma ray on grain germination characteristics in balango
 زهراسادات مدنی، محمدحسین فتوکیان، سادات مدنی
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9266    1392/02/24   2013/05/14    
تاثیر اشعه گاما در جوانه زنی بذر بالنگو
effect of gamma ray on seed germination in balango
 محمدحسین فتوکیان، قلی زاده
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9267    1392/02/24   2013/05/14    
اثر ارتفاع بر فعالیت انتی اکسیدانتی بادرنجبویه
effect of hightness on antioxidant activity in mellisa
 محمدحسین فتوکیان، اسدی-عندلیب
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9268    1392/02/24   2013/05/14    
اثر ارتفاع بر ترکیبات انتی اکسیدانت و هیپریسی گل راعی
effect of hightness on antioxidant compounds and hypericin contents in hypericum perforatum
 محمدحسین فتوکیان، امامدادی-کیابی-امامدادی
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9269    1392/02/24   2013/05/14    
بررسی تنوع ژنتیکی رزهای وحشی با روش مورفولوژیکی
Evaluation of genetic diversity using morphological methods in medicinal wild rose
 یاور شرفی، مسعود خسروشاهی- بهزاد صادقزاده و مجید فنایی
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9202    1393/02/25   2014/05/15    
تصمیم سازی بهینه جهت تعیین سطح تولید نفت اوپک بر اساس پیش بینی قیمت ها و نظریه بازیها
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، احسان لطفی
نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در تصمیم سازی بهینه در صنایع گاز، نفت، پتروشیمی و پالایش و پخش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9204    1393/03/11   2014/06/01    
خوشه بندی فازی ژنتیک کشورهای عضو اوپک با استفاده از شاخص های توسعه
 محسن ناظم بکایی، زهرا رحیمیان فرد- محمد رضا حصاری
نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در تصمیم سازی بهینه در صنایع گاز، نفت، پتروشیمی و پالایش و پخش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9373    1393/03/11   2014/06/01    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 941 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی