اطلاعات پایان نامه
عنواننام و نام خانوادگی
استاد راهنما 1 سيدمحمد صادق زاده
 

 تعداد استاد راهنما :
 تعداد استاد مشاور :
تعداد واحد : 0
شناسه IranDoc :
نام دانشجو : ابوذر استبصاري - شماره دانشجويي: 85
عنوان پایان نامه (فارسي) :
عنوان پایان نامه (انگليسي) : ارزيابي و مقايسه روش‌هاي موجود در تاثير محدوديت‌هاي شبكه انتقال بر بازارهاي رقابتي برق تحت پيشنهادهاي راهبردي فروش توليد كنندگان،
شاخه حوزه پژوهش : 
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع :
خلاصه پایان نامه :

 
مقاله مستخرج از پایان نامه :
هیچ مقاله ایی در لیست موجود نمی باشد