دانشگاه شاهد

محمدباقر غزنوی قوشچی

دانشیار - دکتری مهندسی برق الکترونیک


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق : 00982151212081
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212081
پیوندها :
 

دروس

ELEC-I
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999721279-

VLSI
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000761867-

DSD
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999723227-
VHDL
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999723227-

مقالات ژورنالی (68)   Download XML   Download TXT

●  AMPS: یک زمانبند خط لوله مزوکرونوس
   ◂ ناصر محمد زاده، فاطمه سادات ایت اللهی ، سیده فاطمه غمخواری، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers


●  بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای ZrO2-CdZrO3-S جهت تخریب رنگ کریستال وایولت تحت نور خورشید
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، Mirabdullah Seyed Sadjadi، Tayebeh Tavakoli-Azar، Ali Reza Mahjoub
   ✔ 1400/10/15  2022/01/05
    Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry


●  بهبود عملکرد فوتوکاتالیست تیتانات کادمیم ازطریق نانوکامپوزیتهای دوتایی و سه تایی Co@CdTiO3 و Co@CdTiO3@S با بهره گیری از اثر هم افزایی جذب سطحی-فوتوکاتلیتیک تحت نور خورشید
   ◂ Mirabdullah Seyed Sadjadi، Tayebeh Tavakoli-Azar، Ali Reza Mahjoub، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1400/06/02  2021/08/24
    Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects


●  یک جمع کننده پیشوندی موازی با فن اوت بهبود یافته با سلولهای ترانزیستور عبوری با دامنه نوسان کامل و کارایی افزاینده با تعداد بیت
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، معصومه رحیمی
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Microelectronics Journal


●  مبدل سطح ولتاژ سریع و کم توان بر اساس ساختار اتصال متقابل پشته‌ای بهبود یافته جهت کاربرد‌های کم توان و اینترنت اشیا
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، اسدی زهرا
   ✔ 1400/04/01  2021/06/22
    صنایع الکترونیک
PDF   

●  یک طرح کم مصرف برای بخش پیشانی پردازنده های استریم مبتنی بر فیلتر های توان-اگاه اف ای ار با تکنیک بررسی پراکندگی انتقال سطح تصاویر ورودی
   ◂ سیده فاطمه غمخواری، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1399/11/09  2021/01/28
    Circuits, Systems, and Signal Processing


●  Low?voltage and high?speed stand?alone multiple?input complex gates for error correction coding applications
   ◂ M. B. Ghaznavi-Ghoushchi, Maliheh Rafiee
   ✔ 1399/10/08  2020/12/28
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  بهبود توان مصرفی واحد شیفت‌رجیستر در فیلترهای FIR مبتنی بر ساختار DA با استفاده از بررسی ویژگی‌های اماری سیگنال
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، سیده فاطمه غمخواری
   ✔ 1399/07/15  2020/10/06
    صنایع الکترونیک
PDF   

●  یک اندازه گیر انرژی کارای ولتاژ استانه با قابلیت عملکردی متواتر و تغییرات طولانی مدت بسط یافته توسط تکنیک اف وی اف
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، علیرضا کریمان، علیرضا شمشیری
   ✔ 1399/07/10  2020/10/01
    Microelectronics Journal
PDF   

●  یک تقویت کننده بهره جریانی برنامه پذیر فوق کم-توان با یک ساختار کنترل کننده ابتکاری بهره جریان برای کاربردهای اینترنت اشیا
   ◂ علیرضا قربانی، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1399/05/08  2020/07/29
    Wireless Personal Communications


●  ساختارهای فوق-کم توان و پر سرعت MCML و MTCML با قابلیت انعطاف پذیری در PDPو TPD برای کاربردهای با سیم و بی سیم
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، مهدی یکتایی
   ✔ 1399/03/26  2020/06/15
    IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems


●  A New Side-Channel Attack on Reduction of RSA CRT Montgomery Method Based
   ◂ S. Kaedi, M. B. Ghaznavi-Ghoushchi, H. Yusefi, Mohammadali Doostari
   ✔ 1399/03/05  2020/05/25
    Journal of Circuits, Systems and Computers


●  یک حمله جدید کانال جانبی روی کاهش RSA-CRT بر اساس روش مونتگومری
   ◂ S. Kaedi، محمدعلی دوستاری، H. Yusefi، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1399/02/28  2020/05/17
    Journal of circuit, system and computer


●  A fully pipelined and parallel hardware architecture for real-time BRISK salient point extraction
   ◂ Ehsan Azimi, Alireza Behrad, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Jamshid Shanbehzadeh
   ✔ 1398/07/11  2019/10/03
    Journal of Real-Time Image Processing


●  A low-power and high-speed parallel binary comparator based on inter-stage modified binary tree structure and power-delay improved cell elements
   ◂ M. Rahimi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1398/01/30  2019/04/19
    Microelectronics Journal


●  Design of low-voltage shallow-depth differential source coupled logic using feedback and feedforward techniques
   ◂ M. Rafiee, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    Microelectronics Journal


●  طراحی یک ترانسیور کم مصرف سی ماس در فناوری 130نانومتر برای کاربردهای شبکه حسگر بیسیم
   ◂ علی رضا بهروج، علی رضا قربانی، محمدباقر غزنوی قوشچی، محسن جلالی
   ✔ 1397/12/17  2019/03/08
    Wireless Personal Communications


●  PSML: parallel system modeling and simulation language for electronic system level
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1397/08/21  2018/11/12
    The Journal of Supercomputing


●  A DPA Attack on IOA Data-Dependent Delay Countermeasure Based on an Inherent Tempo-Spatial Data Dependency
   ◂ S. Kaedi, Mohammadali Doostari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1397/07/24  2018/10/16
    IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs


●  Low-complexity and differential power analysis (DPA)-resistant two-folded power-aware Rivest–Shamir–Adleman (RSA) security schema implementation for IoT-connected devices
   ◂ Saman Kaedi, Mohammadali Doostari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1397/06/21  2018/09/12
    IET Computers & Digital Techniques


●  Optimistic Modeling and Simulation of Complex Hardware Platforms and Embedded Systems on Many-Core HPC Clusters
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1397/05/05  2018/07/27
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems


●  An ultra low-power current-mode clock and data recovery design with input bit-rate adaptability for biomedical applications in CMOS 90?nm
   ◂ J. Ahmadi-Farsani, H. Sadjedi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/12/23  2018/03/14
    Integration, the VLSI Journal


●  NEMR: A Nonequidistant DPA Attack-Proof of Modular Reduction in a CRT Implementation of RSA
   ◂ S. Kaedi, Mohammadali Doostari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/12/04  2018/02/23
    Journal of Circuits, Systems and Computers


●  A high-precision time-domain RRAM state control approach
   ◂ A.A. Bagheri-Soulla, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/12/02  2018/02/21
    Microelectronics Journal


●  یک تقویت کننده کلاس ایی تفاضلی 0.9 واتی با کارایی افزونه توان 43.5 درصد با مساحت کم برای کاربردهای اینترنت اشیا در فرکانس 2.4 گیگاهرتز
   ◂ علیرضا قربانی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/11/14  2018/02/03
    Integration, the VLSI Journal


●  An output node split CMOS logic for high-performance and large capacitive-load driving scenarios
   ◂ M. Rafiee, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Microelectronics Journal


●  A power-performance tunable logic with adjustable threshold pseudo-dynamic building blocks and CMOS compatibility
   ◂ Hanieh Ghaffarishad, Naser Mohammadzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/11/03  2018/01/23
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  Design and analysis of a high speed double-tail comparator with isomorphic latch-preamplifier pairs and tail bootstrapping
   ◂ S. Rahmani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/07/11  2017/10/03
    Analog Integrated Circuits and Signal Processing


●  MTCML: Analysis, design and optimization of an alternative shallow-depth multiple-tail current mode logic
   ◂ M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, S.A.H. Ejtahed
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    Microelectronics Journal


●  A novel transceiver structure including power and audio amplifiers for Internet of Things applications
   ◂ A.R. Ghorbani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/05/13  2017/08/04
    Computers & Electrical Engineering


●  A Novel Fully Differential CMOS Class-E Power Amplifier with Higher Output Power and Efficiency for IoT Application
   ◂ A. R. Ghorbani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
    Wireless Personal Communications


●  A Process-Independent and Highly Linear DCO for Crowded Heterogeneous IoT Devices in 65-nm CMOS
   ◂ J. Gorji, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/04/05  2017/06/26
    IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems


●  An RRAM-based MLC design approach
   ◂ A.A. Bagheri-Soulla, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    Microelectronics Journal


●  The Parvicursor infrastructure to facilitate the design of Grid and Cloud computing systems
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Kamyar Saghafi
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    Computing


●  دو طرح ولتاژ مرجع باند شکاف 3.9 پی پی ام جبران انحنا شده با بخش راه انداز سریع و کم توان
   ◂ جمال الدین ملاسلمانی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    International Journal of Electronics Letters


●  Hardware architecture for projective model calculation and false match refining using random sample consensus algorithm
   ◂ Ehsan Azimi, Alireza Behrad, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Jamshid Shanbehzadeh
   ✔ 1395/08/15  2016/11/05
    Journal of Electronic Imaging


●  یک LDO دیجیتال چند خروجی با 98.1 درصد کارایی جریان و 100 میلی امپر جریان خروجی با زمان نشست سریع و کالیبراسیون داخلی برای کاربردهای DVFSو Multi-VDD
   ◂ Saman Kaeidi، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi، معصومه رحیمی
   ✔ 1395/06/16  2016/09/06
    Analog Integrated Circuits and Signal Processing


●  نوسان ساز دیجیتالی تفاضلی دو بانده 1.45 گیگاهرتزی با یک المان قابل پیکر بندی در فناوری 180 نانومتر
   ◂ M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/05/29  2016/08/19
    Analog Integrated Circuits and Signal Processing


●  Memristor based circuit design using charge and attached capacitor
   ◂ A.A. Bagheri-Soulla, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Microelectronics Journal


●  دسته بندی و پیاده سازی تروجانهای سختافزاری و ارایه راهی نوین برای کشف انها
   ◂ صادق حاجی محسنی، محمدعلی دوستاری، محمدباقرغزنوی قوشچی
   ✔ 1395/01/01  2016/03/20
    فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران


●  Two Efficient Dual-Band and Wide-Band Low-Power DCO Designs Using Current Starving Gates, DCV and Reconfigurable Schmitt Triggers in 180 nm
   ◂ Masoumeh Souri, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1394/04/30  2015/07/21
    Circuits, Systems, and Signal Processing


●  Workload and temperature dependent evaluation of BTI-induced lifetime degradation in digital circuits
   ◂ Behzad Eghbalkhah, Mehdi Kamal, Hassan Afzali-Kusha, Ali Afzali-Kusha, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Massoud Pedram
   ✔ 1394/04/10  2015/07/01
    Microelectronics Reliability


●  یک مدار چوا جدید با دیود چوا یکپارچه و استفاده از ان برای تولید اعداد تصادفی واقعی در فناوری 180 نانومتر
   ◂ حمیده مقدسی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1393/11/16  2015/02/05
    Analog Integrated Circuits and Signal Processing
PDF   

●  A 14.8 ps jitter low-power dual band all digital PLL with reconfigurable DCO and time-interlined multiplexers
   ◂ M. Souri, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1393/10/21  2015/01/11
    Analog Integrated Circuits and Signal Processing
PDF   

●  پیاده سازی مدل نورونی ایژیکویچ با استفاده از انتگراتورهای لگاریتمی
   ◂ علی اقاباقری، حامد ساجدی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    صنایع الکترونیک
PDF   

●  Personalized recommendation of learning material using sequential pattern mining and attribute based collaborative filtering
   ◂ Mojtaba Salehi, Isa Nakhai Kamalabadi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1393/09/10  2014/12/01
     Education and Information Technologies
PDF   

●  CSAM: A clock skew-aware aging mitigation technique
   ◂ Behzad Eghbalkhah, Mehdi Kamal, Ali Afzali-Kusha, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Massoud Pedram
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    Microelectronics Reliability
PDF   

●  TSSL: improving SSL/TLS protocol by trust model
   ◂ Maryam Asadzadeh Kaljahi, Ali Payandeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    Security and Communication Networks
PDF   

●  Design and implementation of a novel secure internet voting protocol using Java Card 3 technology
   ◂ Mostafa Mohammadpourfard, Mohammadali Doostari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Hadi Mikaili
   ✔ 1393/01/12  2014/04/01
    International Journal of Business Information Systems
PDF   

●  VLSI implementation of star detection and centroid calculation algorithms for star tracking applications
   ◂ Mohsen Azizabadi, Alireza Behrad, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/12/10  2014/03/01
    Journal of Real-Time Image Processing
PDF   

●  A New Low-Power Architecture Design for Distributed Arithmetic Unit in FIR Filter Implementation
   ◂ Seyedeh Fatemeh Ghamkhari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/08/10  2013/11/01
    Circuits, Systems, and Signal Processing
PDF   

●  A new secure Internet voting protocol using Java Card 3 technology and Java information flow concept
   ◂ Mostafa Mohammadpourfard, Mohammadali Doostari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Nafiseh Shakiba
   ✔ 1392/07/30  2013/10/22
    Security and Communication Networks
PDF   

●  An effective recommendation framework for personal learning environments using a learner preference tree and a GA
   ◂ Mojtaba Salehi, Isa Nakhai Kamalabadi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/05/30  2013/08/21
    IEEE Transactions on Learning Technologies
PDF   

●  DTM: An Efficient and Dynamic Trust and Reputation Model for E-commerce Agents
   ◂ Maryam Asadzadeh Koljahi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/05/10  2013/08/01
    Journal of Basic and Applied Scientific Research
PDF   

●  یک چهارچوب توصیه گر تطبیقی جدید برای توصیه مواد اموزشی
   ◂ مجتبی صالحی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/05/10  2013/08/01
    International Journal of Information and Communication Technology Reseach
PDF   

●  Attribute-based collaborative filtering using genetic algorithm and weighted C-means algorithm
   ◂ Mojtaba Salehi, Isa Nakhai Kamalabadi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/12/11  2013/03/01
    International Journal of Business Information Systems
PDF   

●  طراحی و پیاده سازی مدار برنامهریز بهبود یافته برای کاهش اثر فراجهش با تکنیک پوزیکست
   ◂ معصومه رحیمی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/12/01  2013/02/19
    صنایع الکترونیک
PDF   

●  استفاده از الگوریتم کلنی مورچگان برای تشخیص حملات DOS با نرخ پایین
   ◂ محمد محمد حامدی حمزه کلایی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/09/09  2012/11/29
    International Journal of Computer Applications
PDF   

●  Proposed secureSIP Authentication Scheme based on Elliptic Curve Cryptography
   ◂ Samaneh Sadatmousavi-Nik, M. H. Yaghmaee-Moghaddam, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/08/11  2012/11/01
    International Journal of Computer Applications
PDF   

●  Low-Power Themes Classifier (LPTC): A Human-Expert-Based Approach for Classification of Scientific Papers/Theses with Low-Power Theme
   ◂ Mohsen Abasi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/08/11  2012/11/01
    Intelligent Information Management
PDF   

●  بهبود شمای اجازه های دسترسی SIP بر اساس رمز نگاری توابع بیضوی
   ◂ سمانه سادات Mousavi نیک، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/07/10  2012/10/01
    Journal of Telecommunications
PDF   

●  An Improved Watchdog Technique Based On Power-Aware Hierarchical Design For Ids In Wireless Sensor Networks
   ◂ A Forootaninia
   ✔ 1391/05/09  2012/07/30
    International journal of Network Security & Its Applications
PDF   

●  xDotGrid به عنوان یک چهارچوب انتقال فایل با کارایی بالا و چند سکویی
   ◂ علیرضا پشت کوهی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/03/12  2012/06/01
    Computers & Electrical Engineering
PDF   

●  A 2-bit/step SAR ADC structure with one radix-4 DAC
   ◂ M. H. M. Larijani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/02/21  2012/05/10
    IEICE Electronic Express
PDF   

●  A Novel Low Power Profile for Mixed-Signal Design of SARADC
   ◂ Saeed Roshani, Sobhan Roshani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/12/10  2012/02/29
    Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  An ultra low power and low complexity all digital PLL with a high resolution digitally controlled oscillator
   ◂ Arash Abadian, Mojtaba Lotfizad, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Nasser Erfani Majd
   ✔ 1390/08/18  2011/11/09
    IEICE Electronic Express


●  An ultra low-power digitally controlled oscillator using novel Schmitt-trigger based hysteresis delay cells
   ◂ Nasser Erfani Majd, Mojtaba Lotfizad, M.B Ghaznavi-Ghoushchi, Arash Abadian
   ✔ 1390/02/05  2011/04/25
    IEICE Electronic Express


●  DotDFS: A Grid-based high-throughput file transfer system
   ◂ Alireza Poshtkohi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/11/12  2011/02/01
    Parallel Computing, Systems & Applications


مقالات کنفرانسی (57)   Download XML   Download TXT

●  A 3.48ps jitter @ 1.45GHz fully differential dual band DCO with a new reconfigurable delay cell
   ◂ S. Pahlavan, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  Design and implementation of a power and area optimized reconfigurable superset parallel prefix adder
   ◂ S. A. H. Ejtahed, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A 2.7 to 4.6 GHz multi-phase high resolution and wide tuning range digitally-controlled oscillator in CMOS 65nm
   ◂ J. Gorji, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A 35.6dB, 43.3% PAE class E differential power amplifier in 2.4GHz with cross coupling neutralization for IoT applications
   ◂ A. R. Ghorbani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A differential dual delay mode Schmitt Trigger with 449ps delay gap by reconfiguring with one bit and FVF current source
   ◂ S. Pahlavan, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A new parallel prefix adder structure with efficient critical delay path and gradded bits efficiency in CMOS 90nm technology
   ◂ H. Moqadasi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1394/02/24  2015/05/14
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران


●  A power efficient multi-level output all digital LDO with fast settling time and built in self calibration for DVFS and multi-VDD applications
   ◂ S. Kaedi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, M. Rahimi
   ✔ 1394/02/24  2015/05/14
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران


●  Energy-efficient secure distributed storage in mobile cloud computing
   ◂ Amir Afianian, S. S. Nobakht, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1394/02/24  2015/05/14
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران


●  یک سامانه کشف نفوذ کم مصرف برای شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ اردلان foroutanی نیا، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/08/24  2013/11/15
    14th Conference of Open Innovations Association FRUCT
PDF   

●  Creating a novel semantic video search engine through enrichment textual and temporal features of subtitled YouTube media fragments
   ◂ Babak Farhadi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/08/10  2013/11/01
    International Conference on Computer and Knowledge Engineering - ICCKE 2013
PDF   

●  YAPPTCHA: Yet another picture promoted CAPTCHA with spam stopping, image labeling and SIFT accomplishment
   ◂ M. Babaei, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, A. Noori
   ✔ 1392/02/26  2013/05/16
    کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  Self-impact of NBTI effect on the degradation rate of threshold voltage in PMOS transistors
   ◂ B. Eghbalkhah, S. A. K. Gharavi, Ali Afzali-Kusha, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/01/08  2013/03/28
    International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
PDF   

●  بهبود امنیتی پروتکل FOO با بهره گیری از تکنولوژی جاواکارت 3 و مفهوم JIF
   ◂ مصطفی محمدپورفرد، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/06/24  2012/09/14
    نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
PDF   

●  A Novel Technique based on Power-Aware Design for Detecting Malicious Nodes in WSN
   ◂ Ardalan foroutan nia, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/06/24  2012/09/14
    نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
PDF   

●  یک روش توصیه گر مبتنی بر ویژگیهای غیر مصرح مواد اموزشی
   ◂ مجتبی صالحی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/06/02  2012/08/23
    International Conference on Future Computer Supported Education
PDF   

●  A low-power low-area architecture design for distributed arithmetic (DA) unit
   ◂ S. F. Ghamkhari, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/03/28  2012/06/17
    بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  Improvement of timing specifications in second order electronic systems using programmable CMOS Posicast pulse shapers
   ◂ M. Rahimi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران


●  الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی موازی شده برای حل مساله برنامه ریزی درسی دانشگاهی
   ◂ احسان علیRezaei، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  A high performance, race eliminated, two phase nonoverlapping clocked All-N-Logic for both strong and subthreshold designs
   ◂ M. Kargar, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/02/14  2012/05/03
    16th CSI International Symposium on Computer Architecture and Digital Systems (CADS), 2012
PDF   

●  Two phase nonoverlapping clocked All-N-Logic in subthreshold region with 49fJ power delay product
   ◂ M. Kargar, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1391/02/14  2012/05/03
    16th CSI International Symposium on Computer Architecture and Digital Systems (CADS), 2012
PDF   

●  ردیابی IP منبع حمله انکار سرویس به روش الگوریتم مورچگان
   ◂ محمد محمد حامدی حمزه کلایی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi، محمد جواد شامانی
   ✔ 1390/09/21  2011/12/12
    پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران دی ماه 1390 دانشگاه امام حسین (ع)


●  An ultra low power digitally controlled oscillator with low jitter and high resolution
   ◂ Nasser Erfani Majd, Mojtaba Lotfizad, Arash Abadian, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/09/13  2011/12/04
    Fifth International Symposium On Telecommunications


●  یک منطق سی ماس ایستای تفاضلی با کارایی بالاو بارهای خازنی کم به صورت کنترل بدنه ای
   ◂ زهره کیائی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  یک جمع کننده کم پی دی پی، کم مساحت از نوع پی پی ای با انرژی گراف کاهش یافته
   ◂ مهناز مقدم، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  یک مقایسه گر 4.2 گیگاهرتزی 64 بیتی در تکنولوژی 90 نانو متر با تاخیر خط لوله ای 1.2 پالس ساعت
   ◂ محمدحسین محمدی لاریجانی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  یک پروفایل کم مصرف برای طراحی سیگنال مخلوط مبدلهای تقریب متوالی برای کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
   ◂ سعید روشنی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/02/27  2011/05/17
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  Performance improvement of differential static CMOS logic family
   ◂ Z. Kiaee, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/02/07  2011/04/27
    International Conference on Computer as a Tool


●  جمع کننده کم مصرف و کم مساحت اسکلانسکی با کاهش پیچیدگی اتصالات داخلی
   ◂ مهناز مقدم، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/02/07  2011/04/27
    International Conference on Computer as a Tool


●  An ultra low power digitally controlled oscillator with low jitter and high resolution
   ◂ Nasser Erfani Majd, Mojtaba Lotfizad, Arash Abadian, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1390/01/17  2011/04/06
    2011 6th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)


●  PABEM: A new power-aware adaptive bus encoding method using Huffman algorithm
   ◂ Mohammad Hossein Hajkazemi, Misagh Takapoo, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/12/04  2011/02/23
    International Symposium on Computer Networks and Distributed Systems


●  A novel method for oscillation canceling of CMOS opeational amplifires using Posicast
   ◂ M. Rasoulzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/10/20  2011/01/10
    International SoC Design Conference (ISOCC) 2010


●  A new low-power and low-complexity all digital PLL (ADPLL) in 180nm and 32nm
   ◂ Arash Abadian, Mojtaba Lotfizad, Nasser Erfani Majd, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Hossein Mirzaie
   ✔ 1389/09/21  2010/12/12
    17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems


●  پیاده سازی سخت افزاری یک کنترل کننده حرکت ماشینهای سی ان سی
   ◂ وحید میرزانعیم، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/08/25  2010/11/16
    International Conference on Computer and Electrical Engineering


●  یک چهارچوب هم روند برای انتقال فایل با کارایی بالا در محیط های مشبک
   ◂ علیرضا پشت کوهی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/08/25  2010/11/16
    International Conference on Computer and Electrical Engineering


●  یک روش کم مصرف برای مدیریت حافظه های قابل پیکر بندپی مجدد مبتنی بر ماشینهای حالت محدود
   ◂ M.B. Ghaznavi-Ghoushchi، M. Hoseinzadeh
   ✔ 1389/08/25  2010/11/16
    International Conference on Computer and Electrical Engineering


●  یک پردازنده قابل برنامه ریزی برای سخت افزارهای قابل پیکر بندی مجدد در کاربردهای کشف نفوذ در شبکه
   ◂ M.B. Ghaznavi-Ghoushchi، R. Seyyedi
   ✔ 1389/08/25  2010/11/16
    International Conference on Climate Change and Bioresource


●  A New CMOS Posicast Pre-shaper for Vibration Reduction of CMOS Op-Amps
   ◂ M. Rasoulzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Sio-Iong Ao
   ✔ 1389/06/10  2010/09/01
    IAENG Transactions on Engineering Technologies Volume 4-WCECS 2009 Edited Book
PDF   

●  IDGBDD: روش جدید در استفاده از ID3 برای بهبود الگوریتم ژنتیک در مرتب سازی مرتبه گراف BDD
   ◂ میثاق تکاپو، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/02/31  2010/05/21
    Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, CONFERENCE
PDF   

●  Time Concurrent Hybrid Functional Petri Nets (TCHFPN), a new approach for modeling and evaluation of biological pathways
   ◂ Mohammad Farid Bayat, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1389/01/29  2010/04/18
    The 2010 International Conference On Bioinformatics and Biomedical Technology


●  Implementation of simple SNORT processor for efficient Intrusion Detection systems
   ◂ Ehsan Azimi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Amir Masoud Rahmani
   ✔ 1388/10/07  2009/12/28
    IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, 2009
PDF   

●  طراحی و پیاده سازی یک پیش شکل دهنده پوزیکست سی ماس برای کاهش نوسانات اپ امپها
   ◂ منصور رسول زاده دراباد، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1388/07/30  2009/10/22
    World Congress on Engineering and Computer Science 2009
PDF   

●  Oscillation controlled electronic systems design using Posicast-based pulse pre-shaping
   ◂ M. Rasoulzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1388/05/14  2009/08/05
    IEEE 52nd International Midwest Symposium on Circuits and Systems
PDF   

●  طراحی الگوریتمیک اپ امپهای میلری CMOS
   ◂ علی اصغر باقری سولا، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1388/02/24  2009/05/14
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  یک روش نو برای حذف نوسانات در مدارهای اپ امپ سی ماس با استفاده از تکنیک پوزیکست
   ◂ منصور رسول زاده دراباد، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1388/01/15  2009/04/04
    ICC2009, International Conference on Computing in Engineering Science and Information, with a segment in


●  بهبود الگوریتم هافمن سازگار از دیدگاه مصرف توان و کاربرد
   ◂ محمد حسین حاج Kazemi، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1387/12/21  2009/03/11
    چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
PDF   

●  توسعه و تکمیل یک روش طراحی Object-Orientedبرای مدارات دیجیتال باباس WISHBONE
   ◂ مرضیه لنجانی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1387/12/21  2009/03/11
    چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
PDF   

●  Processing Power Estimation of Simple Wireless Sensor Network Nodes by Power Macro-modeling
   ◂ M. Rafiee, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, B. Seyfe
   ✔ 1387/11/05  2009/01/24
    2009 International Conference on Computer Engineering and Technology
PDF   

●  Modeling and Simulation of Wireless Sensor Network (WSN) with SpecC and SystemC
   ◂ M. Rafiee, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, S. Kheiri, B. Seyfe
   ✔ 1387/11/05  2009/01/24
    2009 International Conference on Computer Engineering and Technology
PDF   

●  Sub-micron Parameter Scaling for Analog Design Using Neural Networks
   ◂ A.A. Bagheri-Soulla, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1387/11/05  2009/01/24
    2009 International Conference on Computer Engineering and Technology
PDF   

●  An Improved Gossiping Data Distribution Technique with Emphasis on Reliability and Resource Constraints
   ◂ S. Kheiri, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, M. Rafiee, B. Seyfe
   ✔ 1387/10/19  2009/01/08
    WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, 2009
PDF   

●  A Multi-Gb/s Parallel String Matching Engine for Intrusion Detection Systems
   ◂ Vahid Rahmanzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1387/09/03  2008/11/23
    Advances in Computer Science and Engineering CSICC 2008 Revised Selected Papers
PDF   

●  دانسیته انتقال تخمین زده شده برای شبکه حسگر ّیسیم در SystemC و SpecC
   ◂ ملیحه رفیعی، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi، Babak Seyfe
   ✔ 1387/09/02  2008/11/22
    International Conference on Network applications, protocols, and services Netapps 2008
PDF   

●  Inclusion of Nalidixic Acid in mesoporous templated silica: drug loading and release property
   ◂ tayebeh Tavakkoli Azar, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, alireza mahjoob
   ✔ 1387/08/09  2008/10/30
    2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology
PDF   

●  سنتز سطح بالا جهت کاهش مصرف توان از طریق مدیریت انتساب منابع و رجیستر ها
   ◂ معصومه خانلری، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi، عبدالرضا نبوی
   ✔ 1387/02/26  2008/05/15
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  A Multi-Gb/s Parallel String Matching Engine for Intrusion Detection Systems
   ◂ Vahid Rahmanzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1386/12/21  2008/03/11
    13th International CSI Computer Conference, CSICC 2008
PDF   

●  استخراج ویژگی های یک طرح دیجیتال برای طرح بندی بالا به پایین و استفاده مجدد مدولهای با توصیف سخت افزاری
   ◂ سارنگ Kazemi نیا، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1385/11/12  2007/02/01
    15th Iranian Conference on Electric Engineering ICEE 2007
PDF   

●  Acquisition of Wideband Direct-Sequence Spread Spectrum Signals In System C
   ◂ Jila Amini, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1385/06/02  2006/08/24
    نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
PDF   

کتاب ها

●  مطالعات موردی در محاسبات امن ( دستاوردها، مسیر ها و جهت گیری ها)

پایان نامه ها

●  طراحی مدارات و ساختارهای دیجیتال با قابلیت تنظیم پذیری توان و کارایی بر اساس ساختارهای ترکیبی فیدبک و فیدفوروارد
   ◂ ملیحه رفیعی

●  طراحی و تحلیل ساختارهای منطق مد جریان SCL نانومتری با توان بسیار کم برای کاربردهای مدارات محاسباتی در تگ های اینترنت اشیا
   ◂ مهدی یکتایی

●  طراحی و ارزیابی مدار و سیستم حسگری و نظارت عمر برای تگ های نهفته در شبکه اینترنت اشیا درفناوری زیر 100 نانو متر
   ◂ علیرضا کریمان

●  طراحی و تحلیل مقایسه گر دینامیکی سریع با ساختار هیبرید جهت کاربردهای مبدل داده با تعداد بیت قابل تنظیم
   ◂ مهدی سلطانی عمیدابادی

●  شبیه سازی رخداد گسسته موازی و مدل سازی سیستم های دیجیتال در سطوح تجرید غیر همگن
   ◂ علیرضا پشت کوهی

●  طراحی و پیاده سازی یک رگولاتور ولتاژ LDO تمام دیجیتال با حالت گذرای بهبود یافته برای کاربردهای DVFS , Multi-VDD در فناوری های زیر صد نانو متر
   ◂ رضا قاسمی

●  طراحی و پیاده سازی یک سیستم تطبیق الگوی رشته ای محدود و کم مصرف با استفاده از تلفیق گراف تصمیم و حافظه های قابل پیکربندی مجدد
   ◂ احسان اللهیاری

●  طراحی خط لوله موجی بهبود یافته بر اساس مفاهیم گراف و منطق های با قابلیت کنترل تاخیر زمانی در فناوری های زیر 100 نانومتر
   ◂ فاطمه السادات ایت اللهی

●  Memristive operational memeories based basic analog computations
   ◂ علی اصغر باقری سولا

●  طراحی تقویت کننده های PA و PGA با تاکید بر کاربردهای اینترنت اشیا
   ◂ علیرضا قربانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید