دانشگاه شاهد

حسین ترابی گلسفیدی

دانشیار - دکترا خاکشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (37)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط میکرو-زئولیت های کلینوپتیلولیت ایرانی و خارجی اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/01/20  2021/04/09
    علوم و تکنولوژی محیط زیست


●  تاثیر کاربری اراضی و شرایط احیایی شالیزارها بر شاخص های پایداری ساختمان و مشخصه های کیفیت خاک و رطوبت با انرژی بالا در شمال ایران
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه پیشنماز املی، ناصر دواتگر، الهام چاووشی، محمد رضا مصدقی
   ✔ 1399/12/18  2021/03/08
    Paddy and Water Environment


●  تعیین مهمترین ویژگی های حاصلخیزی خاک موثر بر محصول برنج در اراضی شالیزاری با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی
   ◂ ناصر هنرجو، احمد جلالیان، حسین ترابی گلسفیدی، بهاره دلسوز خاکی، ناصر دواتگر
   ✔ 1398/01/31  2019/04/20
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  INVESTIGATING THE RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMICAL INDICES OF SOIL DEVELOPMENT AND WEATHERING IN VARIOUS PARENT MATERIALS IN URMIA LAKE CATCHMENT
   ◂ Elham Habibi, Shahla Mahmoudi, Raziyeh Lak, Hossein Torabi, Hamidreza Momtaz
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences


●  ارزیابی تناسب اراضی و کیفیت حاصلخیزی ذاتی خاک برای کشت برنج در اراضی شالیزاری شهرستانهای شفت و فومن
   ◂ بهاره دلسوز خاکی، ناصر هنرجو، حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر، احمد جلالیان
   ✔ 1397/03/30  2018/06/20
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  ساخت نانو و میکرو رس های الی بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیوم بروماید و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط انها در محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق


●  بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و واجذب نیترات در محیطهای ابی توسط زیولیت اصلاح شده با HDTM
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    پژوهش های حفاظت اب و خاک=Water and Soil Conservation


●  ارزیابی دو شاخص حاصلخیزی خاک در ارزیابی شالیزارها برای کشت برنج
   ◂ بهاره دلسوز خاکی، ناصر هنرجو، ناصر دواتگر، احمد جلالیان، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    Sustainability


●  بررسی جذب سزیم و اثر متقابل ان با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب زمینی
   ◂ مرضیه قوامی فر، حسین ترابی گلسفیدی، علی بهرامی سامانی، ابراهیم مقیسه
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    علوم و فنون هسته ای


●  ارزیابی کیفیت حاصلخیزی خاک در مناطق کشت برنج
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر، احمد جلالیان، بهاره دلسوز خاکی، ناصر هنرجو
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
    Journal of Soil and Nature
PDF   

●  بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و تاثیرپذیری انها از مدیریت بهره¬برداری در زمین های کشاورزی جنوب تهران
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر، شکوه قاسمی
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  تعیین تغییرات کمی، فیتوشیمیایی و استانه تحمل بابونه شیرازی (.Matricaria chamomilla L) تحت شوری و pH‌ های مختلف
   ◂ لیلا لطف الهی، حسین ترابی گلسفیدی، حشمت امیدی
   ✔ 1394/08/30  2015/11/21
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه المانی (.Matricaria chamomilla L)در محیط ابکشت
   ◂ لیلا لطف الهی، لیلا لطف الهی، حسین ترابی گلسفیدی، حشمت امیدی
   ✔ 1394/05/15  2015/08/06
     پژوهشهای تولید گیاهی - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق


●  کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاکهای شمال و شمال غرب ایران
   ◂ محمد رضا شعیبی، حسین ترابی گلسفیدی، صابره دربندی
   ✔ 1393/12/15  2015/03/06
     علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
PDF   

●  بررسی اشکال مختلف اهن و برخی خواص فیزیکی- شیمیایی به‌عنوان شاخصی از تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن‌اباد، جنوب تهران
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، وحید مرادی نسب
   ✔ 1393/12/01  2015/02/20
     علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
PDF   

●  پهنه بندی عناصر ریز مغذی قابل جذب اهن، روی، مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از تکنیک زمین امار و GIS
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر
   ✔ 1392/12/20  2014/03/11
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی شوری اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از کریجینگ و GIS
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1392/09/15  2013/12/06
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION OF PADDY SOILS IN COMPARISON WITH THE SOIL TAXONOMY IN GUILAN PROVINCE, IRAN
   ◂ hasan bolbol, Mostafa Karimian Eghbal, Hossein Torabi Golsefidi, N. Davatgar
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    International Journal of Agriculture: Research and Review
PDF   

●  بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی مقادیر کل عناصر اهن، روی، مس و منگنز با استفاده از روش زمین امار در خاک های اراضی جنوب تهران
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    علوم محیطی
PDF   

●  Using Geostatistics and Geographic Information System Techniques to Characterize Spatial Variability of Soil Properties, Including Micronutrients
   ◂ H. Foroughifar, A. A. Jafarzadeh, H. Torabi, A. Pakpour, M. Miransari
   ✔ 1392/01/28  2013/04/17
    Communications in Soil Science and Plant Analysis
PDF   

●  تاثیر شوری اب و خاک بر عملکرد گل، ترکیبات محلول، محتوی عناصر شوری و کیفیت بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.)
   ◂ کریم نوری خانقاه، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان، حسنعلی نقدی بادی
   ✔ 1391/08/01  2012/10/22
    پژوهش اب در کشاورزی - علوم خاک و اب سابق
PDF   

●  Formation of soils with fragipan and plinthite in old beach deposits in the South of the Caspian Sea, Gilan province, Iran
   ◂ M.K. Eghbal, J. Givi, H. Torabi, M. Miransari
   ✔ 1391/06/25  2012/09/15
    Applied Clay Science
PDF   

●  تاتیر واحدهای لند فرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی خصوصیات بیولوژیکی خاک در دشت تبریز
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، حامد فروغی فر، علی اصغر جعفر زاده، ناصر علی اصغر زاده، نورایر تومانیان، ناصر دواتگر
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    دانش اب و خاک- دانش کشاورزی
PDF   

●  تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگیهای زراعی زعفران تحت تنش کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
   ◂ علی گلزاد، حسین ترابی گلسفیدی، حسنعلی نقدی بادی، حشمت امیدی، فتوکیان
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در لند فرم های مختلف دشت تبریز
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، حامد فروغی، علی اصغر جعفر زاده، ناصر علی اصغر زاده، نورابر تومانیان، ناصر دواتگر
   ✔ 1390/07/30  2011/10/22
    دانش اب و خاک- دانش کشاورزی
PDF   

●  Study of Reduction - Oxidation Potential and Chemical Characteristics of a Paddy Field During Rice Growing Season
   ◂ Mahmmud Rostami Niya, Hossein Torabi Golsefidi, M. Rostaminia, S. Mahmoodi, E. Pazira, S. B. Kafaee
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    Journal of Applied Sciences
PDF   

●  Morphological , Physiochemical and Clay Miinerology Investigation on Gypsiferous Soils in Southern of Tehran, Iran
   ◂ Hossein Torabi Golsefidi, Peyman Azizi, Shala Mahmoodi
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    Middle- East Journal of Scientific Research
PDF   

●   Study of Reduction - Oxidation Potential and Chemical Chacteristics of a Paddy Field Durring Rice Growing Season
   ◂ Hossein Torabi Golsefidi, M.Rostaminia, S.Mahmoodi, E.Pazira, S.B.Kafaee
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    Journal of Applied Sciences
PDF   

●  توزیع کانی های رسی در یک ردیف پستی و بلندی خاک
   ◂ Hossein Torabi Golsefidi، M.Hajirasouli، S.Mahmoodi
   ✔ 1389/07/09  2010/10/01
    International Journal of Food, Agriculture & Environment
PDF   

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای برنج ، گندم و سیب زمینی در دشت شیروان استان ایلام
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، محمود رستمی نیا، شهلا محمودی، ابراهیم پذیرا، ساسان بابایی کفایی
   ✔ 1389/02/01  2010/04/21
    پژوهش در علوم زراعی
PDF   

●  Fatty acid composition of canola (Brassica napus L.), as affected by agronomical, genotypic and environmental parameters
   ◂ Heshmat Omidi, Zeinaldin Tahmasebi, Hassan Ali Naghdi Badi, Hossein Torabi, Mohammad Miransari
   ✔ 1388/12/10  2010/03/01
    Comptes Rendus Biologies
PDF   

●  The Effect of Chemical and bio-fertilizer source of nitrojen on qualitive and quantitive yield of sufforn (Crocus sativus L.)
   ◂ Heshmat Omidi, Hossein Torabi Golsefidi, Mohammad Hossein Fotokian, Golzad, Badi
   ✔ 1388/04/09  2009/06/30
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  تاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران
   ◂ حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان، نقدبادی، گلزاد
   ✔ 1388/03/21  2009/06/11
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  An assessment of the variation in soil properties within and between landscape positions in the Amol region, Iran
   ◂ Hossein Torabi Golsefidi, Momtaz.h.r, Jafarzadeh.a.a, ostan sh, Samadi A., davatgar, Gilks ??RG
   ✔ 1387/09/26  2008/12/16
    Geoderma
PDF   

●  Soil enzymatic activities and available P and Zn as affected tillage practices, Canola
   ◂ Heshmat Omidi, Hossein Torabi Golsefidi, Mohammadreza Miransari Mahabadi, Tahmasebi
   ✔ 1387/05/10  2008/07/31
    European Journal of Soil Biology
PDF   

●  Effect of soil tillage canola(Brassica napus L) cultivars and planting date on canola yield and oil and some biological and physical properties of soil
   ◂ Heshmat Omidi, Hossin Amir Shaekari Raznoo, Hossein Torabi Golsefidi, Mohammadreza Miransari Mahabadi, Hassan Ali NaghdiBadi
   ✔ 1387/01/13  2008/04/01
    Archives of Agronomy and Soil Science


●  Using arbuscular mycorrhiza to reduce the stressful effects of soil compaction on corn (Zea mays L.) growth
   ◂ M. Miransari, H.A. Bahrami, F. Rejali, M.J. Malakouti, H. Torabi
   ✔ 1386/01/20  2007/04/09
    Soil Biology and Biochemistry


مقالات کنفرانسی (46)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه
   ◂ جواد رحمانی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  ارزیابی کمی و اقتصادی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، ذرت علوفه ای و چغندرقند
   ◂ جواد رحمانی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه تحت ابیاری غرقاب و تحت فشار (مطالعه موردی: شهرستان فاروج)
   ◂ جواد رحمانی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی تاثیر مقدار نانو بنتونیت الی شده با HDTMA بر کارایی حذف فسفات از محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  بررسی تاثیر نانو بنتونیت اصلاح شده با HDTMA و غلظت سورفکتانت کاتیونی بر کارایی حذف فسفات در محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  سنتز میکرو زیولیت الی و بررسی سطوح سورفکتانت HDTMA بر کارایی حذف نیترات از محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط های ابی توسط نانو زیولیت الی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف کربن الی،اهن و سنگریزه بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان
   ◂ لیلا لطف الهی، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف کربن الی،اهن و سنگریزه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه
   ◂ لیلا لطف الهی، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
PDF   

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای گندم، جو و ذرت دانه ای در خداافرین، دشت مغان
   ◂ فهیمه مشایخی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1393/11/25  2015/02/14
    اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی کیفی و کمی تناسب اراضی خداافرین دشت مغان برای کشت گیاهان علوفه ای
   ◂ فهیمه مشایخی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1393/11/25  2015/02/14
    اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی سزیم پذیری و اثر متقابل ان با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب زمینی
   ◂ مرضیه قوامی فر، مرضیه قوامی فر، حسین ترابی گلسفیدی، علی بهرامی سامانی، ابراهیم مقیسه
   ✔ 1393/06/19  2014/09/10
    اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
PDF   

●  پهنه بندی عناصر مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی الاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارها
PDF   

●  اعتبار سنجی محاسبات نرم و مدل های تجربی در تخمین گنجایش تبادل کاتیونی (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)
   ◂ محمدرضا شعیبی نوبریان، محمدرضا شعیبی، حسین ترابی گلسفیدی، صابره دربندی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف شوری و pH بر ویژگی های زراعی ریحان(.Ocimum basilicum L) تحت شرایط هیدروپونیک
   ◂ لیلا لطف الهی، حسین ترابی گلسفیدی، حسین ترابی، حشمت امیدی، لیلا لطف الهی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تعیین حد استانه شوری و pH در بابونه المانی (.Matricaria chamomilla L) تحت شرایط هیدروپونیک
   ◂ لیلا لطف الهی، حسین ترابی گلسفیدی، حسین ترابی، حشمت امیدی، لیلا لطف الهی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و رده بندی خاک تحت تاثیر کاربری های مختلف در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهد
   ◂ محمدجواد اسداله زاده، محمدجواد اسدالله زاده، حسین ترابی گلسفیدی، وحید مرادی نسب
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  پهنه بندی غلظت قابل جذب اهن و منگنز و تاثیر پ هاش بر قابلیت جذب انها با استفاده از روش زمین امار
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر تنش شوری در محیط هیدروپونیک
   ◂ لیلا لطف الهی، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1392/08/29  2013/11/20
    همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی تاثیر سطوح شوری برخصوصیات فیزیولوژیک و مواد موثره گیاه دارویی بابونه المانی (.Matricaria chamomilla L) در محیط هیدروپونیک
   ◂ لیلا لطف الهی، حسین ترابی گلسفیدی، لیلا لطف الهی، حسین ترابی، حشمت امیدی
   ✔ 1392/08/29  2013/11/20
    همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی اثر شوری اب و خاک بر مولفه های رشد و کیفیت اسانس بابونه شیرازی
   ◂ کریم نوری خانقاه، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان
   ✔ 1392/06/04  2013/08/26
    هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  STUDY OF OCIMUM (OCIMUM BACILICUM L.) GERMINATION ATTRIBUTES AND SEED VIGOR UNDER SALINITY STRESS
   ◂ Leila Lotfollahi, Heshmat Omidi, Hossein Torabi Golsefidi
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  الگوی بیان رونوشت های گندم تخت تنش خشکی
   ◂ منا سلطانی، حسین ترابی گلسفیدی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1392/02/16  2013/05/06
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ذانشجویی
PDF   

●  تجزیه و تحلیل زمین اماری سرب قابل جذب در خاک های اراضی کشاورزی جنوب تهران
   ◂ شکوه قاسمی، حسین ترابی گلسفیدی، شکوه قاسمی
   ✔ 1391/12/20  2013/03/10
    اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی زیست محیطی حد کفایت یا کمبود عناصر غذایی اهن و روی در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از GIS و تکنیک زمین امار
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد
   ✔ 1391/12/20  2013/03/10
    اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  تاثیر کاربری های مختلف بر تغییرات مکانی شوری در اراضی کشاورزی جنوب تهران
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد
   ✔ 1391/12/17  2013/03/07
    همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
PDF   

●  بررسی تاثیر کاربری بر مقدار کربن الی و واکنش خاک و تغییرات مکانی انها در اراضی کشاورزی جنوب تهران
   ◂ شکوه قاسمی، حسین ترابی گلسفیدی، شکوه قاسمی
   ✔ 1391/12/17  2013/03/07
    همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
PDF   

●  بررسی وضعیت اهن قابل جذب و پهنه بندی ان با استفاده از روش کریجینگ در خاک های اراضی کشاورزی جنوب تهران
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد
   ✔ 1391/12/17  2013/03/07
    همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
PDF   

●  طبقه بندی استعداد حاصلخیزی خاک های زیر کشت برنج به روش FCC در زیباکنار استان گیلان
   ◂ حسن بلبل، مصطفی کریمیان اقبال، حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر
   ✔ 1391/12/01  2013/02/19
    پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
PDF   

●  طبقه بندی استعداد حاصلخیزی خاکهای زیر کشت برنج به روش FCC در منطقه زیباکنار استان گیلان
   ◂ حسن بلبل، مصطفی کریمیان اقبال، حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر
   ✔ 1391/12/01  2013/02/19
    پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
PDF   

●  بررسی راندمان فسفر و ویژگی های مورفولوژیک در گیاه ذرت تحت تاثیر مواد اصلاح کننده در ترکیب با کود فسفات امونیوم
   ◂ فرهاد باقری، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    کنفرانس - دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  براورد گنجایش تبادلی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، حامد فروغی فر، علی اصغر جعفر زاده، مهدی امیرابادی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران


●  تاثیر هیدرو پوسکونونس بر رفتار کانی شناسی رس خاک های شالیزار
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، حمید رضا ممتاز، علی اصغر جعفر زاده
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران


●  مطالعه خصوصیات مورفولوژیک و میکرومورفولوژیک خاک های شالیزار تحت تاثیر رژیم رطوبتی اکوییک مصنوعی و طبیعی
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، حمدرضا ممتاز، علی اصغر جعفرزاده
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران


●  ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای دانه های روغنی سویا، افتابگردان و گلرنگ در مزرعه چهارصد هکتاری شهرک اصلاح بذر کرج
   ◂ مجتبی هراتی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران


●  بررسی تحول و تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه های رودخانه کرج در منطقه حسن اباد
   ◂ وحید مرادی نسب، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران


●  تاثیر تنظیم کننده رشد کلرومکوات کلرید بر برخی شاخص های مرفولوژیک گیاه افتابگردان رقم رکورد
   ◂ حسین احمدی نژاد شلمانی، حسین ترابی گلسفیدی، حسین احمدی نژاد، محمد باقر پارسا
   ✔ 1389/10/01  2010/12/22
    سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های نباتی


●  تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بابونه شیرازی
   ◂ حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان، کریم نوری خانقاه، حسنعلی نقدی بادی، لیلا پیراحمدی
   ✔ 1389/05/04  2010/07/26
    کنفرانس - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی خصوصیات کانی شناسی اراضی خیس در لند فرمهای مختلف منطقه امل
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، ممتاز ح.ر.، جعفرزاده ا.ا.، اوستان ش.، صمدی ا.
   ✔ 1388/05/21  2009/08/12
    هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران-همدان


●  بررسی روش¬های ارزیابی و اهمیت ان در بهره برداری پایدار از منابع خاک و اب
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1388/02/30  2009/05/20
    همایش منطقه¬ایی بحران اب و خشکسالی


●  تغییر الگوی کشت اراضی سبک بافت ساحل دریای خزر از برنج به محصولات صیفی به منظور استفاده بهینه از اب در سال های کم ابی
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1388/02/30  2009/05/20
    همایش منطقه¬ایی بحران اب و خشکسالی


●  Effect of physical and chemical factors on seed germination and dormancy breaking of prosopis fracta
   ◂ Hossein Torabi Golsefidi, Naderi M, Parsam, Borna .H, Rajabyan T., torabi
   ✔ 1387/06/28  2008/09/18
    15th National and 3rd International Conference of Biology


●  ارزیابی خاک ورزی و تاریخ کاشت بر مقدار رطوبت و برخی خصوصیات خاک تحت کشت کلزا
   ◂ حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، روح اله ندری، محمد باقر پارسا، الناز ابوطالبی، مصطفی عراقی
   ✔ 1387/05/28  2008/08/18
    دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات


●  ارزیابی خاک ورزی و تاریخ کاشت بر مقدار رطوبت و برخی خصوصیات خاک تحت کشت کلزا
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، H Omidi، حسین ترابی، روحالله ندری، محمد باقر پارسا، الناز ابوطالبی، مصطفی عراقی
   ✔ 1387/05/28  2008/08/18
    دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران


●  مطالعه اتنوبوتانی روی گیاهان دارویی استان ایلام
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، امیدی ح.، نقدی بادی ح.، امیدی ح..، عباسی ن.، ضیایی س.ع.، ترابی ح.
   ✔ 1386/08/02  2007/10/24
    سومین همایش گیاهان دارویی


●  چالش¬های فراروی صنعت و تجارت گیاهان دارویی
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، امیدی ح.، عصاری ع.، ترابی ح.، نقدی بادی ح.، سروش زاده ع.
   ✔ 1386/08/02  2007/10/24
    سومین همایش گیاهان دارویی


پایان نامه ها

●  تاثیر مواد مادری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکی- شیمیایی و کانی شناسی خاک های منطقه جنوب دریاچه ارومیه(مطالعه موردی؛ منطقه میاندواب)
   ◂ الهام حبیبی

●  شناسایی تفصیلی خاک و ارزیابی کمی تناسب اراضی روستای نشل شهرستان امل در استان مازندران
   ◂ عارف حسین پور

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصولات رایج منطقه با استفاده از روش فایو و مدل سلسله مراتبی
   ◂ جواد رحمانی

●  ارزیابی توانایی تحمل کمبود فسفر خاک در ژنوتیپ¬های گندم
   ◂ سلیم رحمتی

●   Land Suitability Evaluation By FAO, SFI and FCC Methods in Guilan Province
   ◂ فتانه فلاح دوست خسمخی

●  Synthesis of Nano and Micro Organo-Clay and Their Effects on Remove of Nitrate Pollution
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد

●  phosphatase activity and phoshatase gene expression under phosphorous stress
   ◂ فهیمه صالحی

●  بررسی اشکال مختلف پتاسیم و ارتباط ان ها با کانی های رسی در اراضی جنوب تهران
   ◂ فاطمه بیات

●  مقایسه روش های پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات عمده دشت باغه در استان خوزستان
   ◂ حسن محمدی

●  تهیه نقشه رقومی خاک و ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقات چغندرقند کمالشهر کرج
   ◂ میثم ملک زاده پیشکلیجانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید