دانشگاه شاهد

عبدالرضا بیگی نیا

دانشیار - دکترای مدیریت دولتی-سیاستگذاری مدیریت دولتی- سیاستگذاری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق : 16
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212450
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  بررسی واولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر ماندگاری منابع انسانی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، مصطفی قاضی زاده، شعیب حیاتی
   ✔ 1396/07/20  2017/10/12
    مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت


●  بررسی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر بر ماندگاری منابع انسانی (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس)
   ◂ شعیب حیاتی، مصطفی قاضی زاده، عبدالرضا بیگی نیا
   ✔ 1396/03/30  2017/06/20
    مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت


●  طراحی و ساماندهی مولفه های اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن
   ◂ سید جمال ذاکری فر، مهدی سمیع زاده، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری
   ✔ 1395/09/30  2016/12/20
     اقتصاد و مدیریت شهری


●  Good Governance According to Nahjolbalaghe Context
   ◂ Fereshteh Tavakoli Saadat, Abdoreza Beigi Nia, Mohsen Abedi, Akbar Rahnema
   ✔ 1395/09/09  2016/11/29
    Journal of Politics and Law


●  THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTER TYPES WITH LEADERSHIP STYLE (CASE STUDY: MANAGERS OF STATE ORGANIZATIONS IN BUSHEHR PROVINCE)
   ◂ Ehsan Razmi Nia, Abdol Reza Beygi Nia
   ✔ 1395/04/29  2016/07/19
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  تاثیر خلاقیت فردی بر مدیریت زمان(مطالعه موردی: شرکت گاز استان لرستان-سهامی خاص)
   ◂ مسلم حقی کرم الله، مسلم حقی کرم الله، Abdolreza Beyginia
   ✔ 1395/04/12  2016/07/02
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا سلامت نظام اداری کشور با استفاده از روش ANP
   ◂ Abdolreza Beyginia، ساناز قطبی وایقان
   ✔ 1395/01/30  2016/04/18
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  شناسایی عوامل محیطی حوزه سیاسی و فرهنگی فضای مجازی برای جمهوری اسلامی ایران
   ◂ سیدمحسن نصرت ابادی، عبدالرضا بیگی نیا، زاهد غفاری هشجین
   ✔ 1394/09/15  2015/12/06
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  ارتباط توزیع قدرت میان واحد های بازاریابی و فروش با عملکرد تجاری شرکت
   ◂ مصطفی قاضی زاده، عبدارضا بیگی نیا، رقیه روشن قیاسی
   ✔ 1394/03/31  2015/06/21
    چشم انداز مدیریت بازرگانی- چشم انداز مدیریت سابق - پیام مدیریت سابق


●  بررسی اثر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات
   ◂ مهدی علی پور، Saeed Safari، Abdolreza Beyginia، مهدی علیپور
   ✔ 1393/10/10  2014/12/31
    International Journal of Business and Management Invention
PDF   

●  ارتقا سلامت اداری با استفاده از الگوی کنکاش و دیده‎بانی محیط سازمانها به عنوان رویکردی استراتژیک
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، ساناز قطبی وایقان
   ✔ 1393/08/21  2014/11/12
    نظارت و بازرسی
PDF   

●   IDENTIFYING AND PRIORITIZING THE AFFECTING FACTORS ON IMPROVING HUMAN RESOURCE EFFICIENCY download
   ◂ Ali Niroozi Sepide, Abdolreza Beyginia, Ali Niroozi Sepide, Abolfazl Azizi Sharif
   ✔ 1392/06/29  2013/09/20
    Journal of Academic Research in Economics
PDF   

●  رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد کارکنان: شرکت الومینیم المهدی هرمزگان
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری، علیرضا عاشوری زاده
   ✔ 1392/05/10  2013/08/01
    پژوهش های مدیریت در ایران
PDF   

●  بررسی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی استان گلستان در کشور های اسیای میانه
   ◂ حسین عباسی اسفنجانی، عبدالرضا بیگی نیا، مصطفی قاضی زاده
   ✔ 1391/12/01  2013/02/19
    مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب
   ◂ عبدالمجید پولادرگ، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری، علی مرشدی زاد، عبدالمجید پولاد رگ
   ✔ 1391/10/20  2013/01/09
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   

●  بررسی رابطه فناوری اطلاعات با توانمند سازی نیروی انسانی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری، عبدالقدوس ابراهیمی
   ✔ 1391/07/30  2012/10/21
    حذف شود - پارس مدیر
PDF   

●  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری
   ◂ زهره قاسمی پور، عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری
   ✔ 1391/06/20  2012/09/10
     پژوهش های مدیریت سرمایه انسانی
PDF   

●  نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان: ستاد مرکزی شرکت ملی گاز ایران
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، علی حسین کشاورزی، زهرا رضایی
   ✔ 1391/05/20  2012/08/10
     پژوهش حقوق کیفری- پژوهش حقوق سابق
PDF   

●  بررسی تطبیقی نظام حکمرانی کوروش کبیر با اصول حکمرانی خوب
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی، سید مجتبی حسینی فرد
   ✔ 1391/03/20  2012/06/09
    راهبرد
PDF   

●  بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، سید مهدی الوانی، اصغر گلشن
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری، محمد رشیدی فرد
   ✔ 1390/10/20  2012/01/10
    مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها (مطالعه موردی: اموزش و پرورش شیراز)
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، سیداحمد حسینی، کیامرث فدایی
   ✔ 1390/09/30  2011/12/21
    حذف شود - پارس مدیر
PDF   

●  بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند (ERM)(مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت)
   ◂ مهرنوش عباسبور، عبدالرضا بیگی نیا، مصطفی قاضی زاده، مهرنوش عباسپور، احسان عنبری
   ✔ 1390/04/18  2011/07/09
    مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی رابطه ساختار سازمانی باهوش سازمانی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، سیدمهدی الوانی، صادق همتی مهاجر
   ✔ 1390/03/30  2011/06/20
    مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
PDF   

●  Examine the Customers Attitude to Mobile Banking Based on Extended Theory of Planned Behaviour (A Case Study in EN Bank)
   ◂ Ali Ssolimani Beshli, Abdolreza Beyginia, Morteza Ahmadi, Mahmoud Selokloo
   ✔ 1389/10/30  2011/01/20
    International Bulletin of Business Administration


●  Assessing The Mobile Banking Adoption Based on The Decomposed Theory of Plannd Behavior
   ◂ Ali Ssolimani Beshli, Abdolreza Beyginia, Mahmoud Esfandiari Soloukloo, Morteza Ahmadi
   ✔ 1389/10/20  2011/01/10
    European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences


●  بررسی تاثیرات نوع نیاز بر تمایل کارکنان به کارافرینی سازمانی(مطالعه موردی : ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران)
   ◂ محمد محمدی، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری
   ✔ 1389/10/01  2010/12/22
    مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت


●  تاثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی
   ◂ حسن نجّاری نژاد، احمد سرداری، عبدالرضا بیگی نیا
   ✔ 1389/08/15  2010/11/06
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   

●  عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان فنی و علوم سیاسی دانشگاه تهران
   ◂ اکرم تصمیم قطعی، عبدالرضا بیگی نیا، زاهد غفاری هشجین
   ✔ 1389/06/20  2010/09/11
    دانش سیاسی


●  بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل(استرس)کارکنان با تاکید بر گونه های شخصیتی به عنوان متغیر مداخله گر
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، خانم فاطمه کلانتری
   ✔ 1387/04/20  2008/07/10
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  بررسی ارتباط بین جوّ سازمان و مشارکت کارکنان
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا
   ✔ 1382/03/30  2003/06/20
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  طراحی الگویی برای ارتباط بین ابعاد سازمان با مشارکت کارکنان با تاکید بر جوّ سازمانی به عنوانی یک متغیر مداخله‌گر
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، محمد سعید تسلیمی
   ✔ 1381/03/25  2002/06/15
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


مقالات کنفرانسی (43)   Download XML   Download TXT

●  شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)
   ◂ سید حامد حسینی، عبدالرضا بیگی نیا، مبینا قاسمی
   ✔ 1395/02/30  2016/05/19
    کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت
PDF   

●  نقش مدیریت جهادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسلامی
   ◂ مریم رستمی ممه شیر، عبدالرضا بیگی نیا، Soraya Ghotbiنفر اول، مریم رستمی
   ✔ 1394/03/10  2015/05/31
     همایش بین المللی دکترین مهدویت
PDF   

●  تجزیه وتحلیل موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها با استفاده از تکنیک dematel
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، سیده معصومه فاطمی
   ✔ 1393/08/07  2014/10/29
    کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری
PDF   

●  اولویت بندی استراتژی های سازمانی با استفاده از تجزیه و تحلیل BOCR
   ◂ فاطمه نوروززاده، عبدالرضا بیگی نیا، فاطمه نوروز زاده، مریم سادات حسینی اصل
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    دهمین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
PDF   

●  بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با تصمیم گیری استراتژیک
   ◂ علی نوروزی سپیده، عبدالرضا بیگی نیا، علی نوروزی سپیده، ابولفضلد عزیزی شریف
   ✔ 1392/06/14  2013/09/05
    دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - گرگان
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبودکارایی نیروی انسانی
   ◂ علی نوروزی سپیده، عبدالرضا بیگی نیا، علی نوروزی سپیده، ابوالقضل عزیزی شریف
   ✔ 1392/06/14  2013/09/05
    دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - گرگان
PDF   

●  سرمایه گذاری خصوصی لازمه گسترش تولید ملی
   ◂ محمدابراهیم راعی عزابادی، عبدالرضا بیگی نیا، محمدابراهیم راعی عزّابادی
   ✔ 1392/02/11  2013/05/01
    اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی
PDF   

●  سرمایه گذاری خارجی و نقش ان در بازار سرمایه و رشد اقتصادی ایران
   ◂ محمدابراهیم راعی عزابادی، عبدالرضا بیگی نیا، محمدابراهیم راعی عزّابادی
   ✔ 1392/02/11  2013/05/01
    اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی
PDF   

●  بررسی روشهای تامین مالی زنان کارافرین و ارزیابی مزایا و معایب انها
   ◂ محمدابراهیم راعی عزابادی، عبدالرضا بیگی نیا، محمد ابراهیم راعی، میثم جعفری
   ✔ 1391/11/24  2013/02/12
    نهمین همایش کارافرینی زنان
PDF   

●  ارائه مدلی در جهت شناسایی فرصت ها، سرمایه گذاری و پیشرفت
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، حسن نظری، مسلم حقی
   ✔ 1391/09/23  2012/12/13
    دومین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  اموزش ابزار توسعه سرمایه انسانی و نظام اقتصادی
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی، حسین سبزیان پاپی، حسن نظری
   ✔ 1391/09/23  2012/12/13
    دومین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  شایستگی های لازم برای مدیریت منابع انسانی در سطح بین الملل با توجه به فرهنگ جوامع
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی بدیع ناجی، حسن نظری
   ✔ 1391/09/23  2012/12/13
    نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  نقش بانکداری الکترونیکی در توسعه فعالیت های کارافرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط
   ◂ محمدابراهیم راعی عزابادی، عبدالرضا بیگی نیا، محمد ابراهیم راعی عزابادی، میثم جعفری
   ✔ 1391/08/16  2012/11/06
    نخستین همایش ملی مدیریت کار افرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
PDF   

●  مدیریت جهادی و گفتمان ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی
   ◂ محمدابراهیم راعی عزابادی، عبدالرضا بیگی نیا، محمد ابراهیم راعی عزابادی
   ✔ 1391/04/22  2012/07/12
    اولین همایش علمی مدیریت جهادی
PDF   

●  نقش فن اوری اطلاعات در ارتقا سطح سلامت اداری
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، مهدی علی پور
   ✔ 1391/03/20  2012/06/09
    همایش علمی چالش ها و فرصت های فرا روی سلامت نظام مالیاتی با تاکید بر پیشگیری از تخلف
PDF   

●  نقش کار افرینی تعاونی ها در پیشرفت اقتصادی ایران اسلامی
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی، حسن نظری
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  شرایط خانوادگی توسعه و پیشرفت کارافرینی زنان در ایران
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی، حسن نظری
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  عوامل معنوی و مادی موثر بر بهره وری و بهینه منابع با تاکید بر نقش انسان، از دیدگاه اسلام
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی، مصطفی حقی
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  نگاه به اینده نگاری به عنوان جزیی از مدیریت استراتژیک
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، علی اکبر حسین نژاد، علی خسروی، شعیب حیاتی
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   

●  یادگیری کار افرینانه در چارچوب شایستگی
   ◂ سیدمجید احدی شعار، عبدالرضا بیگی نیا، سید مجید احدی شعار، حسن خلیلی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی
PDF   

●  نگاهی به اخلاق سیاسی در نهج البلاغه
   ◂ زهرا ملک پوراستطاحوییه، عبدالرضا بیگی نیا، زهرا ملک پور، سمیرا شیرین بک، مرد علی کریمی
   ✔ 1391/02/26  2012/05/15
    دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
PDF   

●  حکمرانی مطلوب از منظر نهج البلاغه
   ◂ فرشته توکلی سعادت، عبدالرضا بیگی نیا، اکبر رهنما، Mohsen Abedi
   ✔ 1391/02/22  2012/05/11
    دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
PDF   

●  قاچاق به عنوان یک چالش و عامل بازدارنده در اجرای استراتژی جهاد اقتصادی بر اساس رویکرد خود کفایی داخلی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، محمدرضا نورعلی
   ✔ 1390/12/15  2012/03/05
    کنفرانس جهاد اقتصادی
PDF   

●  بررسی ابعاد رفتاری و ساختاری سلامت اداری
   ◂ سید مجتبی حسینی فرد، عبدالرضا بیگی نیا، علی نقی امیری، خانم گلناز احمدی
   ✔ 1390/03/03  2011/05/24
    اولین همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری


●  موانع و راهکارهای افزایش کارافرینی و اشتغال زنان
   ◂ مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا
   ✔ 1389/12/15  2011/03/06
    اولین همایش منطقه ای کارافرینی و توسعه


●  مروری نظری بر تعاملات بین مدیریت استراتژیک و کارافرینی
   ◂ حسن خلیلی، عبدالرضا بیگی نیا، سید حمزه چراغچی، سجاد حبیبیان
   ✔ 1389/11/27  2011/02/16
    اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نواوری و کار افرینی


●  بررسی و مطالعه برنامه ریزی استراتژیک در بنگاههای کوچک و متوسط(با تاکید بر مدل سازی مالی)
   ◂ محمد سعادتمند، عبدالرضا بیگی نیا، مرد علی کریمی
   ✔ 1389/10/19  2011/01/09
    پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد


●   هوشین کانری: ابزاری برای تنظیم استراتژی
   ◂ حسن خلیلی، عبدالرضا بیگی نیا، مرد علی کریمی دین ابادی، سجاد حبیبیان
   ✔ 1389/10/19  2011/01/09
    پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد


●  بررسی و مطالعه برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن پایدار جدید( مورد مطالعه: مراکز اموزش عالی)
   ◂ جابر مقدم پور، عبدالرضا بیگی نیا، محمد سعادتمند
   ✔ 1389/07/06  2010/09/28
    هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک


●  THE STRATEGIC MANAGEMENT OF BRANDS, REPUTATION, AND CORPORATE IDENTITY
   ◂ mahsa ghorbani, Abdolreza Beyginia, Mahsa Qorbani, Meysam Bagheri
   ✔ 1389/07/06  2010/09/28
    هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک
PDF   

●  The Relationship Between E-Marketihng Strategy abd Performance
   ◂ Mohammad Mahdi Goharpad, Abdolreza Beyginia
   ✔ 1389/06/25  2010/09/16
    پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر صادرات


●  چگونگی تعامل بین مردم و حکمرانان در حکومت مبتنی بر سیره علوی
   ◂ حسین بیگی نیا
   ✔ 1388/12/10  2010/03/01
    دومین همایش ملی سیره علوی در دانشگاه لرستان


●  برنامه ریزی حساب؛ مفهومی ناشناخته در تبلیغات خلاق
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، محمود اسفندیاری سلوکلو
   ✔ 1388/11/13  2010/02/02
    اولین همایش تخصصی تبلیغات خلاق بانکی(از سلسله همایش های مدیریت بانکی)


●  استراتژی های ترفیعی؛ ابزار دستیابی به توریسم پایدار
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، تایماز حمایلی مهربانی
   ✔ 1388/10/27  2010/01/17
    چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژ‍‍‍یک


●  نقدی بر امیخته سنتی بازاریابی، چهار پی(4Ps) یا بیشتر؟
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، علی سلیمانی بشلی، محمود اسفندیاری سلوک لو
   ✔ 1388/09/26  2009/12/17
    هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت


●  نقش مسیولیت اجتماعی شرکت ها در توسعه پایدار» با همکاری اقایان: محمود اسفندیاری سلوک لو و علی سلیمانی بشلی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، محمود اسفندیاری سلوک لو، علی سلیمانی بشلی
   ✔ 1388/09/26  2009/12/17
    هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت


●  شناسایی مراحل فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در مراکز تحقیقات مهندسی با ارائه نمونه ای از بنیاد علوم امریکا
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، حسین عباسی اسفنجانی
   ✔ 1388/09/25  2009/12/16
    اولین همایش سراسری مدیریت تکنولوژی و نواوری با دیدگاه اصلاح الگوی مصرف و مبتنی بر چشم انداز 20 ساله کشور


●  اسیب شناسی منابع انسانی بانک ملت با هدف بهبود و توسعه
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، مهدی جنیدی
   ✔ 1388/04/20  2009/07/11
    پنجمین کنفرانس تو سعه منابع انسانی


●  ارایه مدلی به منظور پذیرش بانکداری اینترنتی-مطالعه موردی: شعب بانک ملت تهران)
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، مهدی جنیدی
   ✔ 1387/12/29  2009/03/19
    پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


●  رویکرد برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نواوری، زمینه ساز تحول در امور اموزشی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، حسین عباسی اسفنجانی
   ✔ 1387/12/22  2009/03/12
    همایش ملی نواوری و شکوفایی در اموزش عالی


●  حُکمرانی خوب مبتنی برا الگوی حُکمرانی امام علی(ع)
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، خانم اکرم الّسادات سیّد ازاد
   ✔ 1387/09/25  2008/12/15
    همایش بین المللی سیره علوی


●  اخلاق کارافرینی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، خانم مریم یعقوبی
   ✔ 1385/03/25  2006/06/15
    اولین همایش ملی مدیریت صنعتی


●  برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه ان در تحقیق و توسعه
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، حسین عباسی اسفنجانی
   ✔ 1383/09/20  2004/12/10
    پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن


پایان نامه ها

●  سنجش تاثیر سبک های مدیریت تعارض بر بهره‌وری کارکنان با تاکید بر جو اخلاق سازمانی (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
   ◂ میترا محمدی وندایی

●  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زیراب زنی اداری با روش DEMATEL
   ◂ سعیده تقوی

●  شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)
   ◂ مبینا قاسمی

●  Identifying and ranking the influential factors for improving the health of State Administrative System using ANP method
   ◂ ساناز قطبی وایقان

●  The effect of corporate culture and social trust on organizational trust with regard to the role of organizational Intelligence (Case Study: Headquarters of the Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare(
   ◂ کلثوم پیری

●  بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر مسیولیت اجتماعی سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)
   ◂ سیده معصومه فاطمی

●  Effects of ergonomic factors on job burnout of employees with emphasis on the role of mediating character of labor (case study: factories of polar shahin share city of Esfahan province)
   ◂ حسین موذنی

●  بررسی تاثیر مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران با تاکید بر نقش رهبری تحول گرا
   ◂ نرگس جواهری

●  تاثیر مولفه های برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد شرکتها با تاکید بر نقش یادگیری سازمانی
   ◂ سیدروح اله هاشمی المدواری

●  شناسایی و رتبه بندی موانع مشارکت کارکنان در ارتقا سلامت محیط کار با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه
   ◂ سلمان کدخدایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید