دانشگاه شاهد

مژگان فایضی

استاد یار - دکترای تخصصی دندانپزشکی پیشگیری و جامعه نگر


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : جامع نگر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  Evaluation of oral health attitude and behaviors in medical science students of Shahed University
   ◂ Mozhgan Faezi, Feriyal Taleghani, Ramin Ghafari, Roghayeh Hojati, Nahid Rejeh, Mohaddeseh Mehrparvar
   ✔ 1400/10/07  2021/12/28
     Journal of Basic Research in Medical Sciences


●  بررسی رابطه فراوانی و اتیولوژی کشیدن دندانها با عوامل دموگرافیک و وضعیت بهداشتی در بزرگسالان
   ◂ علیرضا انصافی، مژگان فایضی، زهرا پشت چمن، ناهید رژه
   ✔ 1399/02/27  2020/05/16
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   

●  مقایسه اثر بخشی اموزش با مولاژ و رسانه تصویری بر سطح دانش، نگرش و عملکرد بهداشت دهان و دندان نوجوانان
   ◂ هادی یوسفوند، مژگان فایضی، فریال طالقانی، طاهره بهرامی، ناهید رژه
   ✔ 1396/12/14  2018/03/05
    اموزش پرستاری
PDF   

●  اگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان یک تا شش سال مناطق 3 و 16 تهران در سال 1393
   ◂ مژگان فایضی، ناهید رژه، اکرم حجتی، رقیه حجتی
   ✔ 1395/12/22  2017/03/12
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  ارتباط اضطراب دندانپزشکی و وضعیت بهداشت دهان در سالمندان
   ◂ ناهید رژه، مژگان فایضی، محمد باقر حسن فتونی
   ✔ 1395/06/12  2016/09/02
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  بررسی سلامت دهان سالمندان مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی منتخب شهر تهران
   ◂ محمدصادق سکوتی، مژگان فایضی، ناهید رژه، محمد صادق سکوتی
   ✔ 1394/11/20  2016/02/09
    مدیریت ارتقای سلامت


●  بررسی ارتباط استفاده از مکمل های کلسیم، اهن و مولتی ویتامین در دوران بارداری با وضعیت دندان ها در زنان زایمان کرده شهر تهران سال 1389
   ◂ هاجر چهارده معصومی نجفابا، نوشین جلایر نادری، مژگان فایضی
   ✔ 1393/07/15  2014/10/07
    مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
PDF   

●  بررسی همراهی برخی عوامل مرتبط با پوسیدگی دندان های دایمی با شاخص توده بدنی دانش اموزان دختر شهر تهران
   ◂ سلیمه لشکری، نوشین جلایر نادری، مژگان فایضی
   ✔ 1392/04/01  2013/06/22
    مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
PDF   

●  بررسی میزان اگاهی از ایدز و عوامل مرتبط با ان در دانشجویان سال اخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 89-90
   ◂ سمانه نجفی راد، مریم امینی، نوشین جلایر نادری، مژگان فایضی
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  ارتباط بیماری پریودنتال در دوران حاملگی با زایمان زودرس ووزن کم نوزادان هنگام تولد
   ◂ مژگان فایضی، ساره فرهادی اعظم وکیلی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    ارمغان دانش
PDF   

●  بررسی رابطه dmft با رژیم غذایی و عوامل اجتماعی در کودکان دبستانی شهر تهران- ایران در سالهای 1388-1389
   ◂ مژگان فایضی، ساره فرهادی حسین نیک کار
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد=Journal of Mashhad Dental School
PDF   

●  نقش میان وعده ها در دوره های مختلف زندگی
   ◂ مژگان فایضی
   ✔ 1391/01/14  2012/04/02
    مروارید دهان
PDF   

●  بررسی رابطه ناشنوایی با وضعیت سلامت دهان و دندان
   ◂ زهرا شه مرادی، نوشین جلایر نادری، مژگان فایضی
   ✔ 1390/07/01  2011/09/23
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PDF   

●  Child oral health care in Denmark. A great success in health promotion
   ◂ Mozhgan Faezi
   ✔ 1375/03/30  1996/06/19
    Australian Journal of Crop Science


کتاب ها

●  تغذیه برای دهان سالم

●  تیم های مراقبت بهداشتی- پایه گذاری بهبود مستمر کیفی
   ◂ سیمین حکمت- دکتر مژگان فائضی

پایان نامه ها

●  بررسی ارتباط شاخص OHI-S و رفتار مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانشجویان منتخب علوم پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1400-1401
   ◂ زینب مقدمی

●  بررسی رابطه سواد سلامت دهان با شاخص OHI-S در زنان باردار مراجعه کننده به بخش زنان بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال 1398
   ◂ بی تا احدی خانکندی

●  ارزیابی شاخص OHI-S و بررسی ارتباط ان با نگرش به رفتارهای بهداشت دهان در دانشجویان گروههای پزشکی دانشگاه شاهد در سای 1398
   ◂ محدثه مهرپرور

●  بررسی و مقایسه شاخص های پریودنتال OHI-S وCPI در نوجوانان 15-25 سال مبتلا به تالاسمی ماژور و گروه شاهد (کنترل) در مرکز طبی کودکان و بیمارستان امام خمینی در شهر تهران در سال 1398
   ◂ فواد یحیی پور

●  بررسی ارتباط شاخصهای کلینیکی سلامت دهان و دندان و سواد سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی منتخب مناطق پنج گانه شهر تهران در سال 1398
   ◂ سیدعلیرضا ابطحی

●  فراوانی و اتیولوژی کشیدن دندانها در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال 1395
   ◂ علیرضا انصافی

●  بررسی مقایسه تاثیر اموزش بهداشت دهان و دندان به شیوه متداول و اموزش الکترونیکی بر شاخص های بهداشتی دهان و دندان دانش اموزان
   ◂ هادی یوسف وند

●  The evaluation of correlation between dental anxiety and dental fear with oral dental status (DMFT) people attending dental clinics of selected dentistry Schools in Tehran city in 2015
   ◂ محمد باقر فتونی

●  بررسی تاثیر سابقه ی بستری شدن والدین کودکان (10-3 ) ساله بر ترس کودکان از درمانهای دندانپزشکی
   ◂ اکرم اصغری

●  The evaluation of correlation between oral health-related quality of life and DMFT index in elderly patients attending dental clinics of selected dental school in Tehran in 2015
   ◂ محمدصادق سکوتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید