اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
نویسنده 02 رحيم عليزاده

نـام دانـشـجـو : علي معمارهمداني - شماره دانشجويي: 939882002
 
نـام سایر همکاران : علي معمار همداني، رحيم عليزاده، سيلوسترو دارگومير
تعداد نويسندگان : 3
 عنوان مقاله (فارسي) : توسيعي از نامساوي هاگروپ-هارپ
 عنوان مقاله (انگليسي) : An extension of Haagerup-Harpe inequality
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - Linear Algebra and Its Applications
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  1
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1398/02/09  (تاریخ انتشار میلادی) : 2019/04/29
زبان مقاله : انگليسي
تعداد صفحات : 9
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :