دانشگاه شاهد

حسین ترابی گلسفیدی

دانشیار - دکترا خاکشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (37)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط میکرو-زئولیت های کلینوپتیلولیت ایرانی و خارجی اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/01/20  2021/04/09
    علوم و تکنولوژی محیط زیست


●  تاثیر کاربری اراضی و شرایط احیایی شالیزارها بر شاخص های پایداری ساختمان و مشخصه های کیفیت خاک و رطوبت با انرژی بالا در شمال ایران
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه پیشنماز املی، ناصر دواتگر، الهام چاووشی، محمد رضا مصدقی
   ✔ 1399/12/18  2021/03/08
    Paddy and Water Environment


●  تعیین مهمترین ویژگی های حاصلخیزی خاک موثر بر محصول برنج در اراضی شالیزاری با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی
   ◂ ناصر هنرجو، احمد جلالیان، حسین ترابی گلسفیدی، بهاره دلسوز خاکی، ناصر دواتگر
   ✔ 1398/01/31  2019/04/20
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  INVESTIGATING THE RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMICAL INDICES OF SOIL DEVELOPMENT AND WEATHERING IN VARIOUS PARENT MATERIALS IN URMIA LAKE CATCHMENT
   ◂ Elham Habibi, Shahla Mahmoudi, Raziyeh Lak, Hossein Torabi, Hamidreza Momtaz
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences


●  ارزیابی تناسب اراضی و کیفیت حاصلخیزی ذاتی خاک برای کشت برنج در اراضی شالیزاری شهرستانهای شفت و فومن
   ◂ بهاره دلسوز خاکی، ناصر هنرجو، حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر، احمد جلالیان
   ✔ 1397/03/30  2018/06/20
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  ساخت نانو و میکرو رس های الی بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیوم بروماید و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط انها در محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق


●  بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و واجذب نیترات در محیطهای ابی توسط زیولیت اصلاح شده با HDTM
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    پژوهش های حفاظت اب و خاک=Water and Soil Conservation


●  ارزیابی دو شاخص حاصلخیزی خاک در ارزیابی شالیزارها برای کشت برنج
   ◂ بهاره دلسوز خاکی، ناصر هنرجو، ناصر دواتگر، احمد جلالیان، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    Sustainability


●  بررسی جذب سزیم و اثر متقابل ان با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب زمینی
   ◂ مرضیه قوامی فر، حسین ترابی گلسفیدی، علی بهرامی سامانی، ابراهیم مقیسه
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    علوم و فنون هسته ای


●  ارزیابی کیفیت حاصلخیزی خاک در مناطق کشت برنج
   ◂ حسین ترابی گلسفیدی، ناصر دواتگر، احمد جلالیان، بهاره دلسوز خاکی، ناصر هنرجو
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
    Journal of Soil and Nature
PDF   مقالات کنفرانسی (46)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه
   ◂ جواد رحمانی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  ارزیابی کمی و اقتصادی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، ذرت علوفه ای و چغندرقند
   ◂ جواد رحمانی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه تحت ابیاری غرقاب و تحت فشار (مطالعه موردی: شهرستان فاروج)
   ◂ جواد رحمانی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی تاثیر مقدار نانو بنتونیت الی شده با HDTMA بر کارایی حذف فسفات از محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  بررسی تاثیر نانو بنتونیت اصلاح شده با HDTMA و غلظت سورفکتانت کاتیونی بر کارایی حذف فسفات در محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  سنتز میکرو زیولیت الی و بررسی سطوح سورفکتانت HDTMA بر کارایی حذف نیترات از محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط های ابی توسط نانو زیولیت الی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف کربن الی،اهن و سنگریزه بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان
   ◂ لیلا لطف الهی، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف کربن الی،اهن و سنگریزه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه
   ◂ لیلا لطف الهی، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
PDF   

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای گندم، جو و ذرت دانه ای در خداافرین، دشت مغان
   ◂ فهیمه مشایخی، حسین ترابی گلسفیدی
   ✔ 1393/11/25  2015/02/14
    اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   پایان نامه ها

●  تاثیر مواد مادری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکی- شیمیایی و کانی شناسی خاک های منطقه جنوب دریاچه ارومیه(مطالعه موردی؛ منطقه میاندواب)
   ◂ الهام حبیبی

●  شناسایی تفصیلی خاک و ارزیابی کمی تناسب اراضی روستای نشل شهرستان امل در استان مازندران
   ◂ عارف حسین پور

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصولات رایج منطقه با استفاده از روش فایو و مدل سلسله مراتبی
   ◂ جواد رحمانی

●  ارزیابی توانایی تحمل کمبود فسفر خاک در ژنوتیپ¬های گندم
   ◂ سلیم رحمتی

●   Land Suitability Evaluation By FAO, SFI and FCC Methods in Guilan Province
   ◂ فتانه فلاح دوست خسمخی

●  Synthesis of Nano and Micro Organo-Clay and Their Effects on Remove of Nitrate Pollution
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد

●  phosphatase activity and phoshatase gene expression under phosphorous stress
   ◂ فهیمه صالحی

●  بررسی اشکال مختلف پتاسیم و ارتباط ان ها با کانی های رسی در اراضی جنوب تهران
   ◂ فاطمه بیات

●  مقایسه روش های پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات عمده دشت باغه در استان خوزستان
   ◂ حسن محمدی

●  تهیه نقشه رقومی خاک و ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقات چغندرقند کمالشهر کرج
   ◂ میثم ملک زاده پیشکلیجانی

●  ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای محصولات رایج منطقه خداافرین، دشت مغان
   ◂ فهیمه مشایخی

●  ارزیابی بهره وری، حاصلخیزی و تناسب اراضی شالیزاری با استفاده از تلفیق منطق فازی و امار چند متغیره (مطالعه موردی:نیمه جنوبی دشت فومنات)
   ◂ بهاره دلسوز خاکی

●  Study of 137Cs activity in some of soils and plants of Northwest and North of Iran and ability of Cs uptake by some field and garden crops
   ◂ مرضیه قوامی فر

●  تعیین حدود بهینه برخی خواص ذاتی خاک برای کشت دو گیاه دارویی بابونه المانی (.Matricariachamomilla L) و ریحان (.Ocimum basilicum L)
   ◂ لیلا لطف الهی

●  تهیه نقشه پراکنش الودگی فلزات سرب،کادمیم و نیکل در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از زمین امار وGIS
   ◂ شکوه قاسمی

●  تهیه نقشه پراکنش عناصر اهن، روی، مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از زمین امار و GIS
   ◂ فاطمه یزدانی نژاد

●  بررسی غلظت اهن، روی، مس، منگنز، نیکل، سرب و کادمیوم در سبزیجات و محصولات زراعی اراضی کشاورزی جنوب تهران
   ◂ قدیر امامقلی

●  تاثیر کمپوست زباله شهری(MSW) بر فراهمی فسفر در خاک های مختلف
   ◂ حمید جباری

●  Evaluation of genes expression pattern under drought stress by cDNA-AFLP method in Wheat
   ◂ منا سلطانی

●  بررسی امکان افزایش راندمان مصرف فسفر با استفاده از مواد ازاد کننده تدریجی در گیاه ذرت Zea Mayze
   ◂ فرهاد باقری

●  Classification of Paddy Soils Using Fertility Capability Soil Classification System in Comparison with the Soil Taxonomy in Zibakenar Region, Gilan province, Iran
   ◂ حسن بلبل

●  بررسی تشکیل تحول و رده بندی خاکهای حاشیه بزرگراه تهران قم و ارزیابی تناسب اراضی برای ایجاد فضای سبز مناسب
   ◂ پیمان عزیزی

●  ارزیابی فاکتور های کیفیت وروابط انها با تکامل و تنوع خاک در دشت تبریز با استفاده از زمین امار
   ◂ حامد فروغی فر

●  بررسی مکانیسم افقهای کلسیک و ارجیلیک در خاکهای نیمه خشک با تکیه بر مطالعات مینرالوژیکی و ...
   ◂ مریم حاجی رسولی

●  بررسی پیدایش و چگونگی تکامل خاکها و طبقه بندی تناسب اراضی در دشت شیروان استان ایلام
   ◂ محمود رستمی نیا

●  ارزیابی عمکرد کمی و کیفی گیاه زعفران تحت تاثیر کودهای بیولو‍ژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفره)
   ◂ علی گلزاد

●  پاسخ عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کنگر فرنگی به تنش شوری در مراحل رشد
   ◂ یحیی کیان

●  بررسی خواص پدومورفولوژیک، مینرالوژیک و فیزیکی-شیمیایی در ردیف های مختلف توپوگرافی خاک های شالیزاری منطقه امل و ارزیابی تناسب اراضی برای برنج و دانه های روغنی
   ◂ حمید رضا ممتاز

●  تاثیر شوری بر عملکرد کمی و کیفی بابونه شیرازی
   ◂ کریم نوری خانقاه

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید