اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
نویسنده 03 محسن مراثي
نویسنده 02 احمد نادعليان

نـام دانـشـجـو : راضيه مختاري دهكردي - شماره دانشجويي: 939894007
 
نـام سایر همکاران : محسن مراثي، احمد نادعليان، راضيه مختاري
تعداد نويسندگان : 3
 عنوان مقاله (فارسي) : ماهيت فضا و زمان در اثار چند رسانه اي کتي پاترسون
 عنوان مقاله (انگليسي) : ماهيت فضا و زمان در اثار چند رسانه اي کتي پاترسون
شاخه حوزه پژوهش :  پژوهش هنر
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - هنرهاي تجسمي - هنرهاي زيبا سابق
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  3
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1397/08/12  (تاریخ انتشار میلادی) : 2018/11/03
زبان مقاله : فارسي
تعداد صفحات : 10
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :