دانشگاه شاهد

محمدصفی رحمانی فر

دانشیار - دکتری تخصصی شیمی-الکتروشیمی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : شیمی
شماره اتاق : 306
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212247
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (46)   Download XML   Download TXT

●  شبکه فلز الی سه فلزی به عنوان یک کاتالیزگر الکتروشیمیایی برای ذخیره و تولید انرژی
   ◂ Fatemeh Shahbazi Farahani، Mohammad S. Rahmanifar، Abolhassan Noori، Maher F. El-Kady، Nasim Hassani، Mehdi Neek-Amal، Richard B. Kaner، Mir F. Mousavi
   ✔ 1400/11/26  2022/02/15
    Journal of the American Chemical Society


●  کاربرد شبکه پلی انینین لیگنین برای منابع ذخیره انرژی ابرخازنی
   ◂ ندا دیانت، محمدصفی رحمانی فر، ابوالحسن نوری، ماهر، کینر، چانگ، میر فضل الله موسوی
   ✔ 1400/09/01  2021/11/22
    Nano Letters


●  سنتز درمحل نانو کامپوزیت گرافن ایروژل با هیدروکسید های لایه ای دوتایی Zn-Ni-Fe پیشرفتی در زمینه مواد دو در یک برای هر دو ماده فعال ابرخازنی
   ◂ محمدصفی رحمانی فر، میر فضل الله موسوی، Abolhassan Noori، Elaheh Dadashpour، Yasin Shabangoli
   ✔ 1400/08/01  2021/10/23
    Energy Technology


●  نانو کامپوزیت گرافن کربن نیتزید مزومتخلخل جهت دار برای ساخت ابرخازن با کارایی بالا
   ◂ ماهرخ نظری، Abolhassan Noori، Weijun Li، Cheng Zhang، Mir F. Mousavi، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1399/12/10  2021/02/28
    Journal of Power Sources


●  پلی دوپامین تقویت شده با پارچه کربنی عاملدار شده با اکسیژن به عنوان یک ابرخازن متقارن 1.2 ولتی با کارایی بالا
   ◂ محمدصفی رحمانی فر، ابولحسن نوری، چانگ، معصومه مولودی، کینر، میر فضل الله موسوی
   ✔ 1399/12/09  2021/02/27
    Journal of Materials Chemistry A


●  اثر پرتودهی فرااوایی بر ساختار و عملکرد نانوذرات دیاکسید منگنز الکترولیتی بهعنوان کاتالیزور برای واکنش احیای اکسیژن در باتری هوا- روی
   ◂ اباذر حاج نوروزی، زهرا مردانی کرانی، زهرا گرامی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران


●  Effects of Increasing Acoustic Power at a Small-Diameter Ultrasonic Horn Tip on the Synthesis and Characteristics of MnO2 Nanoparticles
   ◂ Abazar Hajnorouzi, Mohammad Safi Rahmanifar, Parvin Yaghoubi
   ✔ 1399/04/29  2020/07/19
    Journal of the Korean Physical Society


●  Exploration of Advanced Electrode Materials for Approaching High?Performance Nickel?Based Superbatteries
   ◂ Yasin Shabangoli, Maher F. El?Kady, Mahrokh Nazari, Elaheh Dadashpour, Abolhassan Noori, Xiaojing Lv, Cheng Zhang, Richard B. Kaner, Mir F. Mousavi, Mohammad Safi Rahmanifar
   ✔ 1399/04/01  2020/06/21
    Small


●  Nile Blue Functionalized Graphene Aerogel as a Pseudocapacitive Negative Electrode Material across the Full pH Range
   ◂ Yasin Shabangoli, Mohammad S. Rahmanifar, Abolhassan Noori, Maher F. El-Kady, Richard B. Kaner, Mir F. Mousavi, Mohammad Safi Rahmanifar
   ✔ 1398/09/05  2019/11/26
    ACS NANO


●  Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation
   ◂ Parvin Yaghoubi, Abazar Hajnorouzi, Mohammad Safi Rahmanifar, Amir Hossein Foruzan
   ✔ 1398/01/19  2019/04/08
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
مقالات کنفرانسی (50)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه‌ی حضور و عدم حضور امواج فراصوت در سنتز نانوذرات منگنزدی اکسید
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نورزوی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  هسته زایی، رشد و مشخصه یابی لایه نازک MNo2 لایه نشانی شده به روی ITO به روش الکتروشیمیایی
   ◂ کبری طاهریان، محمدصفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/08/28  2016/11/18
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  استفاده از امواج فراصوت در تهیه MNO2 مزوپر و برای کاربرد در پیل روی هوا
   ◂ Abazar Hajnorouzi، Mohammad Safi Rahmanifar، پروین یعقوبی
   ✔ 1395/08/27  2016/11/17
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  سنتز نانو ساختارهای MnO2 به روش الکتروشیمی- هیدروترمال برای کاربرد در باطری روی- هوا
   ◂ کبری طاهریان، Mohammad Safi Rahmanifar، Abazar Hajnorouzi
   ✔ 1395/08/27  2016/11/17
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  طراحی مواد جدید برای الکترود ابرخازن ها توسط ارتقا ساختار الکترونی گرافن
   ◂ Ehsan Targholi، Mohammad Safi Rahmanifar
   ✔ 1393/07/29  2014/10/21
    17th iranian physical chemistry conference
PDF   

●  ارزیابی کارایی ابرخازنهای بر پایه گرافن و اثر دپینگ بر و نقص ساختاری بررسی تیوری
   ◂ Ehsan Targholi، Mohammad Safi Rahmanifar
   ✔ 1393/07/29  2014/10/21
    17th iranian physical chemistry conference
PDF   

●  ارتقا ظرفیت ابرخازن گرافنی توسط عاملدار کردن گرافن با گروه های عاملی تک ظرفیتی : مطالعه تیوری
   ◂ Ehsan Targholi، Mohammad Safi Rahmanifar، Ehsan Targholi، S. MortezaM. Khoshdel، Hamideh-sadat Dashtmazari
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  بررسی اثر نقص ساختاری برظرفیت کوانتومی در ابرخازن بر پایه گرافن
   ◂ Ehsan Targholi، Mohammad Safi Rahmanifar، Ehsan Targholi، S. MortezaM. Khoshdel، Hamideh-sadat Dashtmazar
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  مطالعه دینامیک مولکولی افرابش ظرفیت گرافن با استفاده از پیوند کووالانسی پلی پیرول : بررسی طول رشته پلیمر هادی
   ◂ طیبه عرشی، Mohammad Safi Rahmanifar، Tayyebeh Arshi، SayyedMorteza Mousavi-KhoshdeL، Zahra Khodadad
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  ساخت کاتد باتری روی هوا با استفاده از امواج میکروویو
   ◂ محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1392/11/14  2014/02/03
    دومین همایش ملی باتری ایران
PDF   پایان نامه ها

●  کاربرد نانو ساختاردی اکسید منگنز-pt سنتز شده به روش فراصوت در باتری روی -هوا
   ◂ زهرا مردانی کرانی

●  تاثیر انرژی الکتریکی در سنتز نانوذرات MnO2 به روش همزمان الکتروشیمی و فراصوت و استفاده از ان در باتری روی- هوا
   ◂ زهرا گرامی

●  سنتز تعدادی از نانو ساختارهای هیدروکسیدهای دوگانه ی لایه ای کاتیون های واسطه و کاربرد انها در سیستم¬های ذخیره-کننده انرژی الکتروشیمیایی
   ◂ یاسین شبان گلی

●  سنتز تعدادی اسپینلهای نانوساختار کبالت و کامپوزیتهای انها و ارزیابی خواص ابرخازنی انها
   ◂ مریم همتی

●  مطالعه اثر ترکیب الکترولیت و افزودنی¬های ان در باتری¬های سرب اسیدی اکسایشی-کاهشی در ایجاد نانوساختارهای سرب دی اکسید و بهبود عملکرد ان
   ◂ پانتا عزیزی

●  سنتز تعدادی از شبکه های نانو ساختار فلزی – الی نیکل و کبالت و بررسی خاصیت ابرخازنی انها
   ◂ هومن حصاری

●  مطالعه الکترودهای¬ کربنی پوشیده شده با نانو ساختا¬رهای پلیمرهادی برای استفاده درالکترود مثبت باتری¬های جریانی اکسایشی کاهشی سرب اسیدی
   ◂ کبری قاسمی

●  سنتز و بررسی رفتار الکتروشیمیایی هیدروکسیدهای لایهای دوگانه Ni-Co-Fe سولفیده شده به عنوان ماده فعال الکترودی در سیستمهای ذخیره انرژی
   ◂ افشین باقروند

●  سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت 4O2LiMn با اکسید گرافن کاهش یافته و بررسی کارایی ابرخازنی ان
   ◂ سید عبدالرسول اذری

●  استفاده از امواج فراصوت برای تهیه نانوساختارMno2 جهت بکارگیری در سیستم شبه پیل سوختی
   ◂ پروین یعقوبی

●  تهیّه ی نانوساختارهای دی اکسید منگنز به کمک جریان الکتریسیته برای کاربرد در باتری روی-هوا
   ◂ کبری طاهریان

●  اصلاح الکتروشیمیایی نانو صفحات گرافن توسط برخی از اصلاحگرهای ردوکس و بررسی کارایی ان به عنوان ماده ی فعال الکترودی در ابرخازن ها
   ◂ علی خدابنده لو

●  تهیه نانو کامپوزیت پلی انیلین الیاف کربن و بررسی کارایی الکتروشیمیایی ان جهت ساخت ابر خازن انعطاف پذیر
   ◂ فاطمه قجاوند

●  سنتز الکتروشیمیایی تعدادی از کامپوزیتهای پلی انیلین نانوساختار و مطالعه خواص ابرخازنی ان ها
   ◂ معصومه هاشمی

●  سنتز تعدادی کامپوزیت بر پایه گرافن و برخی اکسیدهای فلزی نانومتخلخل و ارزیابی خواص ابرخازنی انها
   ◂ سید ابراهیم موسوی فرد

●  مطالعه ی اثر الایش عناصرS ،P ،N، Bو فلزات واسطه بر ظرفیت کوانتومی ابرخازنهای برپایهی نانولولهی کربنی ) 6 و 6( و ) 66 و 66 ( به روش محاسبات مکانیک کوانتومی
   ◂ پرسا جهانبخش بناب

●  بررسی تاثیر مایعات یونی بر ابرخازن های بر پایه نانو لوله کربنی
   ◂ فرزانه حکمت

●  سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت گرافن و هیدروکسید نیکل به عنوان ماده فعال الکترودی در ابرخازن ها
   ◂ محمد کاظم الطافی

●  کاهش قابلیت دسترسی برخی فلزات سنگین با استفاده از نانو اهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر کوارتز در کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب
   ◂ پریسا قاسم زاده

●  مطالعه نانو الکتروکاتالیست پلاتین تهیه شده به روش الکتروشیمیایی برای واکنش کاهش اکسیژن برای پیل سوختی پلیمری
   ◂ نرگس محمد خانی

●  بررسی نشست الکتروفورتیک نانو لوله های کربنی پراکنده شده با پلیمر های هادی
   ◂ مطهره تاکی

●  مطالعه و بررسی اثراتنقص ساختاری تک حفره ای بر روی ظرفیت کوانتومی ابرخازن بر پایه الکترود نانو صفحات گرافنی با استفاده از محاسبات ab initio
   ◂ احسان تارقلی

●  مطالعه محاسباتی اثر استخلاف بر خواص الکترونی نانو صحفه گرافن برای کاربرد در ابرخازن
   ◂ مهرداد حمیدی

●  ساخت منبع ذخیره انرژی الکتروشیمیایی با استفاده از پلی انیلین و نانو صفحات گرافن اکسید
   ◂ یاسر شه بخش

●  بررسی اقر گروه عاملی گرافیت بر کاهش اکسیژن سیستم های شبه پیل سوختی
   ◂ نسرین فرشادی

●  مطالعه استفاده از بستر غیر کربنی برای تهیه الکتروکاتالیست برای واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی دمای پایین
   ◂ فاطمه حامدی

●  سنتز و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت NiMnO3/G و بررسی کاربرد ان در ابرخازنهای الکتروشیمیایی
   ◂ پژمان کاکوند

●  سنتز برخی نانو ساختارهای اکسیدهای فلزی نظیر اکسید مس و کامپوزیت انها و بررسی کاربرد انها در سیستم ذخیره کننده انرژی الکتریکی
   ◂ افشین پنداشته

●  سنتز نانو ساختار NiMnO3 و بررسی کاربرد ان به عنوان یک ماده کاتدی در باتری‌های قلیایی
   ◂ امید عربی

●  ساخت الکترود گازی نفوذی برای تولید گاز اکسیژن در شرایط قلیایی
   ◂ کیومرث شمخالی

●  مطالعه تهیه الکتروکاتالیست مناسب برای واکنش اکسایش گلوگوز در سیستم پیل سوختی
   ◂ یکتا مجیدی

●  بررسی تهیه الکتروکاتالیست پلاتین برای واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی دمای پایین
   ◂ سمانه ساجدی

●  سنتز یک نانو ساختار اکسید دو فلزی و ارزیابی کاربرد ان در ذخیره سازی انرژی الکتروشیمیایی
   ◂ محسن نجفی

●  بررسی ساخت الکترود برای اکسایش متانول در سیستم پیل سوختی
   ◂ ابوالفتح عشقی

●  مطالعه امکان استفاده از الکترود گازی نفوذی در باتری روی هوا
   ◂ ذکراله طاهری

●  سنتز نانو ساختارهای سرب دی اکسید با مورفولژیهای مختلف و بررسی کاربرد ان در سیستمهای ذخیره انرژی الکتریکی
   ◂ قاسم دارابی زاد

●  سنتز برخی از ترکیبات با ساختار نانو و بررسی کاربرد انها در سیستم های هیبریدی ذخیره کننده انرژی الکتریکی
   ◂ حمیر رضا قناعتیان

●  ساخت باتری قابل شارژ با کاتد پلی انیلینی با استفاده از بستر پارچه ای یا الیاف کربنی
   ◂ سید اعلی موسوی

●  سنتز برخی از ترکیبات کاتدی با ساختار نانو و بررسی کاربرد انها در باتری لیتیومی
   ◂ محمد علی کیانی

●   فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای همراه با مطالعه موردی تورم در ایران
   ◂ حسین سلیمی

●  اصلاح خواص پلی انیلین و کاربرد ان در باتریهای قابل شارژ
   ◂ خدیجه قنبری

●  مطالعه برخی از کاربردهای الکتروشیمیایی پلی اکسومتالاتها
   ◂ پدیده نادری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید