دانشگاه شاهد

سارا توسلی حجتی

استاد یار - دندانپزشکی کودکان


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه میدازولام دهانی و باکال در سدیشن دندانی کودکان
   ◂ Sara Tavasoli، Roza Haghgoo، Majid Mehran، Rahil Ahmadi
   ✔ 1393/01/20  2014/04/09
    Iranian Journal of Pediatrics
PDF   

●  بررسی اثر پوشش نانودیاکسیدتیتانیوم بر خاصیت خود تمیز شوندگی و ضد باکتریایی اینههای
   ◂ حوریه صادری، سارا توسلی حجتی، محمدباقر رضوانی
   ✔ 1392/07/01  2013/09/23
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PDF   

●  مقایسه مقادیر مختلف نانو تری کلسیم فسفات روی خصوصیات مکانیکی و رمینرالیزاسیون فیشور سیلنت
   ◂ Sara Tavasoli، Roza Haghgoo
   ✔ 1392/03/21  2013/06/11
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  بررسی مقادیر مختلف نانوهیدروکسی اپاتیت بر خصوصیات مکانیکی و رمینرالیزاسیون یک فیشور سیلنت
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حقگو
   ✔ 1391/08/11  2012/11/01
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PDF   

●  ارزیابی اثر زل و وارنیش فلوراید روی مقاومت رمینرالیزاسیون مینا: یک مطالعه ازمایشگاهی
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حقگو، مجید مهران
   ✔ 1391/01/20  2012/04/08
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  درمان رژنراتیو در دندانهای دایمی نابلغ نکروز
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1390/07/10  2011/10/02
    مجله دندانپزشکی کودکان ایران


●  ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندان های شیری متعاقب پالپوتومی با فرموکرزول و SUAB2
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، محسن ناصری، سارا توسلی حجتی، رزا حقگو، مجید مهران
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  بررسی الکترونی اثر پرایمر بر نفوذ سیلنت در مینای الوده به بزاق
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1389/04/23  2010/07/14
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine


●  اثر ادهزیو تک بطری بر ریزنشت سیلنت های فیلردار و بی فیلر
   ◂ سارا توسلی حجتی، سمانه صبوری
   ✔ 1388/10/30  2010/01/20
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز=Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences


مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  کاربرد سیمان مخلوط غنی شده(CEM Cement) در درمان پالپ مولرهای شیری : مروری بر مقالات و گزارش چند مورد
   ◂ سمیه کاملی، سارا توسلی حجتی
   ✔ 1391/04/23  2012/07/13
    یازدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  کاربرد سیمان مخلوط غنی شده CEM Cement در درمان پالپ دندان¬های دایمی جوان:مقاله مروری و گزارش چند مورد
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حقگو
   ✔ 1391/04/23  2012/07/13
    یازدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  کاربرد وارنیش فلوراید به جای فیشور سیلنت؟
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حقگو
   ✔ 1391/04/23  2012/07/13
    یازدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
PDF   

●  مروری بر وارنیش های فلوراید همراه با ACP ویا TCP
   ◂ سارا توسلی حجتی، راحیل احمدی، صدیقه مظفر
   ✔ 1391/04/23  2012/07/13
    یازدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرن
PDF   

●  بررسی علل شکست فیشور سیلنت
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1391/02/22  2012/05/11
    پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران
PDF   

●  چگونه ترس کودکان را در مطب دندانپزشکی کنترل کنیم
   ◂ سارا توسلی حجتی، رزا حقگو
   ✔ 1389/04/23  2010/07/14
    نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان


●  اثر کاکا‍‍یو در پیشگیری از پوسیدگی دندانی
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1389/04/23  2010/07/14
    نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


●  معرفی روشهای نوین بازسازی و ترمیم تاج دندان های قدامی شیری
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1389/04/23  2010/07/14
    نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


●  روش نوین درمان افت در کودکان
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1389/04/23  2010/07/14
    نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


●  نگاهی نو به نقش فلوراید در کنترل پوسیدگی
   ◂ سارا توسلی حجتی
   ✔ 1389/04/23  2010/07/14
    نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
پایان نامه ها

●  مقایسه اثر میدازولام بوکال و شربت میدازولام بر ارام بخشی گودگان غیر همکار حین درمان های دندانپزشکی
   ◂ منیره توحیدرهبری

●  مقایسه اثر میدازولام بوکال و شربت میدازولام بر ارام بخشی گودگان غیر همکار حین درمان های دندانپزشکی
   ◂ سارا رحیمیان امام

●  بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانو ذرات اکسید روی بر خواص مکانیکی کامپوزیت قابل سیلان
   ◂ مهرنوش کاویانی

●   Effect of different amount nano zno on mechanical properties of flowable composite
   ◂ فاطمه احمدیان بابکی

●  مقایسه تاثیر ‍ژل و وارنیش فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعه اولیه
   ◂ مهشید شعبانی مطلق

●  Effect of video glass
   ◂ قادر اصل امین اباد

●  مقایسه تاثیر ژل و وارنیش فلوراید بر مقاومت به دمینرالیزاسیون مینا( به صورت ازمایشگاهی)
   ◂ انوشه نیکتاش

●  بررسی تاثیر دو سیستم ادهزیوسلف اچ دو جزئی و توتال اچ یک جزئی بر ریزنشت سیلنت در دندانهای دائمی
   ◂ نفیسه شیخ بهای

●  بررسی تاثیر دو سیستم ادهزیو Self-etch و One-Bottle بر استحکام برشی باند سیلنت به مینای دندان های شیری و دائمی
   ◂ حکیمه نوری اعتماد

●  بررسی مقایسه ای ریزنشت لبه ای دو نوع سیلنت فیلردار و بدون فیلر با و بدون Bonding sgent
   ◂ سمانه صبوری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید