دانشگاه شاهد

شاهپور خانقلی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212321
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  ممانعت از زرد شدن گیاه جعفری فرنگی معطر در پس از برداشت توسط تیمارهای نیتریک¬اکسید، 1- متیل¬سیکلوپروپن و سولفیدهیدروژن
   ◂ مریم عصمتی، اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  ارزیابی ارزش غذایی و عناصر معدنی در گیاه دارویی جعفری فرنگی معطر جمع اوری شده از اذربایجان غربی منطقه تکاب
   ◂ اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی، مریم عصمتی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  مطالعه مقدار فنل کل، ظرفیت انتی اکسیدانی و برخی از عناصر گیاه مندی
   ◂ مریم عصمتی، اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی، راحله نجفی
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  گیاه Lactuca scariola یک تامین کننده الکالویید برای ساخت شناساگر MIP
   ◂ شاهپور خانقلی، زهرا کریمی بکر، سروش سرداری
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  عصاره پوست انار (Punica granatum) از تغییر پروتیین توسط متیل گلای اگزال در شرایط قند خون بالا جلوگیری می کند.
   ◂ شاهپور خانقلی، Fadzilah Adibah Abdulmajid
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  کروماتوگرافی گازی عصاره پوست درخت انار
   ◂ شاهپور خانقلی، فضیله ادیبه عبدالمجید
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر پتاسیم نیتریک و جیبرلیک اسید در شرایط نور و تاریکی بر جوانه زنی بذور گیاه تلخ بیان (Sophora alopecuroides L.)
   ◂ زهرا نورعلیزاده، شاهپور خانقلی
   ✔ 1397/04/20  2018/07/11
    همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی فعالیت انتی اکسیدانی عصاره متانولی، اتانولی برگ گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis) تحت تاثیر امواج فراصوت
   ◂ شاهپور خانقلی، راحله نجفی
   ✔ 1397/04/20  2018/07/11
    همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
PDF   

●  تاثیر پیش تیمار نیترات پتاسیم و جبرلین بر جوانه زنی بذر بادرنجبویه .( Melissa officinalis L. ) در شرایط تاریکی و روشنایی
   ◂ شاهپور خانقلی، راحله نجفی
   ✔ 1397/04/20  2018/07/11
    همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
PDF   

●  جوانه زنی بذر Nepeta kotschyi با استفاده از جیبرلین و نیترات پتاسیم در شرایط نور و تاریکی
   ◂ شاهپور خانقلی، ویدا خلیلی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بر جوانه زنی بذر Foeniculum vulgare در شرایط تاریکی و روشنایی
   ◂ شاهپور خانقلی، فائزه حسینی لرگانی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی خواص انتی اکسیدانی، میزان اسید اسکوربیک و فنل کل در نسترن زرد ایرانی و نسترن معمولی جمع اوری شده از اذربایجان غربی
   ◂ زهرا نورعلی زاده، شاهپور خانقلی، اورنگ خادمی
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   

●  اثر الیسیتور قارچی بر تولید متابولیتهای ثانویه در کشت سلولی فندق
   ◂ Shahpour Khangholi، Ayatollah Rezaei
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی خواص انتی اکسیدانی، فنل و فلاونویید کل پوست ساقه انار ( Punica garnatum)
   ◂ شاهپور خانقلی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بازدارندگی تشکیل محصولات نهایی گلای کیشن با عصاره متانولی پوست ساقع انار
   ◂ شاهپور خانقلی، فضیله ادیبه عبدالمجید
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  پتانسیل کمی فعالیت انتی اکسیدانی عصاره های پوست ساقه انار
   ◂ Shahpour Khangholi، Ayatollah Rezaei
   ✔ 1391/12/14  2013/03/04
    the 7th south east technical university consortium symposium
PDF   

●  اثر علف کشی اسانس اکالیپتوس بر چند گونه علف هرز
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، شاهپور خانقلی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی پتانسیل علف کشی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر علف های هرزCynodon dactylon و Loloium perenne
   ◂ شاهپور خانقلی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

پایان نامه ها

●  بررسی ارزش غذایی و خواص انتی¬اکسیدانی گیاه جعفری فرنگی معطر (Chaerophyllum macrospermum Spreng.) و ممانعت از زرد شدن ان در پس از برداشت
   ◂ مریم عصمتی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید