دانشگاه شاهد

علی مطیع نصرابادی

استاد


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (121)   Download XML   Download TXT

●  Classification of the Children with ADHD and Healthy Children Based on the Directed Phase Transfer Entropy of EEG Signals
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Ali Ekhlasi, Mohammadreza Mohammadi
   ✔ 1400/04/02  2021/06/23
    Frontiers in Biomedical Technologies


●  Direction of information flow between brain regions in ADHD and healthy children based on EEG by using directed phase transfer entropy
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Ali Ekhlasi, Mohammad Reza Mohammadi
   ✔ 1400/02/18  2021/05/08
    Cognitive Neurodynamics


●  Single-Trial Decoding of Motion Direction During Visual Attention From Local Field Potential Signals
   ◂ Mohammad Reza Nazari, محمدرضا دلیری, Ali Motie-Nasrabadi
   ✔ 1400/02/10  2021/04/30
    IEEE Access


●  Frequency-specific network effective connectivity: ERP analysis of recognition memory process by directed connectivity estimators
   ◂ Mohammad Javad Darvishi Bayazi, Ali Motie Nasrabadi, Chad Dubé
   ✔ 1399/12/25  2021/03/15
    Medical and Biological Engineering and Computing


●  Effect of inhibition indexed by auditory P300 on transmission of visual sensory information
   ◂ Amirmahmoud Houshmand Chatroudi, Reza Rostami, Ali Motie-Nasrabadi, Yuko Yotsumoto
   ✔ 1399/12/04  2021/02/22
    PLOS ONE


●  A new blind source separation approach based on dynamical similarity and its application on epileptic seizure prediction
   ◂ Hamid Niknazar, Ali Motie-Nasrabadi, Mohammad Bagher Shamsollahi
   ✔ 1399/11/29  2021/02/17
    Signal Processing


●  EEG signal analysis during Ishihara’s test in subjects with normal vision and color vision deficiency
   ◂ Ali Ekhlasi, Hessam Ahmadi, Amir Molavi, Mohammad Saadat Nia, Ali Motie-Nasrabadi
   ✔ 1399/11/10  2021/01/29
    Biomedical Physics & Engineering Express


●  Identifying brain functional connectivity alterations during different stages of Alzheimer’s disease
   ◂ Hessam Ahmadi, Emad Fatemizadeh, Ali Motie-Nasrabadi
   ✔ 1399/09/20  2020/12/10
    International Journal of Neuroscience


●  fMRI functional connectivity analysis via kernel graph in Alzheimer’s disease
   ◂ Hessam Ahmadi, Emad Fatemizadeh, Ali Motie-Nasrabadi
   ✔ 1399/07/26  2020/10/17
    Signal, Image and Video Processing


●  Representing Temporal Network based on dDTF of EEG signals in Children with Autism and Healthy Children
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Shabnam Ghahari, Fatemeh Salehi, Naemeh Farahani, Robert Coben
   ✔ 1399/06/26  2020/09/16
    Biomedical Signal Processing and Control
مقالات کنفرانسی (58)   Download XML   Download TXT

●  بازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال های EEG در تمایز الگوهای رویداد تصویری
   ◂ طاهره طالعی، علی مطیع نصرابادی
   ✔ 1398/10/06  2019/12/27
    2019 26th National and 4th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)
PDF   

●  Investigation of effective connectivity alteration during hypnosis induction using direct directed transfer function
   ◂ Hesam Halvaei, Ali Motie Nasrabadi
   ✔ 1396/02/12  2017/05/02
    بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2017)
PDF   

●  Effective connectivity measuring of ERP signals in recognition memory process by Generalized Partial Directed Coherence
   ◂ M.J. Darvishi, A.M. Nasrabadi, T. Curran
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    کنفرانس مهندسی پزشکی بیست و سومین
PDF   

●  استفاده از فیلتر کالمن دوگانه در بازنمایی رابطه زمانی و مکانی بین منابع استخراج شده از سیگنال الکتریکی مغز
   ◂ مهدی رجبیون، نصرابادی، محمدباقر شمس الهی
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    کنفرانس مهندسی پزشکی بیست و سومین
PDF   

●  بررسی خودشباهتی سیگنالهای مغزی در زمان گوش دادن به قران کریم
   ◂ مهسا واقفی، نصرابادی، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، محمدرضا محمدی، شهریار غریبزاده
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    کنفرانس مهندسی پزشکی بیست و سومین
PDF   

●  Subject independent BCI based on LTCCSP method and GA wrapper optimization
   ◂ Hatamikia, Nasrabadi
   ✔ 1394/08/24  2015/11/15
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  Analysis of inter-hemispheric and intra-hemispheric differences of the correlation dimension in the emotional states based on EEG signals
   ◂ Hatamikia, Nasrabadi, Shourie
   ✔ 1394/08/24  2015/11/15
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  An Auditory Brainstem Response-Based Expert System for ADHD Diagnosis Using Recurrence Qualification Analysis and Wavelet Support Vector Machine
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Esmailipoor, Nasrabadi, Malayeri
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  Epileptic seizure prediction using angle
   ◂ Hamid Nik Nazar, Ali Motie-Nasrabadi, Niknazar, Nasrabadi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  A novel method to detect the a phases of Cyclic Alternating Pattern (CAP) using similarity index
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تحلیل دوست داشتن/ دوست نداشتن با استفاده از سیگنال مغزی به منظور پیش بینی انتخاب های اینده مشتریان
   ◂ عاطفه حسنی

●  اشکارسازی علیت گرنجر به کمک شبکه‌های عصبی بازگشتی و به‌کار‌گیری ان در پیش‌بینی حملات صرعی
   ◂ زهرا عباسوندی

●  استخراج مولفه های ارتباط موثر گراف توزیع حرارتی چهره به منظور تشخیص اضطراب پنهان
   ◂ امین درخشان

●  بازنمایی تعامل زمانی- مکانی بین نواحی مغزی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری ان در تحلیل اختلالات طیف اوتیسم
   ◂ نسیبه طالبی

●  بازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال هایEEG در پیش بینی رویدادهای تصویری
   ◂ طاهره طالعی

●  بازنمایی ارتباطات موثر در فعالیتهای پیش بینی رخداد تصویری با استفاده از سیگنالهایEEG
   ◂ مهدیه بی عیب خورسند

●  تخمین ارتباطات موثر مغزی با روشهای همدوسی جهت دار جزیی و تابع تبدیل جهت دلر مستقیم در کودکان با نقص توجه/ بیش فعالی
   ◂ مریم غفاری

●  استخراج شبکه ی ارتباطات موثر قشری مرتبط با درد در شرایط توجهی مختلف در افراد با هیپنوتیزم پذیری متفاوت بوسیله EEG
   ◂ سیده پریسا زارعی

●  تخمین پارامترهای ارتباط موثر به روش های علیت گرنجر و... در خستگی ذهنی
   ◂ سهیل جمشیدی نیا

●   تخمین ارتباطات مغزی برای پتانسیل های وابسته به رخدادحافظه ای در تحریک دیداری با روش (ERP)
   ◂ محمدجواد درویشی بیاضی

●  تشخیص احساسات(غم و شادی) با استفاده از سیگنال هایEEGبه کمک ویژگی های مبتنی بر ارتباطات عملکردی مغز
   ◂ هانیه برنبویی

●  مدلسازی سیگنال EEG با کوپلینگ نگاشتهای اشوبگونه
   ◂ مرتضی محمدی

●  بکارگیری روشهای تولید داده مصنوعی برای بهبود طبقه بندی احساسات
   ◂ فرشته اسدی

●  بکارگیری مدل علی دینامیک برای پتانسیلهای وابسته به رویداد در تحریک حافظه دیداری
   ◂ فاطمه وفایی

●  استخراج ضربان قلب با استفاده از روشهای تقویت رنگ از تصاویر ویدیویی
   ◂ سمیه برزگرتبریزی

●  تخمین هیپنوتیزم پذیری از روی سیگنال EEG حالت نرمال با استفاده از دینامیکهای نمادین
   ◂ زهرا رشوندی

●  بررسی تغییرات کیمتهای غیرخطی سیگنال EEG در احساسات شادی، غم و خنثی
   ◂ مهدی عبدالصالحی

●  بررسی میزان تاثیرگذاری سیگنالهای سایکوفیزیولوژیک در تلفیق ...
   ◂ علی اخلاصی

●  بکارگیری روشهای شاخص شباهت برای اشکارسازی دانش فرد خطاکار
   ◂ سیده ندا محمودی

●  پیش بینی حملات صرعی با بکارگیری اندیس های شباهت سنجی سیگنال EEG
   ◂ حمید نیک نظر

●  بررسی خستگی ذهنی با بکارگیری روشهای فرکتال چندگانه
   ◂ فاطمه الیاسی

●  بررسی تغییرات خستگی ذهنی در فعالیتهای مبتنی بر توجه ماندگار درطول زمان با بکارگیری تکنیک جدید خوشه یابی SOM of SOM
   ◂ مایده نصراصفهانی

●  تشخیص و طبقه بندی کودکان مبتلا به اتیسم با استفاده از پاسخ شنوایی ساقه مغزی و روش ویولت-اس وی ام
   ◂ زینب اسماعیل پور

●  تجزیه و تحلیل سیستمه دروغ سنجی تلفیقی بر پایه سیگنالهای سایکوفیزیولوژیک و پتانسیلهای برانگیخته مغزی
   ◂ مهراد قدوسی

●  سیر تحول پارامترهای پویای غیرخطی سیگنال EEG در فعالیت طولانی مدت مبتنی بر توجه
   ◂ مهدی اذرنوش

●  طراحی سیستم دروغ سنجی با استفاده از پردازش غیرخطی سیگنالEEG
   ◂ امیرحسین مهرنام

●  حداقل سازی ارتیفکت های چشمی سیگنال EEG با استفاده از روشهای غیرخطی به منظور بهبود تشخیص کودکان مبتلا به ADHD
   ◂ مهدی سمواتی

●  بررسی امکان پیش بینی وقوع حمله صرعی توسط روشهای غیر خطی مبتنی بر تئوری اشوب
   ◂ سیدمحمودرضا میری

●  پیش بینی حملات صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
   ◂ عطیه سعیدنژاد

●  تشخیص کودکان ADHD با استفاده از پارامترهای غیر خطی سیگنالهای EEG
   ◂ ارمین الله وردی

●  استخراج و ارزیابی اطلاعات ویژگیهای پتانسیلهای عمل و سیگنالهای سلول حلزون باغی
   ◂ هدی توکلی

●  ارزیابی اثر خستگی ذهنی بر فعالیتهای مبتنی بر توجه ماندگار با استفاده از مولفه های زمان-فرکانس
   ◂ سیده بنت الهدی نوربخش

●  مدلسازی ویروس درمانی در رشد تومور توسط تئوری بازی ها
   ◂ رضا رضایی

●  به کارگیری روشهای غیر خطی در بررسی مولفه های حافظه ای و شناختی سیگنالهای مغزی در تحریکات دیداری
   ◂ نسیبه طالبی

●  بهبود مدل توجه بینایی بر پایه الگوریتمهای تکاملی
   ◂ زینب ارمان فرد

●  تعیین میزان عمق هیپنوتیزم با استفاده از روش تجربی تجزیه به مولفه ها
   ◂ گلناز بغدادی

●  بهبود روش SPIHT و تلفیق ان با روشهای کدینگ اطلاعات در سیگنال ECG دو بعدی شده
   ◂ نگار فرمانی

●  پردازش مولفه های شناختی سیگنالهای مغزی با استفاده از روش انالیز مقید مولفه های مستقل
   ◂ مهسا واقفی

●  مدلسازی ریاضی رشد تومور و پاسخ سیستم ایمنی بدن در مقابله با ان
   ◂ حسین ابراهیمی نسب

●  استفاده از مدل های مخفی مارکوف در تشخیص مولفه p300
   ◂ سیده زهره سیدصالحی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید