دانشگاه شاهد

راشد صحراییان

استاد - دکترای تخصصی مهندسی صنایع مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212040(021)
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (54)   Download XML   Download TXT

●  یک مدل چند هدفه زنجیره تامین برای محصولات سرد و فسادپذیر با نظر گرفتن کیفیت: موردکاوی محصولات لبنی
   ◂ راشد صحراییان، مژگان اقائی افشار، سید محمد حسن حسینی
   ✔ 1400/11/13  2022/02/02
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  مساله زمان‌بندی تولید کارگاهی مقاوم و پایدار در شرایط عدم قطعیت مدت زمان انجام کار و اختلال ماشین‌الات
   ◂ زینب ابطحی، راشد صحراییان
   ✔ 1400/01/15  2021/04/04
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics
PDF   

●  روش‌های پیش‌بینی برای زمان‌بندی مقاوم و پایدار ذر سیستم‌های تک ماشینی در شرایط اختلال
   ◂ راشد صحراییان، دنیا رحمانی، زینب ابطحی
   ✔ 1399/07/20  2020/10/11
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  ارائه مدلی برای زمان‌بندی بیماران اولویت‌دار در یک مرکز رادیولوژی
   ◂ زینب ابطحی، راشد صحراییان، دنیا رحمانی
   ✔ 1399/01/25  2020/04/13
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics
PDF   

●  یک روش جدید ایجاد زمان‌بندی مقاوم و پایدار در محیطکارگاهی با m ماشین همراه با موردکاوی
   ◂ زینب ابطحی، راشد صحرائیان، دنیا رحمانی
   ✔ 1398/11/27  2020/02/16
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  مقایسه مساله مسیریابی ظرفیت‌دار چند هدفی یک سطحی و دو سطحی
   ◂ راشد صحراییان، مهرانه اسمعیلی
   ✔ 1398/07/24  2019/10/16
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization
PDF   

●  یک شبکه‌ی مکان‌یابی-مسیریابی جدید برای زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن کیفیت بازگشتی‌ها
   ◂ احسان مسعودی‌پور، هما امیریان، راشد صحراییان، عزیزاله جعفری
   ✔ 1398/06/12  2019/09/03
     Journal of Remanufacturing
PDF   

●  رائه کران پایین مطلوب برای زمان‌بندی زنجیره تامین دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان اماده‌سازی متفاوت
   ◂ جواد صایری‌نسب، راشد صحراییان، محمد روحانی‌نژاد
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   

●  A Lagrangian Decomposition Algorithm for Robust Green Transportation Location Problem
   ◂ Ali Rouhani, Mahdi Bashiri, Rashed Sahraeian
   ✔ 1397/11/10  2019/01/30
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics
PDF   

●  ارایه مدل چند هدفی برای مساله مسیریابی ظرفیت‌دار برای محصولات فسادپذیر
   ◂ راشد صحراییان، مهرانه اسمعیلی
   ✔ 1397/09/17  2018/12/08
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  A Novel Sustainable Closed-loop Supply Chain Network Design by Considering Routing and Quality of Products
   ◂ Rashed Sahraeian, S.H. Mirmohammadi
   ✔ 1397/09/07  2018/11/28
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  زنجیره تامین دوسطحی بادر نظر گرفتن چند خرده فروش همراه با قیمت گذاری و تقاضای عیر خطی
   ◂ الهه محققیان، مرتضی راستی برزکی، راشد صحراییان
   ✔ 1397/08/20  2018/11/11
    Journal of Optimization in Industrial Engineering


●  An accelerated Benders decomposition algorithm for reliable facility location problems in multi-echelon networks
   ◂ Mohammad. Rohaninejad, Rashed Sahraeian, Reza Tavakkoli-Moghaddam
   ✔ 1397/05/07  2018/07/29
    Computers & Industrial Engineering


●  Multi-echelon supply chain design considering unreliable facilities with facility hardening possibility
   ◂ Mohammad. Rohaninejad, Rashed. Sahraeian, Reza Tavakkoli-Moghaddam
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    Applied Mathematical Modelling
PDF   

●  A hybrid integer grey programming for an integrated problem of project selection and scheduling with interval data
   ◂ Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1396/12/14  2018/03/05
    Journal of Industrial and Production Engineering


●  مدل جدیدی برای زمان‌بندی و اندازه انباشته یکپارچه در مساله تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر
   ◂ محمود فدوی، Rashed Sahraeian، Mohammad Rouhani-Nezhad
   ✔ 1396/06/29  2017/09/20
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  حل مساله زمانبندی چند عاملی در محیط جریان کارگاهی با در نظر گرفتن اثر زمانی و رد کردن کارها با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری
   ◂ مجید حسین‌زاده، راشد صحراییان
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید


●  رویکرد شبیه سازی بهینه سازی برای یافتن توالی بهینه در مسیل? پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوباره کاری
   ◂ فرزاد امیرخانی، امیرحسین امیری، راشد صحراییان
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    مدیریت تولید و عملیات


●  فرمول‌بندی جدید حل سیستم مونتاژ PCB همراه با پردازنده‌های گروهی موازی
   ◂ Iman Rastegar، Rashed Sahraeian
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization


●  Minimising the total cost of tardiness and overtime in a resumable capacitated job shop scheduling problem by using an efficient hybrid algorithm
   ◂ Behdin Vahedi Nouri, Mohammad Rohaninejad, Rashed Sahraeian
   ✔ 1396/02/25  2017/05/15
    International Journal of Industrial and Systems Engineering


●  رویکرد نظریه بازی‌ها در قیمت‌گذاری، تبلیغات و تعادل تصمیم‌گیری جمعی در زنجیره تامین حلقه بسته
   ◂ الهه محققیان، Rashed Sahraeian
   ✔ 1396/02/10  2017/04/30
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  A new Bi-objective model for a Two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem for Perishable Products with the Environmental Factor
   ◂ Mehraneh Esmaeili, Rashed Sahraeian
   ✔ 1396/02/10  2017/04/30
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  Solving a grey project selection scheduling using a simulated shuffled frog leaping algorithm
   ◂ Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1395/12/26  2017/03/16
    Computers & Industrial Engineering


●  A novel closed-loop supply chain based on the quality of returned products
   ◂ E. Masoudipour, H. Amirian, R. Sahraeian
   ✔ 1395/12/25  2017/03/15
    Journal of Cleaner Production


●  Trucks Scheduling in a Multi-product Cross Docking System with Multiple Temporary Storages and Multiple Dock Doors
   ◂ Fahimeh Zabihi, Rashed Sahraeian
   ✔ 1395/08/25  2016/11/15
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  A hybrid differential evolution for general multi-objective flow shop problem with a modified learning effect
   ◂ Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1395/07/20  2016/10/11
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B: Journal of Engineering Manufacture


●  Multi-objective optimization of integrated lot-sizing and scheduling problem in flexible job shops
   ◂ Mohammad Rohaninejad, Rashed Sahraeian, Behdin Vahedi Nouri
   ✔ 1395/05/02  2016/07/23
    RAIRO Operations Research


●  رویکرد شبیه سازی در حل مساله زمان بندی ماشین های موازی پردازشگر دسته ای با زمان های احتمالی
   ◂ Iman Rastegar، راشد صحراییان، Farshid Samaei
   ✔ 1395/05/01  2016/07/22
    مدیریت تولید و عملیات


●  A Feedback-oriented Data Delay Modeling in a Dynamic Neural Network for Time Series Forecasting
   ◂ Mohammad Namakshenas, Amirhossein Amiri, Rashed Sahraeian
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  Online Monitoring and Fault Diagnosis of Multivariate-attribute Process Mean Using Neural Networks and Discriminant Analysis Technique
   ◂ M.R. Maleki, Rashed Sahraeian
   ✔ 1394/07/08  2015/09/30
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  Augmented ?-constraint method in multi-objective flowshop problem with past sequence set-up times and a modified learning effect
   ◂ Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1394/01/31  2015/04/20
    International Journal of Production Research


●  مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیرهی تامین حلقه بستهی سه سطحی با بازگشتیها و تقاضای همبسته
   ◂ راشد صحراییان
   ✔ 1393/12/25  2015/03/16
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  Multi-objective Differential Evolution for the Flow Shop Scheduling Problem with a Modified Learning Effect
   ◂ Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  ارایه یک مدل ترکیبی برنامه ریزی تولید - کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره تامین حلقه بسته
   ◂ Alireza Taherimoghaddam، راشد صحراییان
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  On the optimal modeling and evaluation of job shops with a total weighted tardiness objective: Constraint programming vs. mixed integer programming
   ◂ Rashed Sahraeian, Mohammad Namakshenas
   ✔ 1393/05/22  2014/08/13
    Applied Mathematical Modelling
PDF   

●  ارایه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ?-Constraint
   ◂ Alireza Taherimoghaddam، راشد صحراییان
   ✔ 1393/02/27  2014/05/17
    مدیریت تولید و عملیات
PDF   

●  مساله زمان بندی دو مرحله ای ترکیبی کارگاهی با دسته های سری
   ◂ اسماعیل غفاری، Rashed Sahraeian
   ✔ 1393/01/05  2014/03/25
    International Journal of Industrial Engineering and Production Research
PDF   

●  حل مساله پوشش سلسله مراتبی هاب با روش نواوری تخصیص در شعاع پوششی
   ◂ احسان کرانی، Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/10/09  2013/12/30
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  A dynamic multi-commodity inventory and facility location problem in steel supply chain network design
   ◂ Ali Sabzevari Zadeh, Rashed Sahraeian, Seyed Mahdi Homayouni
   ✔ 1392/06/27  2013/09/18
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
PDF   

●  توسعه روش جستجوی هماهنگی در حل مسائل بهینهسازی: مطالعه موردی در زمان بندی تولید ماشین های موازی
   ◂ Iman Rastegar، Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/06/25  2013/09/16
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
PDF   

●  Capacitated Multimodal Structure of a Green Supply Chain Network Considering Multiple Objectives
   ◂ R. Sahraeian
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  Real-time Scheduling of a Flexible Manufacturing System using a Two-phase Machine Learning Algorithm
   ◂ M. Namakshenas
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  مدیریت ریسک بازار لحظ های با وجود تخفیف در خرید
   ◂ سیدحسین حسینی ماهینی، راشد صحراییان
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    پژوهشنامه بازرگانی
PDF   

●  یک رویکرد پایدار برای طراحی مجدد انبارهای زنجیره تامین با پارامترهای غیر قطعی
   ◂ Rashed Sahraeian، امیر فرشباف گران مایه، حمید رضا رضائی
   ✔ 1392/01/14  2013/04/03
    International Journal of Applied Operational Research
PDF   

●  An interactive possibilistic programming approach for a multi-objective closed-loop supply chain network under uncertainty
   ◂ A Lireza Fallah-Tafti, Rashed Sahraeian, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Masoud Moeinipour
   ✔ 1391/06/20  2012/09/10
    International Journal of Systems Science
PDF   

●  یک جستجوی دو مرحله ای ابتکاری برای حل مساله مسیریابی-مکانیابی ظرفیت دار
   ◂ عباس جوکارکهنگی، Rashed Sahraeian
   ✔ 1390/09/24  2011/12/15
    Australian Journal of Basic and Applied Sciences
PDF   

●  ارائه استراتژی مدیریت دانش: موردکاوی شرکت فولاد ایران
   ◂ علی نادی زاده اردکانی، Rashed Sahraeian، علی سبزواری زاده
   ✔ 1390/09/10  2011/12/01
    International Journal of Engineering and Technology
PDF   

●  یک مدل تخصیص هزنه برای بهینه سازی موجودی زنجیره تامین با زمان تدارک کنترل پذیر
   ◂ Mahdi Koosha، Rashed Sahraeian
   ✔ 1390/08/24  2011/11/15
    Journal of American Science
PDF   

●  یک مدل خطی صحیح و ترکیبی برای مساله پوشش با ظرفیت محدود در فواصل پوشش مختلف و تسهیلات
   ◂ Rashed Sahraeian، ایلین پاکزاد، مرضیه کریمی
   ✔ 1390/08/10  2011/11/01
    Australian Journal of Basic and Applied Sciences
PDF   

●  Using greedy clustering method to solve capacitated location-routing problem
   ◂ Nadizadeh Ali, Sahraeian Rashed, Sabzevari Zadeh Ali, Mahdi Homayouni Seyed
   ✔ 1390/06/13  2011/09/04
    African Journal of Business Management
PDF   

●  یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی فرایند و زمان‌بندی با استفاده از الگوریتم MPSO
   ◂ Rashed Sahraeian، علی کرم پور حقیقی، الهه قاسمی
   ✔ 1390/04/24  2011/07/15
    World Academy of Science, Engineering and Technology
PDF   

●  یک مدل چند هدفه برای تصمیم گیری در یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته
   ◂ علیرضا فلاح تفتی، Rashed Sahraeian
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    International Journal of Business and Management Studies
PDF   

●  یک مدل عمومی برای برنامه ریزی حمل و نقل تولید در زنجیره تامین فولاد
   ◂ علی سبزواری زاده، Rashed Sahraeian
   ✔ 1389/08/24  2010/11/15
    International Journal of Iron & Steel Society of Iran
PDF   

●  حل مساله P-median ظرفیت داد با الگوریتم ترکیبی FNS و گروه بندی K-means
   ◂ پیمان کاوه، Rashed Sahraeian، علی سبزواری زاده
   ✔ 1389/07/23  2010/10/15
    International Journal of Innovation, Management and Technology
PDF   

مقالات کنفرانسی (36)   Download XML   Download TXT

●  یک مدل رساضی بهبود یافته برای مساله زمان‌بندی دو عاملی در یک کارگاه دو ماشینی
   ◂ راشد صحراییان، محمد حسن احمدی دارانی
   ✔ 1398/04/21  2019/07/12
    کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت صنایع
PDF   

●  به?نه سازی زمان بندی تول?د دسته ای در مح?ط تول?د کارگاه باز با در نظر گرفتن زمانهای راه اندازی و تول?د فازی
   ◂ سعید مظفریان، راشد صحراییان
   ✔ 1398/04/15  2019/07/06
    کنفرانس - دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  Solving a Single-Server Parallel Machine Problem with Preventive Maintenances Using a Hyper-Heuristic Algorithm
   ◂ Zahra Izadi, Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1397/11/04  2019/01/24
    پانزدهمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع ایران
PDF   

●  ارایه رویکرد برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین سبز سوخت زیستی
   ◂ حسین ساوجی، راشد صحراییان
   ✔ 1396/11/19  2018/02/08
    چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها
   ◂ محمد حسین حقیقی، راشد صحراییان، S.M. Mousavi
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  یک مدل جدید زمان‌بندی انتخاب پروژه
   ◂ هما امیریان، راشد صحراییان
   ✔ 1395/04/23  2016/07/13
    International Joint Conference - CIO-ICIEOM-IIE-AIM
PDF   

●  کاربرد روش جستجوی همزیستی ترکیبی در زمان‌بندی کارگاهی با اثر یادگیری جدید
   ◂ Homa Amirian، Rashed Sahraeian
   ✔ 1394/04/15  2015/07/06
    9th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  Dynamic Multi-objective Maximal Covering Location Problem with Gradual Coverage
   ◂ Mohammad Forghani Youshanlo, Rashed Sahraeian
   ✔ 1393/05/01  2014/07/23
    8th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm
   ◂ Homa Amirian, Mahdi Bashiri, Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/12/06  2014/02/25
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  Toward Various Exact Modeling the Job Shop Scheduling Problem for Minimizing Total Weighted Tardiness
   ◂ Mohammad Namakshenas, Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/04/19  2013/07/10
    7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  ارائه مدل جدید مساله زمانبندی و تعیین اندازه انباشته با برنامه ریزی چند منبع اماده سازی
   ◂ فاطمه قویدل، Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/02/18  2013/05/08
    ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  Bi-objective simulated annealing and adaptive memory procedure approaches to solve a hybrid flow shop scheduling problem with unrelated parallel machines
   ◂ H. Mohammadi, R. Sahraeian
   ✔ 1391/09/20  2012/12/10
    IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2012 )
PDF   

●  حداکثر سازی مساله تور پوششی پشتیبان
   ◂ علی ابراهیمی درچه، Rashed Sahraeian
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  یک سیستم جدید برای مدل شبیه سازی شبکه توزیع پویا با تقاضای غیر قطعی به منظور تحلیل اثر زمان تدارک
   ◂ ارش جعفری نسب، Rashed Sahraeian
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  Minimizing the Makespan on Parallel Batch Scheduling with Stochastic Times
   ◂ R. Sahraeian, F. Samaei, I. Rastgar
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  A fuzzy set covering-clustering algorithm for facility location problem
   ◂ Rashed Sahraeian, Mohammad Sadeq Kazemi
   ✔ 1390/09/15  2011/12/06
    The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
PDF   

●  الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مساله طراحی تسهیلات با ماشین های ثابت و مسیرهای چندگانه
   ◂ Rashed Sahraeian، احسان نیکسار، علی بینقی
   ✔ 1390/06/16  2011/09/07
    5th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  The hierarchical hub maximal covering problem with determinate cover radiuses
   ◂ R. Sahraeian, E. Korani
   ✔ 1389/09/16  2010/12/07
    International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
PDF   

●  ارائه مدل ریاضی مساله مکانیابی - مسیر یابی پسماند زیانبار در سه سطح مختلف از تسهیلات
   ◂ محمد باقر خسروی دیز، راشد صحراییان، احسان کرانی
   ✔ 1389/07/14  2010/10/06
    هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  ارائه مساله چند هدفه میان محور سلسله مراتبی با پوشش زمانی
   ◂ احسان کرانی، راشد صحراییان، محمدباقر خسروی دیز
   ✔ 1389/07/14  2010/10/06
    هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  برنامه ریزی خطی فازی برای تعیین مقدار بهینه سفارش با استفاده از روش الکتر فازی
   ◂ علی رجبعلی کنی، Rashed Sahraeian
   ✔ 1389/07/14  2010/10/06
    هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  انتخاب بهترین حالت در مساله هاب احتمالی با استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها
   ◂ سمیه محرابی گوروان، Rashed Sahraeian
   ✔ 1389/06/17  2010/09/08
    4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  انتخاب بهترین تامین کننده با استفاده از استراتژی زنجیره تامین و پارامترهای عدم قطعیت
   ◂ علیرضا فلاح تفتی، Rashed Sahraeian
   ✔ 1389/06/17  2010/09/08
    4th International Conference On Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  تعیین اثرات سیاست موجودی بر fr زنجیره تامین با استفاده از تحلیل های اماری
   ◂ مریم حق شناسی، Rashed Sahraeian، الهام دهقان
   ✔ 1388/12/26  2010/03/17
    International Conference of Business and Industrial Research
PDF   

●  استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی اصلاح شده برای حل مساله P-میانی ظرفیت‌دار
   ◂ پیمان کاوه، راشد صحرائیان
   ✔ 1388/10/19  2010/01/09
    International Conference on Industrial Engineering and Operations Management


●  طراحی زنجیره تامین چند مرحله ای-چند محصولی احتمالی با در نظر گرفتن زمان انتظار در صف
   ◂ مجید رمضانی، Rashed Sahraeian، Mahdi Bashiri
   ✔ 1388/10/19  2010/01/09
    International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
PDF   

●  ارائه و حل یک مدل مکانیابی، تولید و موجودی چندکالایی با افق زمانی پویا در زنجیره تامین فولاد
   ◂ علی سبزواری زاده، راشد صحراییان
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین


●  حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار با استفاده از دسته بندی به روش جستجوی حریصانه
   ◂ علی نادی زاده اردکانی، راشد صحراییان، پیمان کاوه، علی سبزواری زاده
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین


●  یک روش ترکیبی برای پیش بینی کارایی عملکرد تامین کنندگان براساس تکنیک های داده کاوی
   ◂ الهام اخوندزاده، راشد صحراییان، علی محمد احمدوند
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین


●  Using greedy clustering method to solve capacitated location-routing problem
   ◂ Nadizadeh Ali, Sahraeian Rashed, Sabzevari Zadeh Ali, Mahdi Homayouni Seyed
   ✔ 1388/06/12  2009/09/03
    3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management


●  ارائه یک روش جدید برای اولویت بندی تامین کننده گان در زنجیره تامین
   ◂ Saeed Safari مقدم، راشد صحراییان
   ✔ 1388/03/30  2009/06/20
    دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران


●  انتخاب بهترین سناریو در یک مساله FSMP با استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها
   ◂ الهام دهقان، راشد صحرائیان
   ✔ 1388/03/01  2009/05/22
    دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران


●  شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر متوسط زمان انتظار بیماران در یک درمانگاه با استفاده از شبیه سازی طراحی ازمایش ها
   ◂ فاطمه فتوحی اردکانی، Rashed Sahraeian
   ✔ 1388/02/30  2009/05/20
    دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران


●  ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از AHP و DEA: موردکاوی شرکت رجا
   ◂ الهام اخوندزاده، راشد صحراییان
   ✔ 1388/02/16  2009/05/06
    اولین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها


●  مدل سازی تسهیم اطلاعات عمودی در زنجیره‌های تامین با در نظر گرفتن تخفیف
   ◂ معصومه مسی بیدگلی، راشد صحراییان
   ✔ 1387/11/30  2009/02/18
    ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع


●  مقایسه تطبیقی پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سیستم ثبت نام دانشگاه های تهران
   ◂ زهرا یمینی، راشد صحرائیان
   ✔ 1386/10/18  2008/01/08
    کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری / شهروند


کتاب ها

●  مدیریت زنجیره تامین
   ◂ راشد صحراییان، رضا کامران راد

پایان نامه ها

●  طراحی زنجیره تامین چند دوره ای و چند محصولی حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل، کالاهای بازگشتی و زنجیره تامین ثانویه
   ◂ فاطمه جعفری

●  مسئله مکان‌یابی - مسیریابی چند هدفه در زنجیره تامین سبز در شرایط خرابی انبارها
   ◂ مریم سادات داوری

●  طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه‌بسته جهانی سبز با درنظرگرفتن کاهش کیفیت برای محصولات ترابری‌ شده تحت عدم‌قطعیت
   ◂ حامد کریمی

●  مدل‌سازی چند هدفه زنجیره تامین سرد: مورد کاوی محصولات لبنی
   ◂ مژگان اقایی افشار

●  مدل‌سازی مساله مکان‌یابی، موجودی و قیمت‌گذاری در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته
   ◂ پروانه حق شناس

●  مدل‌سازی زنجیره تامین سبز جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن با در نظر گرفتن ابعاد انسانی
   ◂ علی علی بخشی

●  مدل موجودی برای زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در تولید و انتشار کربن
   ◂ محمد صالحی

●  طراحی شبکه حمل و نقل و مکانیابی با مشتریان با تقاضای صفر و یک
   ◂ سیما صدرنیا

●  بهینه‌سازی استراتژی‌های تاب‌اور در طراحی زنجیره‌تامین از طریق برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای
   ◂ زهرا مقیمی

●  مدل‌سازی تصادفی دو مرحله‎ای به‌منظور طراحی شبکه زنجیره‎‌تامین پایدار-تاب‎اور
   ◂ سارا قنبری



نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید