Shahed University

مبانی ساختار صفحه‌ارایی وبگاه‌های شبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، بامطالعه موردی: وبگاه‌های شبکه‌ی‌1 سیما

Masoumeh Zohreh vandy

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=42796
Date :  2017/05/28
Publish in :    نگره


Keywords :ساختار, صفحه‌ارايي, وبگاه‌هاي, شبکه‌هاي, صداوسيماي, جمهوري, اسلامي, بامطالعه, وبگاه‌هاي, شبکه‌ي‌

Abstract :
چکیده: وبگاه‌ها، یکی از ابزارهای پیام‌رسانی بوده که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی در مورد ارتباطات امروزی هستند. به‌همین منظور، توجه کامل به صفحه‌ارایی و ارزش یا ساختار گرافیکی، در برقراری بهتر این ارتباط تاثیر بسزایی ‌دارد. هدف از پژوهش حاضر ان است که مشخص گردد ساختار صفحات وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران، از چه الگوهایی پیروی می‌کند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و معرفی وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی و ویژگی‌های گرافیکی ان‌ها، و همچنین طبقه‌بندی ساختار گرافیکی وبگاه‌های این شبکه‌ها و گسترش دانش هنری درزمینه‌ی طراحی این وبگاه‌ها می‌باشد. بنابراین، ابتدا با جمع‌اوری تصاویری از این وبگاه‌ها و سپس با استفاده از رایانه، جایگزینی عناصر ازهم‌تفکیک‌شده و درنهایت روابط ان‌ها و ترکیب‌بندی اثر برای اگاهی از نحوه‌ی ساخت و عملکرد صفحات وب و درک مفاهیم تخصصی بر نتیجه‌ی کار را ارایه می‌دهد. روش پژوهش این مقاله، به‌صورت توصیفی‌¬ـ‌‌¬‌تحلیلی بوده و جامعه‌ی اماری، 21 نمونه از صفحات اصلی وبگاه‌های شبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در برگرفته و نمونه‌ها به‌صورت انتخابی گزینش‌شده است و مطالعه موردی شبکه یک سیما در این پژوهش مدنظر است. نتیجه‌ی تحقیق را می‌توان این‌گونه ذکر کرد که بیشتر ساختار وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی ایران، بر پایه‌ی نسبت طلایی می‌باشد (در حدود 1/57). وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی که ارتباط مستقیمی ازلحاظ بصری و اطلاع‌رسانی با عموم مردم جامعه دارد و اولین ارتباطی که بیننده یا خواننده‌ با این صفحات دارند، به‌صورت بصری می‌باشد، بر همین اساس، باید دارای یک ساختار گرافیکی مناسب با نوع شبکه و درعین‌حال جذاب باشند که مخاطب بتواند به‌طور سریع با ان‌ها ارتباط برقرار کند؛ اما وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی ایران، دارای صفحه‌ی نخست طولانی و شلوغ بوده که نیاز به بازیابی و تغییر می‌باشد تا درنتیجه به صفحاتی با ترکیب‌بندی مناسب، با فعالیت سایت و همچنین صفحه‌ارایی زیبا و جذاب جهت جذب کاربر بیشتر دست یابند. واژگان کلیدی طراحی گرافیک، وبگاه، صفحه‌ارایی، شبکه‌های تلویزیونی