دانشگاه شاهد

حسن سمیاری

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (35)   Download XML   Download TXT

●  بررسی میکرونوکلئوس سلول های مخاط باکال در افرادی که قلیان می کشند : یک مطالعه سیتولوژیک
   ◂ مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایرنادری، حسن سمیاری
   ✔ 1398/12/08  2020/02/27
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی بازسازی استخوان در نقص جمجمه با استفاده از استئوبلاستها از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در سه داربست مختلف متفاوت است: یک مطالعه روی حیوانات
   ◂ نسترن ثابت کیش، فاطمه مشهدی عباس، محمود راجی پور، شبنم ثابت کیش، حسن سمیاری، عبدالمحمد کشباف زاده
   ✔ 1398/09/13  2019/12/04
    Cell and Tissue Banking
PDF   

●  بررسی تاثیر کاربرد الوگرفت استخوانی منجمد خشک و الوگرفت استخوانی منجمد خشک نسبتاً دمینرالیزه بر روی رژنراسیون استخوانی در نقایص استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش: مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک
   ◂ محمد نجفی، حسن سمیاری، رخساره صادقی، فاطمه مشهدی عباس، فرشته شانه ای
   ✔ 1398/09/11  2019/12/02
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine


●  بررسی تاثیر رهایش کنترل شده FK506(تاکرولیموس( بر استخوانسازی ) مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفمتریک در کالواریا موش(
   ◂ حسن سمیاری، مریم طهرانچی، میراحمد نبوی، حسین سمیاری، میرحامد نبوی، مجید صالحی، ارین احترامی، فرشید بسطامی
   ✔ 1398/05/28  2019/08/19
    Drug Delivery and Translational Research
PDF   

●  Fabrication and characterization of collagen–hydroxyapatite-based composite scaffolds containing doxycycline via freeze-casting method for bone tissue engineering
   ◂ Hossein Semyari, Majid Salehi, Ferial Taleghani, Arian Ehterami, Farshid Bastami, Toktam Jalayer, Hadis Semyari, Mir Hamed Nabavi, Hassan Semyari
   ✔ 1397/07/24  2018/10/16
    Journal of Biomaterials Applications


●  دنتین اتوژن بعنوان ماده پیوند استخوان
   ◂ Shidfar SH، Baghani MT، Tayid H، Shanei F، Taleghani F، Khoshzaban A، Semyari H
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    ANNALS OF DENTAL SPECIALTY


●  تاثیر سیگار برتراکم سلول های ماستوسیت و رگ زایی در پریودنتیت مزمن
   ◂ نوشین جلایر نادری، Hasan Semyari، رضا همتی
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی تاثیر غلظت های مختلف ترکیب موکوزامین بر میزان چگالی و رشد سلول های فیبروبلاست انسانی
   ◂ حسن سمیاری، مرتضی جعفری تهرانی، بهزاد هوشمند، حسین سمیاری
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    تحقیق در علوم دندانپزشکی
PDF   

●  تاثیر لیزر دیود به عنوان درمان چانبی در کنار جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در درمان پریودنتیت مزمن
   ◂ Rokhsare Sadeghi، Hasan Semyari، میرزایی، شیخ نژاد، شانه ای، ظهری
   ✔ 1396/01/21  2017/04/10
    Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences


●  Histologic and histomorphometric evaluation of bone regeneration using nanocrystalline hydroxyapatite and human freeze-dried bone graft
   ◂ Rokhsareh Sadeghi, Mohammad Najafi, Hassan Semyari, Fatemeh Mashhadiabbas
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
     Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthop?die


●  بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان
   ◂ حسن سمیاری، مجیده هروی کریموی، ملیحه نصیری، فاطمه عربی
   ✔ 1394/02/25  2015/05/15
    روان پرستاری
PDF   

●  بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان
   ◂ فاطمه عربی، مجیده هروی کریموی، Semyari H، ملیحه نصیری
   ✔ 1394/02/10  2015/04/30
    روان پرستاری


●  Immediate Loading of Microtextured Single- Tooth Implants
   ◂ sayed shojaedin Shayehg, Mohammad Bagher, Hasan Semyari, Seyed Shojaoddin Shayegh, Toktam Jalayer
   ✔ 1393/12/29  2015/03/20
    Avicenna Journal of Dental Research
PDF   

●  Isolation and Culture of Mesenchymal Stem Cells From Rabbit Scapular Subcutaneous Adipose Tissue and Their Ability to Differentiate Into Osteoblasts
   ◂ Hasan Semyari, Mahmood Rajipour, Farshid Bastami, Hossein Semyari
   ✔ 1393/12/04  2015/02/23
    Avicenna Journal of Dental Research


●  بررسی میزان هوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی، تهران 1392-1393
   ◂ Semyari H، مجیده هروی کریموی، فاطمه عربی، ملیحه نصیری
   ✔ 1393/11/20  2015/02/09
    اموزش پرستاری
PDF   

●  تاثیر سیگار بر لثه :یک مطالعه هیستوپاتولوژیک
   ◂ زهرا الهی نیا، Noushin Jalayer Naderi، Hasan Semyari
   ✔ 1393/11/11  2015/01/31
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  Comparison of Quality of Life Between Iranians Using Two Implant-Retained Overdenture Prosthesis and Conventional Complete Denture
   ◂ Hassan Semyari, Majideh Heravi, Shojaoddin Shayegh, Ramtin Azar, Farshid Bastami
   ✔ 1392/09/01  2013/11/22
    Avicenna Journal of Dental Research
PDF   

●  Implant-retained Mandibular Overdentures: A Comparative Study of Immediate Loading vs Delayed Loading after One Year
   ◂ Shojaedin Shayegh, Hassan Semyari, Alireza Forouzandeh Shahraki, Mohammad Reza Hakimaneh
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    International Journal of Oral Implantology and Clinical Reseach
PDF   

●  تاثیر نانوذرکونیا مخلوط شده با یونیومر شیشه‌ای بر تکثیر سلولهای اپیتلیال و مولکولهای چسب
   ◂ حسن سمیاری، مائده پور نصیر، ماندانا ستاری، محمد عطایی
   ✔ 1391/05/11  2012/08/01
    Journal of Periodontology & Implant Dentistry- تغییر عنوان یافته
PDF   

●  ارزیابی اثر ضد میکروبی Ammi visnaga بر استرپتوکوکوسهای دهانی
   ◂ Parviz Owlia، Horieh Saderi، Hasan Semyari، S. Farhadi، S. Moghadami Tabrizi
   ✔ 1390/06/15  2011/09/06
    Journal of Microbiology and Antimicrobials


●  Comparison of Salivary Micro Flora of Fasting and No Fasting Persons
   ◂ Hassan Semiyari, Sareh Farhadi, Rahman Ali Taheri, Parviz Owlia
   ✔ 1389/08/30  2010/11/21
    Research Journal of Biological Sciences
PDF   

●  Bilateral Mandibular Supernumerary Canines: A Case Report
   ◂ Ehsan Abouei Mehrizi , Hasan Semyari, Gholamreza Eslami Amirabadi
   ✔ 1389/07/16  2010/10/08
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

●  Comparison of Salivary Micro Flora of Fasting and No Fasting Persons
   ◂ Hassan Semiyari, Sareh Farhadi, Rahman Ali Taheri, Parviz Owlia
   ✔ 1389/05/30  2010/08/21
    Research Journal of Biological Sciences


●  اثر نوع سمان بر میزان استحکام شکست در دندان های بازسازی شده با پست
   ◂ Semyari H، سید شجاع الدین شایق، کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1387/10/30  2009/01/19
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Histological Evaluation of Periodantal Regeneration Due to Using Collagen Membrane (Paroguide) in Surgical Defects of Sheep Teeth
   ◂ Roza Haghgoo, Hasan Semyari, Farid Abbasi
   ✔ 1387/05/25  2008/08/15
    Research Journal of Biological Sciences
PDF   

●  Relationship between tonsil odor and oral malodor: a clinical study on 48 Iranina patients
   ◂ Hasan Semyari, Taliban, Tazhebi, Iranpour, Taherzadeh
   ✔ 1387/04/10  2008/06/30
    Journal of Breath Research


●  اثر نوع رستوریشن بر روی اینگریشن با استخوان ایمپلنت دندانی یک مطالعه بافت شناسی روی سگ
   ◂ سیدشجاع الدین شایق، Hasan Semyari، فرزین قنواتی، محمود نصراصفهانی
   ✔ 1387/02/23  2008/05/12
    Iranian Journal of Pathology


●  Cryosurgical Treatment of Two Exophytic Lesions of Oral Mucaso
   ◂ Roza Haghgoo, Hasan Semyari, Farid Abbasi
   ✔ 1387/01/27  2008/04/15
    Research Journal of Biological Sciences


●  ارزیابی بالینی 222 بیمار ایرانی مبتلا به هالیتوز
   ◂ Alireza Talebian، Mehdi Tazhibi، Hasan Semyari، Roghayeh Iranpoor، Houshang Talebian، Seyed Mohammadreza Oreizy، Mohammadreza Khansari
   ✔ 1386/12/17  2008/03/07
    Journal of Breath Research
PDF   

●  ارزیابی سطح اگاهی و نگرش دانش اموزان ارشد دانشکده های دندانپزشکی در مورد کنترل عفونت
   ◂ حسن سمیاری، رخساره صادقی، زهرا ابراهیمی
   ✔ 1385/10/19  2007/01/09
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  A COMPARISON THE EFFECT OF CERASORB AND BIO-OSS ON MENDING INFRA-BONY DAMAGES
   ◂ Hasan Semyari, N SARHADDI, NASER VALAEI, T JALAYER
   ✔ 1384/10/11  2006/01/01
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  درمانهای سنتی بیماری پریودنتال در ایران
   ◂ حسن سمیاری، م ناصری، سیدشجاع الدین شایق، ر علی عسگری
   ✔ 1383/10/12  2005/01/01
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  A STUDY ON THE INHIBITORY FACTOPS INVOLVED IN THE NON-URGENCY CONSULTATION WITH THE DENTIST IN TEHRAN
   ◂ Hasan Semyari, V AREFI
   ✔ 1382/10/11  2004/01/01
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  ارزیابی میزان دستیابی به اهداف اموزشی و دوره ای ، اموزش ترمیمی
   ◂ کمانی، حسن سمیاری
   ✔ 1382/05/26  2003/08/17
    مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل= Journal of Babol University of Medical Sciences


●  مقایسه اثرات ضدمیکربی بابونه و کلرهگزیدین بر پورفیروموناس ژنژیوالیس
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، محسن ناصری، Semyari H، حسینی
   ✔ 1382/03/16  2003/06/06
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر ضد میکروبی و بالینی اب ازونیزه .کلرهگزیدین و اموکسی سیلین-مترونیدازول بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس
   ◂ محمد نیاکان، زهرا سرابادانی، حسن سمیاری، زهرا سلطانی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  مقایسه ویزگی های بالینی و شمارش سلول های ماستوسیت بافت لثه افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن
   ◂ رضا همتی، نوشین جلایر نادری، Semyari H
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  Evaluation of antimicrobial effect of Ammi visnaga against oral streptococci
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Hasan Semyari, Sara Farhadi, Saeed Moghaddam Tabrizi
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی اثر تزریقperiodonal در پالپوتومی مولر دوم فک بالا
   ◂ رزا حقگو، Semyari H، فرید عباسی
   ✔ 1391/02/11  2012/04/30
    ACBID 6rd international congress Antalia
PDF   

●  بررسی موفقیت ایمپلنت های استفاده شده در کلینیک شهید منتظری در سالهای 1382 تا 1385
   ◂ Semyari H، سید شجاع الدین شایق
   ✔ 1388/07/08  2009/09/30
    پنجمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح


●  Effectiveness of antimicrobial mouth rinse in prevention of periodental disease in school children
   ◂ Roza Haghgoo, Hasan Semyari
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    the 5th asian conference of oral health promotion for school children


کتاب ها

●  پریودانتیکس
   ◂ جمعی از نویسندگان

●  کنترل عفونت در دندانپزشکی

پایان نامه ها

●  ساخت و بررسی درون تنی داربست های پلی کاپرولاکتون،نانوفیبرژلاتین،نانورس حاوی هسپرتین با استفاده از روش Freeze-casting جهت بازسازی و مهندسی بافت استخوان
   ◂ سعید مهدی پور گنجی

●  ساخت و بررسی درون تنی داربست های پلی کاپرولاکتون،نانوفیبرژلاتین،نانورس حاوی جهت بازسازی و مهندسی بافت استخوان Freeze-casting سیلیبینین با استفاده از روش
   ◂ محمد حسین تایید

●  بررسی و مقایسه شاخص های پریودنتال OHI-S وCPI در نوجوانان 15-25 سال مبتلا به تالاسمی ماژور و گروه شاهد (کنترل) در مرکز طبی کودکان و بیمارستان امام خمینی در شهر تهران در سال 1398
   ◂ فواد یحیی پور

●  بررسی ارتباط شاخصهای کلینیکی سلامت دهان و دندان و سواد سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی منتخب مناطق پنج گانه شهر تهران در سال 1398
   ◂ سیدعلیرضا ابطحی

●  بررسی تاثیر رهایش کنترل شده FK506 )تاکرولیموس( بر استخوانسازی(مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک در کالواریا موش)
   ◂ میرحامد نبوی

●  تاثیر لیزر دایود 940 نانومتر همراه با درمان جرمگیری در مقایسه با جرمگیری به تنهایی به روی بهبود شاخص‌های کلینیکی و میکروبیولوژیک ارزیابی سلامت پریودنتال
   ◂ زهرا ظهری

●  comparsion of genotoxic effect of cigarett and waterpipe smoking on human buccal cells
   ◂ مونا پورپاشا

●  بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک اثر نانوبن و L-PRF بر بازسازی استخوان در کالواریوم خرگوش
   ◂ طیبه مبلغی

●  Determination the effect of smoking on chronic periodontiits of gingiva
   ◂ رضا همتی

●  بررسی تاثیر عصاره ابی-الکلی گیاه خارخاسک و اب اوزونیزه بر باکتری پره وتلا اینتر مدیا
   ◂ سیده معصومه موسوی قهفرخینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید