دانشگاه شاهد

ابوالفضل تاری مرزاباد

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق : 319
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212234
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه ای در باره معادلات انتگرال دیفرانسیل کسری تابعی از نوع همرشتاین
   ◂ لیلا سعیدی داشبلاغی، اسماعیل بابلیان، ابوالفضل تاری مرزاباد
   ✔ 1398/10/15  2020/01/05
    Computational Methods for Differential Equations


●  روشهای هم محلی دو گامی برای معادلات انتگرال دو بعدی ولترا از نوع دوم
   ◂ ابوالفضل تاری مرزاباد، سید موسی ترابی، صداقت شهمراد
   ✔ 1398/02/24  2019/05/14
    Journal of Applied Analysis
PDF   

●  یک روش عددی برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم کسری جزئی
   ◂ ابوالفضل تاری مرزاباد، منصوره مجاهدفر
   ✔ 1398/02/15  2019/05/05
    Computational Methods for Differential Equations
PDF   

●  یک روش عددی برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل همزشتاین
   ◂ لیلا سعیدی داشبلاغی، ابوالفضل تاری مرزاباد
   ✔ 1397/03/30  2018/06/20
    Applications and Applied Mathematics: An International Journal
PDF   

●  تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی
   ◂ مرتضی رحمانی، ابوالفضل تاری مرزاباد، سیده نفیسه ال محمد، طاهره مرادزاده
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
PDF   

●  حل معادلات انتگرال دیفرانسیل کسری دوبعدی با اسفاده از موجکهای لژاندر
   ◂ ابوالفضل تاری مرزاباد، منصوره مجاهدفر
   ✔ 1396/10/02  2017/12/23
    Bulletin of the Iranian Mathematical Society


●  ارایه مدل معادله انتگرال- دیفرانسیل برای شیوع سو مصرف مواد مخدر
   ◂ سید حمید حسینی، ابوالفضل تاری مرزاباد، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1395/10/21  2017/01/10
    اعتیاد پژوهی


●  حل عددی معادلات انتگرال دو بعدی نوع اول با استفاده از روشهای چندگامی
   ◂ سید موسی ترابی، Abolfazl Marzabad
   ✔ 1395/09/22  2016/12/12
    Computational Methods for Differential Equations


●  روشهای چندگامی برای دستگاههای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی نوع اول
   ◂ سید موسی ترابی، Abolfazl Marzabad
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    International Journal of Nonlinear Science


●  روش تبدیل دیفرانسیل برای حل معادلات انتگرال فردهلم دو بعدی
   ◂ فهیمه ضیایی، Abolfazl Marzabad
   ✔ 1394/09/24  2015/12/15
    Applications and Applied Mathematics: An International Journal
مقالات کنفرانسی (24)   Download XML   Download TXT

●  چشم انداز ریاضی در زیست و پزشکی
   ◂ بهروز رییسی وانانی، مجید حسن پورعزتی، ابوالفضل تاری مرزاباد، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  یک روش هم محلی برای حل معادلات انتگرال کسری با هسته تکین ضعیف
   ◂ ابوالفضل تاری مرزاباد، مریم شهسواری
   ✔ 1397/12/23  2019/03/14
    پنجمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای ان
PDF   

●  یک روش محاسباتی برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم کسری
   ◂ منصوره مجاهدفر، Abolfazl Marzabad
   ✔ 1395/04/30  2016/07/20
    ششمین سمینار انالیز عددی و کاربردهای ان
PDF   

●  یک روش عددی بر اساس درونیابی های متوالی برای معادلات انتگرال همرشتاین تابعی
   ◂ فاطمه زرین، ابوالفضل تاری مرزاباد
   ✔ 1394/06/05  2015/08/27
    چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
PDF   

●  حل عددی معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با استفاده از روش های چندگامی
   ◂ لیلا سعیدی داشبلاغی، ابوالفضل تاری مرزاباد، سیدموسی ترابی
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
PDF   

●  روش های هم محلی تقریبا دوگامی برای معادلات انتگرال ولترا
   ◂ لیلا سعیدی داشبلاغی، ابوالفضل تاری مرزاباد، سیدموسی ترابی
   ✔ 1394/03/06  2015/05/27
    دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
PDF   

●  Multistep methods for system of nonlinear volterra integral equations of the first kind
   ◂ Seyedmousa Torabi, Abolfazl Marzabad
   ✔ 1394/03/06  2015/05/27
    دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
PDF   

●  Solving an application problem by differential transform method
   ◂ Abolfazl Marzabad
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics
PDF   

●  یک حل عددی برای معادلات انتگرال ولترای دوبعدی نوع اول
   ◂ ابوالفضل تاری مرزاباد
   ✔ 1393/06/05  2014/08/27
    چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
PDF   

●  روش تبدیل دیفرانسیل تصادفی، تئوری و کاربردها
   ◂ فاطمه سلطانی امین، ابوالفضل تاری مرزاباد، بهنام زرپاک
   ✔ 1392/06/18  2013/09/09
    پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران
PDF   کتاب ها

●  مبانی انالیز عددی

پایان نامه ها

●  حل عددی معادلات انتگرال کسری از نوع دوم با استفاده از یک روش تکراری
   ◂ حسین حسین قلیلو

●  یک روش هم محلی برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری با هسته های تکین ضعیف
   ◂ مریم شاه سواری

●  یک طرح عددی پایدار برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل تابعی از نوع همرشتاین
   ◂ لیلا سعیدی داشبلاغی

●  حل عددی معادلات انتگرال ولترا با جواب متناوب با استفاده از روشهای انتگرال گیری گاوسی مبتنی بر برازش نمایی
   ◂ محدثه فخراور

●  روش تبدیل دیفرانسیل تعمیم یافته برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی کسری
   ◂ مهران طالبی زاده

●  کاربرد روش‌های موجک و تاو عملیاتی برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری دو بعدی
   ◂ منصوره مجاهدفر

●  یک قاعده انتگرال گیری گاوسی برای توابع نوسانی روی نیم محور مثبت
   ◂ شقایق محمدی

●  numerical solution of nonlinear Volterra integral equations by multi-step and multi-step collocation methods
   ◂ سیدموسی ترابی

●  روش های چندگامی خطی برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا
   ◂ سمیه چکینی

●  حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری روی بازه‌های نیم‌متناهی
   ◂ پریسا پاک روش

●  حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل کسری غیرخطی ولترا با استفاده از موجک ها
   ◂ الهه نقی زاده

●  اختیار مبادله توانی
   ◂ طاهره مرادزاده

●  بررسی حرکت براونی کسری و نقش ان در تحلیل روند قیمت سهام
   ◂ محسن عسکری کچوسنگی

●  یک روش عددی بر اساس درون‌یابی‌های متوالی برای معادلات انتگرال همرشتاین
   ◂ فاطمه زرین

●  حل عددی معادلات انتگرال غیرخطی با استفاده از موجک‌های هار با الگوریتم‌های جدید.
   ◂ سمیه محسن زاده هدشی

●  Mathematical modeling of the problem of the spread of drug use as an Integro-Differential Equation and solution it
   ◂ سیدحمید حسینی

●  روش هایی برای حل معادلات انتگرال چند بعدی
   ◂ فهیمه ضیایی

●  روش تبدیل دیفرانسیل برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی
   ◂ فاطمه سلطانی امین

●  بررسی شرایط لازم برای وجود نقطه ثابت فازی برای نگاشت های فازی در متریک های کامل
   ◂ یونس عینی

●  مقایسه کارایی الگوریتم حرکت تجمعی ذرات و الگوریتم ژنتیک در حل مساله بهینه سازی سبد سهام
   ◂ حسین عابدقلعه باغی

●  براورد ماکزیمم درستنمایی برای فرایندهای انتشار انتگرالگیری شده
   ◂ محمد کچویی سلمانی

●  روش تیدیل دیفرانسیلی برای معادلات انتگرال -دیفرانسیل کسری
   ◂ مهسا امینی

●  Investigation on integro-differential parabolic equations with an integral boundary condition
   ◂ الهه خرم

●  حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری با استفاده از روش تاو
   ◂ نرگس عزیزی

●  تحقیق در مورد یک مسئله انتگرال-دیفرانسیل سهموی با یک شرط مرزی انتگرالی
   ◂ الهه خرم

●  Numerical Solution of Integral and Integro-differential Equations Using the Tau Methed
   ◂ لیلا سعیدی داشبلاغی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید