دانشگاه شاهد

کامیار ثقفی

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (24)   Download XML   Download TXT

●  Design and analysis of a graphene-based Schottky junction solar cell with core/shell quantum dots as spectral downshifter
   ◂ Gholamhossein Haghighat, Kamyar Saghafi
   ✔ 1399/12/04  2021/02/22
    Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics


●  Enhancement of Solar Spectrum Absorption in Single Graphene Sheets Using a Plasmonic Nanoantenna
   ◂ Hamidreza Hosseini, Kamyar Saghafi
   ✔ 1399/05/24  2020/08/14
    Journal of Electronic Materials


●  Effect of Stone-Wales defect on an armchair graphene nanoribbon-based photodetector
   ◂ Somayeh Gholami Rudi, Rahim Faez, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1398/01/27  2019/04/16
    Superlattices and Microstructures


●  PSML: parallel system modeling and simulation language for electronic system level
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1397/08/21  2018/11/12
    The Journal of Supercomputing


●  Optimistic Modeling and Simulation of Complex Hardware Platforms and Embedded Systems on Many-Core HPC Clusters
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems


●  The Parvicursor infrastructure to facilitate the design of Grid and Cloud computing systems
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    Computing


●  تحقق مداری ویکسل نقطه کوانتومی
   ◂ محمد شکر پور، کامیار ثقفی، محسن جلالی، محمد حسن یاوری
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Optical and Quantum Electronics
PDF   

●  A novel Tunneling Graphene Nano Ribbon Field Effect Transistor with dual material gate: Numerical studies
   ◂ Seyed Saleh Ghoreishi, Kamyar Saghafi, Reza Yousefi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1395/04/03  2016/06/23
    Superlattices and Microstructures


●  Graphene nanoribbon tunnel field effect transistor with lightly doped drain: Numerical simulations
   ◂ Seyed Saleh Ghoreishi, Kamyar Saghafi, Reza Yousefi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1393/05/16  2014/08/07
    Superlattices and Microstructures
PDF   

●  A NOVEL GRAPHENE NANO-RIBBON FIELD EFFECT TRANSISTOR WITH SCHOTTKY TUNNELING DRAIN AND OHMIC TUNNELING SOURCE
   ◂ Seyed Saleh Ghoreishi, Kamyar Saghafi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
   ✔ 1392/07/28  2013/10/20
    Modern Physics Letters B
PDF   مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  Circuit-Level Implementation of Quantum-Dot VCSEL Including Thermal Effects
   ◂ Mohammad Shakpour, Kamyar Saghafi, Mohsen Jalali
   ✔ 1392/06/06  2013/08/28
    The 2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering
PDF   

●  شبیه سازی عددی ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم GaAs به روش مونت کارلو
   ◂ Kamyar Saghafi، محمد پرتوی نژاد
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  شبیه سازی و تحلیل اشکارساز نوری بهمنی AlGaN به روش مونت کارلو
   ◂ Kamyar Saghafi، Mohammad Soroosh، M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  طراحی لایه بار اشکارساز نوری بهمنی InGaAs/InAlAs با روش مونت کارلو برای کاهش ضریب نویز اضافی
   ◂ Kamyar Saghafi، Mohammad Soroosh، M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  ترانزیستور نانولوله کربنی با گیت گسترش یافته
   ◂ Reza Yousefi، Kamyar Saghafi، M.K. Moravej Farshi
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  مدلسازی و تحلیل لیزر ابشاری کوانتومی رامان
   ◂ حسین رضا یوسف وند، Kamyar Saghafi، Vahid Ahmadi
   ✔ 1388/11/06  2010/01/26
    شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
PDF   

●  Increasing Directional Intensity of Output Light Beam from Photonic Crystal Slab Outlet Including Micro Cavity Resonators
   ◂ Kamyar Saghafi, Mobini, Ahmadi
   ✔ 1388/08/06  2009/10/28
    ICMON2009


●  پراکندگی فونونهای صوتی و نوری غیرقطبی در نانوسیم با ساختار چند زیرنواری
   ◂ محمد پرتوی نژاد، Kamyar Saghafi
   ✔ 1388/02/24  2009/05/14
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  شبیه سازی ترانزیستور ماسفت با ابعاد نانومتر به روش رانش-نفوذ با اصلاح کوانتومی
   ◂ سیده یاسمن مرتضوی، Kamyar Saghafi
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  تاثیر خواص مواد نیمه هادی روی مشخصه های سلول های خورشیدی ناهمسان
   ◂ محمدجواد وریجی، Kamyar Saghafi
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
پایان نامه ها

●  افزایش بازده سلول خورشیدی الی با استفاده از نانو ذرات پلاسمونی
   ◂ هاجر حمزه پور

●  طراحی و تحلیل سلول نقطه کوانتمی چند پشته
   ◂ عرفان سرهنگی

●  طراحی و تحلیل سلولهای خورشیدی چند پشته از جنس CIGS
   ◂ مریم اصغری گلی

●  شبیه سازی رخداد گسسته موازی و مدل سازی سیستم های دیجیتال در سطوح تجرید غیر همگن
   ◂ علیرضا پشت کوهی

●  مدل سازی مداری لیزر vcsel نقطه کوانتمی و بررسی کاربردهای ان در طراحی فرستنده های نوری
   ◂ محمد شکرپور

●  Analysis and simulation of T-Shape quantum wire laser
   ◂ احمد منصوری

●  a novel graphene
   ◂ سیدصالح قریشی

●  شبیه سازی لیزر ابشاری کوانتومی در ناحیه میانه مادون قرمز
   ◂ نیلوفر حسینی

●  تحلیل عددی سلول های خورشیدی با چاه کوانتومی
   ◂ الناز قهرمانی راد

●  تحلیل عددی اثر کرنش در ترانزیستورهای نانوسیم
   ◂ مرضیه جعفریان

●  مدل سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم ناهمگون
   ◂ علی صدیق ضیابری

●  بررسی و شبیه سازی اثرات غیر خطی در لیزرهای ابشاری کوانتومی
   ◂ حسین رضا یوسف وند

●  شبیه سازی و تحلیل ترانزیستورهای تکالکترون
   ◂ علی شاه حسینی

●  مدلسازی و تحلیل لیزر کوانتومی ابشاری مادون قرمز دور
   ◂ فرنوش اسمعیلی فرد

●  مدلسازی و تحلیل ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله کربنی
   ◂ رضا یوسفی

●  Simulation of Single Electron Transistor using Monte Carlo Method
   ◂ علی بزرگمهر

●  تحلیل انتقال بار در ادوات تزویج کننده بار (CCD)
   ◂ مهدی علی یاری

●  شبیه سازی عددی ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم
   ◂ محمد پرتوی نژاد

●  تحلیل و شبیه سازی انتقال حامل در نقطه کوانتومی در ساختار ناهمگن
   ◂ نسرین دخت باطنی پور

●  تحلیل و مدلسازی جهت پرتو نوری در موجبرهای فوتونیک کریستال
   ◂ علیرضا مبینی

●  مدل سازی چاه کوانتومی در ساختارهای چند لایه به روش مونت کارلو
   ◂ ام البنین غفاری

●  شبیه سازی عددی ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله کربنی
   ◂ مهدی یاقوتی

●  تحلیل و شبیه سازی سلول خورشیدی با ساختار چند لایه
   ◂ محمدجواد وریجی

●  شبیه سازی ترانزیستور ماسفت با ابعاد کوچک با استفاده از روش رانش-نفوذ با اصلاح کوانتومی
   ◂ سیده یاسمن مرتضوی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید