دانشگاه شاهد

محمدحسین فتوکیان

دانشیار - دکتری اصلاح نبات-گرایش ژنتیک بیومتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212300
پیوندها :
 

دکتر محمدحسین فتوکیان

سلام. به صفحه شخصی اینجانب خوش امدید.

مقالات ژورنالی (97)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی ژنتیکی برخی از صفات فنولوژیک و ریخت شناسی در ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L) با استفاده از تجزیه لاین در تستر
   ◂ مهدیه ارشدی بیدگلی، حسن امیری اوغان، بهرام علیزاده، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1400/03/13  2021/06/03
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  واکنش ریحان به تنش سرب، جوانه زنی، مورفوفیزیولوژس و فیتوشیمیایی
   ◂ محمدحسین فتوکیان، محسن پورسعید، مصطفی عبادی، علیرضا ایرانبخش
   ✔ 1400/02/04  2021/04/24
    Iranian Journal of Plant Physiology
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاین های پیشرفته سورگوم دو منظوره علوفه ای- دانه ای تحت رژیم کم ابیاری
   ◂ محمدحسین فتوکیان، مرتضی اشوری، عظیم خزایی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    تحقیقات غلات
PDF   

●  اصلاح شاخصهای رشدی و تولیدترکیبات فیتوشیمیایی در بادرنجبویه از طریق پلی پلوییدی
   ◂ محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی
   ✔ 1399/08/04  2020/10/25
    BioTechnologia
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی در لاین¬های M2 خرفه (Portulaca oleracea) حاصل از جهش¬زایی با دی متیل سولفات (DMS)
   ◂ ناهید فیضی کلاسی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1399/06/02  2020/08/23
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
PDF   

●  تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ با محیط برای عملکرد دانه در کلزه با مدل امی
   ◂ کیوان اگاهی، جعفر احمدی، حسن امیری اوغان، محمدحسین فتوکیان، صدیقه فابریگ اورنگ
   ✔ 1398/12/24  2020/03/14
    Crop Breeding and Applied Biotechnology
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی و کاربرد امونیوم سولفات در کیفیت روغن کلزا
   ◂ سلمان عظیمی سوران، محمدحسین فتوکیان، حسین امیرشکاری، امیرحسین شیرانی راد، جواد مظفری
   ✔ 1398/12/09  2020/02/28
    Agriculture and Natural Resources
PDF   

●  اثر تنش خشکی روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپهای پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)
   ◂ عظیم احمدی، مجید امینی دهقی، محمدحسین فتوکیان، محمد صدقی، سیروس منصوری فر
   ✔ 1398/09/05  2019/11/26
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق


●  ساختار ژنتیکی و ارتباط بین نمونه های بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای ای اف ال پی
   ◂ زهرا دانایی پور، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/09/03  2019/11/24
    Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
PDF   

●  ساحتار ژنتیکی و روابط بین ژنوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر AFLP
   ◂ زهرا دانایی پور، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/08/12  2019/11/03
    Biocatalysis and Agricultural Biotechnology


●  Evaluation Of Stress Tolerance Indices In A Number Of Advanced Genotypes Of Lentil (Lens Culinaris Medik) Under Rainfed And Low Irrigation Conditions
   ◂ Azim Ahmadi, Majid Amini Dehaghi, Mohammad Hossein Fotokian, Mohammad Sedghi, Cyrus Mansouri Far
   ✔ 1398/06/20  2019/09/11
    Plant Archives


●  اثر تیوباسیل و سوپرجاذب بر اسانس اویشن
   ◂ پونه پورامینی، محمدحسین فتوکیان، حسین دهقان، هنسل
   ✔ 1398/06/03  2019/08/25
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants
PDF   

●  مطالعه میکروسکوپی اثر محلول‌ پاشی بور بر روند رشد لوله گرده در دگرگرده¬افشانی برخی ارقام سیب
   ◂ سکینه فلاح معافی، یاور شرفی، ایت اله رضایی، محمد حسین فتوکیان، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/05/20  2019/08/11
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی رده های جهش یافته ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی
   ◂ فتوکیان، مهدیه ارشدی
   ✔ 1398/04/29  2019/07/20
    علوم و فنون هسته ای
PDF   

●  Variation in yield and biochemical factors of German chamomile (Matricaria recutita L.) under foliar application of osmolytes and drought stress conditions
   ◂ Farhad Masoudi Sadaghiani, Majid Amini Dehaghi, Alireza Pirzad, Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1397/11/17  2019/02/06
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  ارزیابی واکنش ژنوتیپهای زمستانة کلزا به تنش خشکی اخر فصل در شرایط کاربرد سولفات امونیوم
   ◂ • سلمان عظیمی سوران، حسین امیرشکاری رزنو، حسین امیرشکاری، جواد مظفری، فتوکیان، امیرحسین شیرانی راد
   ✔ 1397/09/12  2018/12/03
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا
   ◂ مهدیه ارشدی، حسن امیری اوغان، فتوکیان، بهرام علیزاده
   ✔ 1397/09/02  2018/11/23
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
PDF   

●  برهم کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه المانی
   ◂ فتوکیان، پیرزاد، امینی دهقی، مسعودی صدقیانی
   ✔ 1397/05/12  2018/08/03
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  Comparative compositional analysis of transgenic potato resistant to potato tuber moth (PTM) and its non-transformed counterpart
   ◂ Hassan Rahnama, Amir Bahram Moradi, Seyed Hamid Mirrokni, Foad Moradi, Mohammad Reza Shams, Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    Transgenic Research


●  اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف ابیاری
   ◂ فتوکیان، امینی، محمدی
   ✔ 1397/03/15  2018/06/05
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●  ایجاد جهش در صفات مرتبط با خورجین در ارقام کلزا با استفاده از اشعه¬ی گاما
   ◂ فتوکیان
   ✔ 1397/01/19  2018/04/08
    علوم و فنون هسته ای
PDF   

●  تجزیه و تحلیل نگارهای عملکرد دانه و اجزای ان در برخی رقمهای گندم نان به روش دی الل -روش هیمن
   ◂ عبدی، فتوکیان
   ✔ 1396/12/20  2018/03/11
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب
   ◂ یاور شرفی، سکینه فلاح، محمدحسین فتوکیان، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/09/20  2017/12/11
    تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق
PDF   

●  اثر تیوباسیلوس و پلیمر سوپرجاذب بر مقدار اسانس و برخی ویژگیهای مهم زراعی در اویشن باغی و اویشن دنایی
   ◂ پورامینی، حبیبی، فتوکیان، فلاح، عبادی
   ✔ 1396/07/24  2017/10/16
    علوم و فنون باغبانی ایران


●  اثر دور ابیاری با کاربرد محلول مویان بر برخی صفات مورفولو›یک و عملکردی ارقام نخود
   ◂ عطایی سماق، حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1396/01/25  2017/04/14
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق


●  مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها
   ◂ عبدی، فتوکیان، شعبان پور
   ✔ 1395/09/25  2016/12/15
    تحقیقات غلات


●  تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما بر ویژگیهای جوانه زنی بذر گیاه دارویی بالنگوی شیرازی
   ◂ فتوکیان، مدنی
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
    علوم و فنون هسته ای


●  تنوع ژنتیکی نمونه های بادرنجبویه با الگوی پروتیین برگ
   ◂ زهرا دانایی پور، Mohammad hossein Fotokian، دانایی پور، طالعی
   ✔ 1395/03/13  2016/06/02
    Journal of Biodiversity and Environmental Science


●  تاثیر ادوات خاک ورزی، زمان و تعداد شخم دوم بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج
   ◂ عباسیان، بخشی پور، فتوکیان
   ✔ 1394/11/06  2016/01/26
    پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت سابق- پژوهش های زراعت سابق- پژوهش و سازندگی سابق


●  بررسی عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط سورگوم علوفه ای با سویا و لوبیای سبز
   ◂ محمدعلی اقایی بروج، فتوکیان، اقایی، عقیقی
   ✔ 1394/10/20  2016/01/10
    دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق


●  چندشکلی ارقام گندم نان از لحاظ ریزمغذی های دانه و زیرواحدهای سنگین گلوتنین
   ◂ فتوکیان، صیفی، احمدی
   ✔ 1394/06/15  2015/09/06
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی


●  مطالعه تجمع کادمیم و سرب در محتوی کلروفیل در کاهو
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، رازقی، محمدی
   ✔ 1394/06/02  2015/08/24
    Phyton Annales Rei Botanicae


●  تجزیه هاپلوییدی مارکرهای مولکولی متصل به مقدار اهن دانه برنج
   ◂ شهربانو ابوطالبی چالشتری، Mohammad hossein Fotokian، ابوطالبی، زین العابدینی
   ✔ 1394/03/03  2015/05/24
    Journal of Biodiversity and Environmental Science


●  اثر مصرف محلول پاشی اکسین و تاریخ کاشت در کیفیت عملکرد سه واریته پنبه
   ◂ حسن حبیبی، مرتضی قوامی، محمدحسین فتوکیان، قاسم حسین طلایی
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    International Journal of Biosciences
PDF   

●  تنوع هاپلوتایپی نشانگرهای میکروساتلیت به کیو تی الهای روی در دانه برنج
   ◂ شهربانو ابوطالبی چالشتری، Mohammad hossein Fotokian، ابوطالبی
   ✔ 1394/02/05  2015/04/25
    Journal of Biodiversity and Environmental Science


●  اثر مقدار بذر و کارایی باکتریهای تسهیل کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه با استفاده از ازمون های جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع شده
   ◂ حبیبی، عقیقی شاهوردی، نصیری شهرکی، چایچی
   ✔ 1393/12/08  2015/02/27
    پژوهش های بذر ایران


●  ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تجمع اهن و روی
   ◂ شهربانو ابوطالبی چالشتری، فتوکیان، ابوطالبی، زین العابدینی
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    بیوتکنولوژی کشاورزی
PDF   

●  Genetic diversity of wheat grain quality and determination the best clustering technique and data type for diversity assessment
   ◂ Mostafa Khodadadi, Hamid Dehghani, Mohammad Fotokian
   ✔ 1393/10/02  2014/12/23
    Genetika-Belgrade
PDF   

●  پایداری ژنتیکی شاخصهای گزینش در برنج
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، اگاهی
   ✔ 1393/10/02  2014/12/23
    Progress in Biological Sciences
PDF   

●  توع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دروم بر اساس تجزیه مولفه های اصلی
   ◂ معصومه رجبی، Mohammad hossein Fotokian، رجبی، اقایی سربرزه، محمدی، طالعی
   ✔ 1393/08/12  2014/11/03
    International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research
PDF   

●  Biplot Analysis of Genotype by Environment for Cooking Quality in Hybrid Rice: A Tool for Line × Tester Data
   ◂ Mohammad H. Fotokian, Kayvan Agahi
   ✔ 1393/06/28  2014/09/19
    Rice Science
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاینهای جهش یافته کلزا
   ◂ فتوکیان، ابطحی، ارزانی
   ✔ 1393/06/14  2014/09/05
    پژوهش های زراعی ایران
PDF   

●  بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L. ‌) به سس (Cuscuta campestris L.)
   ◂ امین کریم زاده، فتوکیان، سعیده ملکی فراهانی، میقانی، کریم زاده
   ✔ 1393/05/30  2014/08/21
     حفاظت گیاهان - علوم و صنایع کشاورزی سابق
PDF   

●  مطالعه ریخت شناسی و شیمی گیاهی اسفرزه بومی ایران در استان گلستان
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، گلچین
   ✔ 1393/05/04  2014/07/26
    international journal of biological sciences
PDF   

●  Genetic diversity of durum wheat genotypes using morpho-protein analysis
   ◂ M. Rajabi Hashjin, M.H. Fotokian, M. Agahee Sarbrzeh, M. Mohammadi, D. Talei
   ✔ 1393/03/19  2014/06/09
    Cereal Research Communications
PDF   

●  اثرات کاربرد نانوذرات اکسید روی و اهن ونوع ریزنمونه بر کال زایی و زنده ماندنی کالوس گل راعی در شرایط invitro
   ◂ ابراهیم شرفی، شرفی، خیام، حسنلو، فتوکیان، داودی
   ✔ 1393/03/15  2014/06/05
    فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  ارزیابی تغییرات ریخت شناسی و میزان موسیلاژ در توده های اسفرزه (plantago ovate) در استان گلستان
   ◂ فتوکیان، گلچین، همتی، نقدی بادی
   ✔ 1393/02/14  2014/05/04
    اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی تنوع اللی وکیفیت پروتیینهای ذخیره ای بذر در گندم های دوروم
   ◂ معصومه رجبی، فتوکیان، رجبی، اقایی، محمدی
   ✔ 1393/01/17  2014/04/06
    بیوتکنولوژی کشاورزی
PDF   

●  گزینش لاینهای پیشرفته جو در مناطق بارانی با استفاده از تجزیه رگرسیون و خوشه ای
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، احمدی، اگاهی، واعظی
   ✔ 1392/12/28  2014/03/19
    International Journal of Biosciences
PDF   

●  مطالعه ترکیب پذیری و عمل ژن صفات کیفیت پخت در برنج با تجزیه لاین تستر
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، maleki، darvish، nouri، agahi
   ✔ 1392/12/24  2014/03/15
    Journal of Biodiversity and Environmental Science
PDF   

●  EFFECTS OF GROWTH REGULATORS AND EXPLANTS ON CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN HYPERICUM PERFORATUM
   ◂ I. Sharifi, M.H. Fotokian, A. Kordenaeij, S. Ramazani, T. Hasanlu, S.M. Khayyam Nikoei, D. Davoodi, B. Nakhoda, G. Mohammadinejad
   ✔ 1392/12/20  2014/03/11
    Acta Horticulturae
PDF   

●  توارث پذیری و تنوع ژنتیکی اهن و روی و برخی صفات فیزیولوژیکی در گندم
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، خدادادی، دهقانی
   ✔ 1392/10/25  2014/01/15
    International Journal of Biosciences
PDF   

●  تنوع ژنتیکی و توارث پذیری مقدار کلروفیل و شاخصهای فتوسنتزی در برخی ژنوتیپهای گندم ایران
   ◂ فتوکیان، خدادادی، دهقانی، ریین
   ✔ 1392/10/11  2014/01/01
    Journal of Biodiversity and Environmental Science
PDF   

●  بهبود تولید هیپریسین و هیپرفورین با نانواکسید اهن روی در کشت سوسپانسیون سلولی گل راعی
   ◂ ابراهیم شرفی، Mohammad hossein Fotokian، خیامنکویی، شرفی، داودی، میزایی، حسنلو
   ✔ 1392/10/08  2013/12/29
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه های مختلف بر کال زایی و اندام زایی گل راعی در شرایط درون شیشه ای
   ◂ ابراهیم شرفی، فتوکیان، شرفی، خیام، داودی، حسنلو
   ✔ 1392/09/26  2013/12/17
    بیوتکنولوژی کشاورزی
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم با استفاده از روشهای چند متغیره
   ◂ محمدجواد بابائی زارچ، فتوکیان، بابایی، محمودی
   ✔ 1392/09/10  2013/12/01
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
PDF   

●  بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف اب بالنگوی شهری و شیرازی تحت شرایط تنش خشکی برای مدیریت ابیاری
   ◂ مینا عبدالهی، فتوکیان، سعیده ملکی فراهانی، عبدالهی، حسن زاده
   ✔ 1392/09/02  2013/11/23
    مدیریت اب و ابیاری
PDF   

●  تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک در رشد و صفات فیزیولوژی نخود در شرایط استرس ابی
   ◂ مالک اژدر افشاری، Mohammad hossein Fotokian، افشار، شکاری، عظین خانی، حبیبی
   ✔ 1392/07/23  2013/10/15
    Iran Agricultural Research
PDF   

●  ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در ژنوتیپهای گندم دوروم و نا
   ◂ معصومه رجبی، فتوکیان، رجبی، اقایی، محمدی
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    زیست فناوری گیاهان زراعی
PDF   

●  تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون
   ◂ مطلب حسین پور، حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1391/09/01  2012/11/21
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  Effect of Zinc (Zn) on Some Physiological Characteristics of Rice Seedling
   ◂ Mahmoud Asadi, Sara Saadatmand, Ramzan Ali Khavari-Nejad, Mahmoud Ghasem-Nejad, Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1391/08/20  2012/11/10
    Indian journal of fundemental and applied life sciences
PDF   

●  تاثیر شوری اب و خاک بر عملکرد گل، ترکیبات محلول، محتوی عناصر شوری و کیفیت بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.)
   ◂ کریم نوری خانقاه، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان، حسنعلی نقدی بادی
   ✔ 1391/08/01  2012/10/22
    پژوهش اب در کشاورزی - علوم خاک و اب سابق
PDF   

●  اثر محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک های رشد بر مولفه های جوانه زنی برنج
   ◂ قاسم کرد فیروز جایی، قاسم کرد فیروزجایی، حسن حبیبی، صاحب سودایی مشایی، فتوکیان
   ✔ 1391/08/01  2012/10/22
    تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
PDF   

●  ارزیابی تنوع پذیری ژنتیکی القاییدر صفات زراعی کلزا با اشعه گاما
   ◂ فتوکیان، نازگل عمرانی، ارزانی، سعیدی، ابطحی، بانوفاطمه، باقری
   ✔ 1391/05/25  2012/08/15
    Pakistan Journal of Botany
PDF   

●  اثر زمینه ژنتیکی در مکان یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت در برنج
   ◂ فتوکیان، انگجی، امیرمحمد ناجی، احمدی
   ✔ 1391/03/25  2012/06/14
    پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت سابق- پژوهش های زراعت سابق- پژوهش و سازندگی سابق
PDF   

●  مطالعه تنوع وراثتی و همبستگی صفات مهم زراعی در برخی ارقام برنج در ایران
   ◂ فتوکیان، اگاهی، یونسی
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  بررسی توارث پذیری، تجزیه علَیت و تحلیل عامل ها در ژنوتیپ های گندم پاییزه
   ◂ فتوکیان، دهقانی، خدادادی
   ✔ 1391/01/25  2012/04/13
    دانش زراعت- دانشور علوم زراعی سابق
PDF   

●  اثر کود شیمیایی نیتروژنه بر صفات مورفولوژیک درصد اسانس و عملکرد گونه وحشی و زراعی اویشن
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1391/01/01  2012/03/20
    پژوهش های به زراعی
PDF   

●  کشف فیتوپلاسم جاروک لیموترش با بیوسنسور مبتنی بر فرت کوانتوم دات
   ◂ فاطمه راد، Mohammad hossein Fotokian، محسنی فر، طباطبایی، صفرنژاد، شهریاری، صفرپور، فروتن، مردی، داودی
   ✔ 1390/10/20  2012/01/10
    Journal of Plant Pathology
PDF   

●  Cover Crops and their Effects of Time Harvesting on the Control of Weed in Citrus Orchards in Northern Iran
   ◂ Keivan Saeb, Seifolah Taleghani, Razieh Jafarihajati, Mohammad H. Fotokian
   ✔ 1390/10/07  2011/12/28
    Biosciences Biotechnology Research Asia
PDF   

●  تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار (ازتوباکتر) و تراکم بوته بر عملکرد و میزان اسانس انیسون
   ◂ مطلب حسین پور، حسن حبیبی، فتوکیان، پیرزاد
   ✔ 1390/10/01  2011/12/22
    دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق
PDF   

●  تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگیهای زراعی زعفران تحت تنش کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
   ◂ علی گلزاد، حسین ترابی گلسفیدی، حسنعلی نقدی بادی، حشمت امیدی، فتوکیان
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  نقشه یابی دقیق qtl بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری در برنج
   ◂ فتوکیان، محمدی ن‍ژاد، سینگ، رضایی، ارزانی، ناخدا، مومنی، گریگور
   ✔ 1390/08/15  2011/11/06
    زیست فناوری گیاهان زراعی
PDF   

●  تجزیه گرافیکی ازمایشات چند مکانی
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، احمدی، واعظی
   ✔ 1390/08/14  2011/11/05
    Journal of Plant Physiology and Breeding
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش کم ابی
   ◂ سمیرا حاجی خانی، حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1390/02/15  2011/05/05
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  The evaluation of time of corm lifting and foliar nutrition on some morphological and chemical yield of saffron
   ◂ Arsham Safi Poorian, Tayebeh Radjabian, Hossin Amir Shaekari Raznoo, Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1390/01/05  2011/03/25
    Advances in Environmental Biology
PDF   

●  Genetic diversity of wheat (Triticum aestivum L.) genotypes based on cluster and principal component analyses for breeding strategies
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Mohammadreza Miransari Mahabadi, Khodadi
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Australian Journal of Crop Science


●  Identification and mapping of quantitative trait loci associated with salinity tolerance in rice (Oryza Sativa) using SSR markers
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Jafar Ahamadi
   ✔ 1389/11/10  2011/01/30
    Iranian Journal of Biotechnology
PDF   

●  شناسایی مکانهای ژنی ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت
   ◂ فتوکیان، ناجی، احمدی، امیری اوغان، سادات نوری، محمدی ن‍ژاد، محدثی، اگاهی
   ✔ 1389/09/26  2010/12/17
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  مکان یابی ژنهای کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری
   ◂ فتوکیان، محمدی ن‍ژاد، ارزانی، رضایی، سینگ، صبوری، مجیدی، مومنی، گریگوریو
   ✔ 1389/09/10  2010/12/01
    بیوتکنولوژی کشاورزی
PDF   

●  شناسایی مکان هایی ژنی مرتبط با جوانه زنی برنج در شرایط غیرهوازی
   ◂ فتوکیان، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، Angaji S A H، Naji A M، Kordenaeej A، Ahamadi J، Agahi K
   ✔ 1389/04/28  2010/07/19
    ژنتیک نوین
PDF   

●  بررسی ارتباط بین مقاومت به بیماری لکه نواری باکتریایی و نوارهای پروتئینی در ارقام برنج
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، Daryush Talei
   ✔ 1388/11/10  2010/01/30
    American Institute of Physics
PDF   

●  شناسایی مکانهای ژنی ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت
   ◂ فتوکیان، امیرمحمد ناجی، احمدی، امیری اوغان، سادات نوری، محمدی‌نژاد، محدثی، اگاهی
   ✔ 1388/10/25  2010/01/15
    زیست شناسی ایران


●  The Use of Barley Straw for Controlling of Cyanobacteria Under Field Application
   ◂ H. Rajabi, Y. Filizadeh, M. Soltani, M.H. Fotokian
   ✔ 1388/10/15  2010/01/05
    Journal of Fisheries and Aquatic Science


●  مطالعه ژنتیکی برخی صفات گندم در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها
   ◂ فتوکیان، احمدی، فابریکی اورنگ
   ✔ 1388/09/25  2009/12/16
    زیست شناسی ایران


●  مطالعه پیوستگی بین نشانگرهای ریزماهواره (SSR) و QTLهای اجزای عملکرد در برنج
   ◂ فتوکیان، هحمدی، فابریکی اورنگ
   ✔ 1388/08/01  2009/10/23
    ژنتیک نوین
PDF   

●  The Effect of Chemical and bio-fertilizer source of nitrojen on qualitive and quantitive yield of sufforn (Crocus sativus L.)
   ◂ Heshmat Omidi, Hossein Torabi Golsefidi, Mohammad Hossein Fotokian, Golzad, Badi
   ✔ 1388/04/09  2009/06/30
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  Genetic analysis of grain yield, days to flowering and maturity in oilseed rape (Brassica napus L.) using diallel crosses
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Amiri Oghan, Javidfar, Alizadeh
   ✔ 1388/03/25  2009/06/15
    International Journal of Plant Production
PDF   

●  تاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران
   ◂ حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان، نقدبادی، گلزاد
   ✔ 1388/03/21  2009/06/11
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  Diurnal Variation of the Essential Oil of Four Medicinal Plants Species in central region of Iran
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, S. Ramezani, F. Ramezani, F. Rasoul, M. Ghasemi
   ✔ 1387/10/26  2009/01/15
    Research Journal of Biological Sciences
PDF   

●  Use of essential oils as bioherbicides
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, S. Ramezani, M.J. Saharkhiz, F. Ramezani
   ✔ 1387/10/25  2009/01/14
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants
PDF   

●  Dissection of genetic overlap of salt tolerance QTLs at the seedling and tillering stages using backcross introgression lines in rice
   ◂ Jinping Zang, Yong Sun, Yun Wang, Jing Yang, Fang Li, Yongli Zhou, Linghua Zhu, Reys Jessica, Fotokian Mohammadhosein, Jianlong Xu, Zhikang Li
   ✔ 1387/09/24  2008/12/14
    Science in China Series C: Life Sciences
PDF   

●  Detection of QTLs influencing panicle length, panicle grain number and panicle grain sterility in Rice (Oryza sativa L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Ahamadi, Fabriki, Orang
   ✔ 1387/07/25  2008/10/16
    Journal of Crop Science and Biotechnology
PDF   

●  Backcross introgression lines of rice seedling and tillering stage analysis of genetic overlap salt
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1387/05/22  2008/08/12
    Science in China Series C: Life Sciences
PDF   

●  ارزیابی اثرات گلایسین بتائین بر برخی خصوصیات زراعی ارقام پنبه تحت شرایط تنش خشکی
   ◂ فتوکیان، ساوری، برزعلی
   ✔ 1387/03/25  2008/06/14
    دانشور علوم زراعی- تخصصی شده


●  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از داده های صفات مورفولوژیکی
   ◂ فتوکیان، ابوذری، هنرنژاد
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت سابق- پژوهش های زراعت سابق- پژوهش و سازندگی سابق
PDF   

●  Mining favorable salt-tolerant QTL from rice germplasm using a backcrossing introgression line population
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1386/07/18  2007/10/10
    Acta Agronomica Sinica
PDF   

مقالات کنفرانسی (137)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی گیاهان بر تفریخ تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز ریشه گیاه گوجه فرنگی الوده به نماتد ریشه گرهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر عصاره گیاهی بر جمعیت لارو سن دوم نماتد ریشه¬گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز بخش ¬هوایی گیاه گوجه-فرنگی الوده به نماتد ریشه¬گرهی
   ◂ فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر پودر برگ گیاهان بر فعالیت بیماریزایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  ارزیابی صفات مورفولوژیکی تحت تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کینوا
   ◂ محمدحسین فتوکیان، جده اسفندیاری
   ✔ 1398/12/05  2020/02/24
    هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین صفات ریختشناسی ژنوتیپهای کینوا
   ◂ محمدحسین فتوکیان، جده اسفندیاری
   ✔ 1398/12/05  2020/02/24
    هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های اسفرزه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، مهدیه ارشدی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما بر ویژگی های جوانه زنی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی
   ◂ مریم نصر الهی پری، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای سیر با استفاده از صفات ریختشناسی )Allium sativum.(
   ◂ الهام باقرنژاد دیوکلایی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  مطالعه تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما در صفات مربوط به دانه باقلا (Vicia faba L.)
   ◂ علی قربانپور، محمدحسین فتوکیان، اصغر کامرانی
   ✔ 1398/08/30  2019/11/21
    پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما بر برخی خصوصیات کمی در گیاه دارویی بالنگو شیرازی
   ◂ علی قربانپور، محمدحسین فتوکیان، فاطمه قلی پور کپورچال
   ✔ 1398/08/30  2019/11/21
    پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  ارتباط بین صفات در لاینهای موتان نسل سوم خرفه
   ◂ ناهید فیضی، فتوکیان
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی
PDF   

●  تجزیه تنوع ژنتیکی نمونه های بادرنجبویه
   ◂ زهرا دانایی پور، محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی
PDF   

●  اثر دی متیل سولفات در برخی صفات مرتبط با ساقه خرفه در نسل دوم
   ◂ ناهید فیضی، فتوکیان
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تاثیر هم کشتی ریزجلبک chlamydomonas و باکتری azotobacter بر بهبود رشد بیومس ریزجلبک در شرایط فاضلاب مصنوعی
   ◂ شیما شفیعی، افسانه محکمی، محمدحسین فتوکیان، قاسم محمدی نژاد
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  ارزیابی تحمل به علف هرز ژنوتیپهای مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرایط کم نهاده
   ◂ ریحانه صادقی، سعیده ملکی فراهانی، فتوکیان
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  بررسی مقایسهای اثر اسید سولفوریک 85 درصد و محلولپاشی دوپینیکس بر عملکرد ذرت در منطقه ورامین
   ◂ یعقوبی، عامری، کرمعلی، شلالوند، فتوکیان
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی (کشت دیم) روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
   ◂ فتوکیان، امینی، احمدی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی بر فعالیت پرولین و میزان کلروفیل در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
   ◂ فتوکیان، امینی، احمدی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات زراعی یونجه در کشت مخلوط با رازیانه تحت تاثیر کودهای زیستی
   ◂ امینی، بساق زاده، فتوکیان، چایچی، اقابابادستجردی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  بررسی اثر اشعه گاما بر مقدار روغن و کلروفیل در خرفه
   ◂ پژمان مهر، فتوکیان، فرهادی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر غلظت های مختلف دی متیل سولفات بر خرفه
   ◂ پژمان مهر، فتوکیان، شاه محمدی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر کلات اهن و روی بر خصوصیات مورفولوژی بالنگو
   ◂ پژمان مهر، فتوکیان، مقدم
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  براورد ترکیب پذیری و عمل ژن برای دانه و روغن کلزا با لاین در تستر
   ◂ ارشدی، فتوکیان، اوغان، علیزاده
   ✔ 1396/07/13  2017/10/05
    VIII International Scientific Agriculture Symposium
PDF   

●  تعیین دز مناسب اشعه گاما در خرفه به منظور القا جهش مصنوعی
   ◂ فرهادی، فتوکیان، پژمان مهر
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   

●  انتقال ژن به گیاه ذرت و باززایی جوانه انتهایی
   ◂ پورمند، فتوکیان، اریایی نژاد، محسن پور، شمس
   ✔ 1396/06/07  2017/08/29
    دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت نابین عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسفرزه
   ◂ ارشدی، فتوکیان
   ✔ 1396/02/21  2017/05/11
    اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
PDF   

●  تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک در ژنوتیپهای کلزا با استفاده از تلاقی لاین در تستر
   ◂ ارشدی، فتوکیان، اوغان
   ✔ 1396/02/21  2017/05/11
    اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
PDF   

●  اثر دی متیل سولفات بر ایجاد تنوع و صفات رشدی در خرفه
   ◂ فرهادی، Mohammad Hossein Fotokian، پژمان مهر
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر اشعه گاما در القا تنوع و صفات رشدی در خرفه
   ◂ فرهادی، Mohammad Hossein Fotokian، پژمان مهر
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی غیرمستقیم میخک
   ◂ کرمعلی، Mohammad Hossein Fotokian، ازادی
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    International symposium on wild flowers and native ornamental plants
PDF   

●  اثر تنظیم کننده های رشد در باززایی میخک
   ◂ پژمان ازادی، بهاره کرمعلی
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    نخستین سمپوزیوم بین‌المللی گل و گیاهان زینتی بومی ایران
PDF   

●  اثر محلول پاشی اسید هیومیک و رژیمهای مختلف ابیاری بر برخی صفات کمی و کیفی توده-های زیره سبز (Cuminum cyminum L. )
   ◂ امین محمدی، امینی، فتوکیان
   ✔ 1395/12/15  2017/03/05
    هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  اثر کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزا عملکرد توده¬های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم¬های مختلف ابیاری
   ◂ امین محمدی، امینی، فتوکیان
   ✔ 1395/12/15  2017/03/05
    هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  تاثیرات هیومیک اسید بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه اویشن زراعی و وحشی در شرایط گلخانه
   ◂ قبادیها، حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1395/07/29  2016/10/20
    دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی اثر کاشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی شنبلیله
   ◂ مهدی رضاپور، مجید امینی، مجید پوریوسف، Fadzilah Adibah Abdulmajid، فتوکیان
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  تاثیر کشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی رازیانه و شنبلیله
   ◂ رضاپور امینی دهقی، پور یوسف، فتوکیان
   ✔ 1395/06/22  2016/09/12
    سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ومنابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
   ◂ ارشدی، فتوکیان، امیری اوغان، علیزاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  ارزیابی اثر کشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی رازیانه
   ◂ رضاپور، امینی، پوریوسف، فتوکیان
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  نتایج انالیز اسانس دو گونه اویشن تحت تاثیر تیمار کود زیستی و مدیریت ابی
   ◂ امینی، حبیبی، فتوکیان، فلاح
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  تاثیرات ازتوباکتر بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه اویشن زراعی و وحشی در شرایط گلخانه
   ◂ قبادیها، فتوکیان، حبیبی، پورامینی
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  بررسی اثر چند تنظیم کننده رشد جهت کل زایی میخک
   ◂ پژمان ازادی، کرمعلی بهاره
   ✔ 1395/06/02  2016/08/23
    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  تعیین جایگاههای ژنومی مرتبط با صفات مورفولوژیک ریشه روی کروموزومهای گروه 2 و 3 گندم با استفاده از روش انالیز Meta-QTL
   ◂ فتوکیان، درزی، رضوی، علیزاده
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
PDF   

●  مکانیابی نواحی ژنومی مرتبط با غلظت سدیم و پتاسیم ریشه گندم در شرایط نرمال و تنش شوری
   ◂ فتوکیان، علیزاده، ناخدا، درزی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
PDF   

●  اثرات افزایشی کیو تی ال های مرتبط با دانه در برنج
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، ناخدا، محمدی نژاد، پورشمسیان
   ✔ 1394/07/18  2015/10/10
    8th International Conference on Agriculture and Biotechnology
PDF   

●  شناسایی و مقایسه روش استخراج DNA در بادرنجبویه
   ◂ زهراسادات مدنی، حشمت امیدی، فتوکیان، جابر کریمی، داریوش طالعی، مدنی
   ✔ 1394/03/05  2015/05/26
    اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی گروه های جغرافیایی بادرنجبویه با استفاده از نشانگر ISSR
   ◂ زهراسادات مدنی، جابر کریمی، مدنی، فتوکیان، کریمی، طالعی
   ✔ 1394/03/05  2015/05/26
    اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با توده و وزن بذر
   ◂ زهراسادات مدنی، مدنی، Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    4th national congress on medicinal plants
PDF   

●  تنوع ژنتیکی سرعت و یکنواختی جوانه زنی دانه بادرنجبویه
   ◂ زهراسادات مدنی، مدنی، Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    4th national congress on medicinal plants
PDF   

●  تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژی در دو جمعیت بادرشبویه
   ◂ زهراسادات مدنی، مدنی، Mohammad Hossein Fotokian
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    4th national congress on medicinal plants
PDF   

●  اثر زمینه ژنتیکی در مکان یابی QTL های مرتبط با تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت
   ◂ فتوکیان، ناخدا، محمدی نژاد، قره یاضی، طالعی
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
PDF   

●  بررسی تنش خشکی با استفاده از محلول مویان بر عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ نخود
   ◂ حجت عطایی سماق، فتوکیان، حبیبی
   ✔ 1393/12/14  2015/03/05
    دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  ارزیابی شاخص های مقاومت به تنش خشکی در چهار ژنوتیپ نخود با استفاده از محلول مویان
   ◂ حجت عطایی سماق، فتوکیان، حبیبی
   ✔ 1393/12/14  2015/03/05
    دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  تنوع ژنتیکی برخی صفات مرتبط با جرم و وزن بذر در 12 توده گیاه دارویی بادرنجبویه
   ◂ زهراسادات مدنی، فتوکیان، مدنی
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  ارزیابی خصویات جوانه زنی بذر شش توده بادرنجبویه
   ◂ زهراسادات مدنی، فتوکیان، مدنی
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  تنوع ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در چهار توده گیاه دارویی بادرنجبویه
   ◂ زهراسادات مدنی، فتوکیان، مدنی
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  بهینه سازی روش های ازمایشگاهی و مطالعات مقدماتی سیتوژنتیک گیاه دارویی بالنگو شیرازی
   ◂ زهراسادات مدنی، فتوکیان، مدنی
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  تاثیر سیستمهای مختلف کوددهی بر عملکرد و درصد فسفر در کشت مخلوط افزایشی یونجه
   ◂ زینب بساق زاده، فتوکیان، بساق زاده، امینی، دستجردی، شفیعی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم وتکنولوژی بذر
PDF   

●  بررسی اثر تراکم دو گونه کدو (حلوایی و تنبل) به عنوان گیاه پوششی و ابیاری تابستانه بر برخی صفات کمی و
   ◂ حمیده امین املشی، فتوکیان، املشی، امیرشکاری
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی و طبقهبندی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکانهای ژنی
   ◂ شهربانو ابوطالبی چالشتری، فتوکیان، ابوطالبی، زین العابدینی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی صفات مرتبط با جوانهزنی در دو توده گیاه دارویی بادرشبو یه
   ◂ زهراسادات مدنی، فتوکیان، مدنی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تودههای بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای پروتیینی
   ◂ زهرا دانایی پور، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی، دانایی پور، فتوکیان
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
PDF   

●  بررسی اثر تراکم کاشت کدو به عنوان گیاه پوششی بر برخی صفات کمی و کیفی زعفران زراعی
   ◂ حمیده امین املشی، فتوکیان، املشی، امیرشکاری
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
PDF   

●  اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب بر میزان ترکیبات ماده موثّره دو گونه اویشن
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان، پورامینی، فلاح
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  اثر تیوباسیلوس و سوپرجاذب بر درصد اسانس اویشن باغی و دنایی
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان، پورامینی، فلاح
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  درصد و سرعت جوانه زنی بذر بالنگو تحت تیمار اشعه گاما
   ◂ زهراسادات مدنی، فتوکیان، سادات مدنی، قلی زاده
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تاثیر استفاده از تیوباسیلوس و سوپرجاذب اب بر بازدهی و عملکرد رشد دو گونه اویشن
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان، پورامینی، فلاح
   ✔ 1392/12/14  2014/03/05
    اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف اب
PDF   

●  اثر سطوح مختلف سولفوریک اسید و pH اب ابیاری بر اهن قابل استخراج با DTPA در یک نمونه خاک اهکی
   ◂ مریم طباطبایی اصل، فتوکیان، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری و pH اب ابیاری بر اهن قابل استخراج با DTPA در یک نمونه خاک اهکی
   ◂ مریم طباطبایی اصل، فتوکیان، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  مطالعه تاثیر فاکتورهای اقلیمی وتوپوگرافی بر موسیلاژ و صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه
   ◂ فتوکیان، گلچین، نقدی بادی، همتی
   ✔ 1392/08/12  2013/11/03
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  تاثیر کود بیولویک تیوباسیلوس وسوپرجاذب بر عملکر کمی وکیفی اویشن باغی ودنایی
   ◂ فتوکیان، پورامینی، حبیبی، فلاح
   ✔ 1392/07/12  2013/10/04
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  مطالعه صفات ظاهری و فیتوشیمیایی توده های بومی اسفرزه استان گلستان در شرایط زراعی
   ◂ فتوکیان، گلچین، همتی، نقدی بادی
   ✔ 1392/06/15  2013/09/06
    اولین همایش ملی علوم کشاورزی
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی و تاریخ کشت بر عملکرد دانه، محتوی رطوبت نسبی
   ◂ سعید راستی، حشمت امیدی، فتوکیان
   ✔ 1392/06/06  2013/08/28
    هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  بررسی اثر شوری اب و خاک بر مولفه های رشد و کیفیت اسانس بابونه شیرازی
   ◂ کریم نوری خانقاه، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان
   ✔ 1392/06/04  2013/08/26
    هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  بررسی عملکرد فتوسنتزی گونه های مختلف بالنگو تحت تنش خشکی
   ◂ فتوکیان، سعیده ملکی فراهانی، عبدالهی، حسن زاده
   ✔ 1392/05/23  2013/08/14
    دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست
PDF   

●  بررسی فنولوژی و رشد گونه های بالنگو تحت تنش خشکی
   ◂ فتوکیان، سعیده ملکی فراهانی، عبدالهی، حسن زاده
   ✔ 1392/05/23  2013/08/14
    دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست
PDF   

●  اثر اشعه گاما بر خواص جوانه زنی بالنگو
   ◂ زهراسادات مدنی، Mohammad hossein Fotokian، سادات مدنی
   ✔ 1392/02/24  2013/05/14
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تاثیر اشعه گاما در جوانه زنی بذر بالنگو
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، قلی زاده
   ✔ 1392/02/24  2013/05/14
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر ارتفاع بر فعالیت انتی اکسیدانتی بادرنجبویه
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، اسدی، عندلیب
   ✔ 1392/02/24  2013/05/14
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر ارتفاع بر ترکیبات انتی اکسیدانت و هیپریسی گل راعی
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، امامدادی، کیابی، امامدادی
   ✔ 1392/02/24  2013/05/14
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  مقایسه اثر هیومیک اسید و تیوباسیلوس بر اویشن
   ◂ فتوکیان، حسن حبیبی، Fadzilah Adibah Abdulmajid
   ✔ 1392/02/22  2013/05/12
    دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی تنوع هاپلوتیپی QTL های کنترلکننده مقدار روی در ارقام گندم
   ◂ حیدرزاده، فتوکیان، محمدی ن‍ژاد
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپهای زیتون از طریق الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه
   ◂ نصیبه شایگان، فتوکیان، Alireza Ghanbari
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی
   ◂ نصیبه شایگان، فتوکیان، Alireza Ghanbari
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  خالص سازی و شناسایی پروتئوم میتوکندری در گونه افتابگردان
   ◂ محمد رحیمیان، فتوکیان، طهماسبی، ربیعی، دژم، ضعیفی زاده
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  القا و تولید هیپریسین در گل راعی با نانو اکسید اهن وروی
   ◂ ابراهیم شرفی، فتوکیان، حسنلو، خیام نکویی، داودی، حداوند
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تنظیم محیط کشت گل راعی برایاندامزایی
   ◂ ابراهیم شرفی، فتوکیان، حسنلو، خیام نکویی، داودی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  مقایسه اثرات کود بیولوژیک
   ◂ فتوکیان، پورامینی، حبیبی، قبلدیان
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر کودهای بیولوژی و شیمیایی در زیره
   ◂ فتوکیان، طلایی، امینی، عزیزی، رضایی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تاثیر تراکم یولاف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام رایج گندم های بهاره ایرانی و افغانی در ازمایشهای افزایشی
   ◂ عبیدالله غفوری، مجید امینی دهقی، فتوکیان، زند
   ✔ 1390/11/17  2012/02/06
    چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
PDF   

●  effects of growth regulators and explant on callus induction and organogenesis in hypericum perforatum L
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Sharifi, You do not want to die, Davoodi, Hassan Loo, Mohammadinejad, Nakhoda, Ramezani
   ✔ 1390/09/24  2011/12/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  محلول پاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد در راستای بهبود خصوصیات کیفی دانه گیاه برنج
   ◂ قاسم کردفیروزجایی، حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1390/08/25  2011/11/16
    همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت


●  بررسی مولفه های جوانه زنی بذرهای برنج حاصل از محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد
   ◂ قاسم کردفیروزجایی، حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1390/08/04  2011/10/26
    دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر


●  مطالعه دوره بحرانی کنترل علف هرز اویشن
   ◂ Hassan Habibi، Mohammad hossein Fotokian، Alaeddin Kordenaeej
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  اثر ارتفاع در عملکرد و رشد تیموس
   ◂ Mohammad hossein Fotokian، حبیبی
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  اثر تنش خشکی و کودهای بیولوژیک بر خرفه
   ◂ محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    the international symposium on medicinal and aromatic plants
PDF   

●  ارزیابی تحمل به خشکی بوسیله کودهای بیولوژیک در خرفه
   ◂ محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  ارزیابی نمونه های کومین در شرایط تنش خشکی بر اساس صفات زراعی
   ◂ محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    the international symposium on medicinal and aromatic plants
PDF   

●  اثر تنش خشکی و پرایمینگ و سالسیلیک اسید و سولفات منگنز بر خرفه
   ◂ محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    the international symposium on medicinal and aromatic plants
PDF   

●  طراحی و ساخت بیوسنسور نقاط کوانتومی بر اساس سیستم فرت جهت تشخیص عامل بیمار جاروک لیموترش
   ◂ فاطمه راد، فتوکیان
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در برگیرنده کیو تی ال کنترل کننده میزان اهن و روی در ارقام گندم
   ◂ فتوکیان
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
   ◂ فتوکیان
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  بررسی اثر سطوح متفاوت تنظی مکننده های رشد و ریزنمون ههای مختلف برکال زایی واندا مزایی گل راعی در شرایط این ویترو
   ◂ ابراهیم شرفی، فتوکیان
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  بررسی اثر سطوح متفاوت نانو اکسید روی، نانواکسید اهن و ریزنمونه های مختلف برکال زایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط این ویترو
   ◂ ابراهیم شرفی، فتوکیان
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر تغذیه تکمیلی گیاه برنج با کودهای مایع بر خصوصیات مورفولوژی عملکرد و اجزای عملکرد ان
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  اثر محلول پاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی
   ◂ حسن حبیبی، فتوکیان
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  نقش قارچهای بیماری گر در کنترل جمعیت بالشتک درازاندام
   ◂ سکینه نعیم امینی، فتوکیان، عباسی پور، اقاجانزاده، زمانی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
PDF   

●  تاثیر کود بیولوژیک نیتروژن دار و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (منطقه نیمه خشک سردسیر)
   ◂ مطلب حسین پور، فتوکیان، حسن حبیبی، پیرزاد
   ✔ 1389/09/02  2010/11/23
    نخستین همایش کشاورزی حفاظتی


●  genomic regions associated with grain shape identified in a set of advanced backcross lines of rice
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Mohammadinejad, Ahamadi, Angaji
   ✔ 1389/07/10  2010/10/02
    The 8th international symposium on biocontrol and biotechnology


●  applications of gene silencing in plants
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Angaji, Samin
   ✔ 1389/07/10  2010/10/02
    The 8th international symposium on biocontrol and biotechnology


●  بررسی تاثیر محیط کشت و هورمونها بر ریزازدیادی کیوی فروت
   ◂ فتوکیان، حسینی، قاسم، رازقی
   ✔ 1389/06/02  2010/08/24
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون
   ◂ مطلب حسین پور، حسن حبیبی، فتوکیان، پیرزاد
   ✔ 1389/05/17  2010/08/08
    همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست


●  تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بابونه شیرازی
   ◂ حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، فتوکیان، کریم نوری خانقاه، حسنعلی نقدی بادی، لیلا پیراحمدی
   ✔ 1389/05/04  2010/07/26
    کنفرانس - یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بابونه شیرازی
   ◂ کریم نوری خانقاه، فتوکیان، امیدی، نقدبادی، ترابی، پیراحمدی
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران


●  مطالعه پیوستگی بین نشانگرهای ریزماهواره با صفات کیفیت پخت در برنج در جمعیت Teqqing با طارم مولایی
   ◂ فتوکیان، اقایی نژاد، انگجی
   ✔ 1389/03/01  2010/05/22
    یازدهمین کنگره ژنتیک ایران و نخستین کنگره ژنتیک پزشکی ایران


●  مطالعه پیوستگی بین نشانگرهای ریزماهواره با کیفیت پخت در برنج در جمعیت IR64 با طارم مولایی
   ◂ فتوکیان، اقایی نژاد، انگجی، خدادادی
   ✔ 1389/03/01  2010/05/22
    یازدهمین کنگره ژنتیک ایران و نخستین کنگره ژنتیک پزشکی ایران


●  the effect of genetic background on QTL Mapping of cooking Quality Traits in rice(Oryza sative L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Angaji, Mohammadinejad, Ahmadi
   ✔ 1388/12/07  2010/02/26
    International Conference on Chemical Engineering and Applications


●  The Candidate Gene Approach in Anaerobic Germination
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Angaji
   ✔ 1388/12/07  2010/02/26
    Cellular and Molecular Biology Science


●  Effect of Genetic Background on QTL Mapping of Cooking Quality Traits in Rice (Oryza Sativa L
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Angaji, G. Mohammadinejad, J. Ahamadi
   ✔ 1388/12/07  2010/02/26
    Cellular and Molecular Biology Science


●  ارزیابی کمی و کیفی چهار رقم کلزای پاییزه در شرایط تنش ابی
   ◂ مجید امینی دهقی، فتوکیان، یونسی‌پور، امینی، فتوکیان، رضازاده
   ✔ 1388/07/01  2009/09/23
    همایش ملی گیاهان دانه روغنی


●  تاثیر موتاژنهی شیمیایی و اشعه گاما بر جوانه زنی بذور دو رقم کلزا
   ◂ فتوکیان، عمرانی، ارزانی، سعیدی، پارسا
   ✔ 1388/07/01  2009/09/23
    همایش ملی گیاهان دانه روغنی


●  ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت سکوسترین اهن در جیرفت
   ◂ فتوکیان، کردستانی، محمدی‌نژاد، توحیدی‌نژاد
   ✔ 1388/07/01  2009/09/23
    همایش ملی گیاهان دانه روغنی


●  genetic diversity among chckpea (cicer arientanum) elit lines based on RAPD among and agronomic markers
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, H Ghorbani, M Ghasemi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Simulating the effect of terminal drought stress by potassium iodide and its use in mapping QTLs for yield and yield comonents in bread wheat
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Nasrallah Nejad, shojaeian, leli
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The effects of cumarin with BAP on microtubers production in potato by in vitro
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, ghorbani, Ghasemi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Genetic diversity among Iranian accessions of Nigella sativa using agromorphological traits and electerophoregram of seed storage proteins data
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Aghahi, Mohammadi Nejad, Ahmadi, ghorbani, zamani, yazdani
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Study of morphological, physiological diversity in Nelumbo uncifera for isolation tolerable salinity stress genotype
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Yousef Filizadeh, Tabatabaei, Zolfinezhad, vali zadegan
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The assay on linkage between SSR markers and loci for cooking quality traits in rice
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Yousef Filizadeh, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Agahi
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment


●  QTLَAnalysis for yield component in an advanced backcross population in rice
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Ahamadi, Fabriki Orang
   ✔ 1388/01/27  2009/04/16
    The fifth Moscow international congress biotechnology


●  chromosome $D: A QTL-Rich Region for Yield and Yield Components under Drought in Stress in Bread Wheat
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, ali asghar nasrolahnezhad, Abdul Ali Shujaian, Tamas Lely
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    Bioasia2008


●  The effect of genetic background on QTL mapping of cooking Quality traits in Rice (oryza sativa L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Mohammed Reynejad, Tohadinejad, Ahmadi, anghaei, saadat nouri, Amiri
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    Bioasia2008


●  مکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به شوری در برنج
   ◂ فتوکیان، محمدی ن‍ژاد، سینگ، رضایی، ارزانی، توحیدی نژاد، مومنی، گریگوریو
   ✔ 1387/05/28  2008/08/18
    دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات


●  Development of early maturing and semi-dwarf in rice by induced mutations
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Amirmohammad Naji, Amiri, Oghan, Sadatnori, Ahamadi
   ✔ 1387/05/22  2008/08/12
    International Symposium on Induced Mutations in Plants (ISIM)


●  بررسی تنوع مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی جهت غربال کردن ژنوتیپهای متحمل به شوری در ژنوتیپهای نیلوفر ابی تالاب انزلی
   ◂ فتوکیان، یوسف فیلی زاده، طباطبایی، ولی‌زادگان
   ✔ 1387/05/22  2008/08/12
    اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی


●  اثرات زمینه ژنتیکی در مکان یابی لوکوسهای صفات کمی ابعاد دانه برنج
   ◂ فتوکیان، امیرمحمد ناجی، قره یاضی
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    دهمین کنگره ژنتیک ایران


●  Evaluation of Gene effects and combining ability in rapeseed (Brassica napus L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Amirmohammad Naji, Amiri, saadat nouri, Ahmadi
   ✔ 1387/01/25  2008/04/13
    5th international Crop Science Congress


کتاب ها

●  مفاهیم امار و احتمالات
   ◂ حسن امیری اوغان-محمدحسین فتوکیان

●  مفاهیم امار کاربردی در کشاورزی با رویکرد استفاده از نرم افزار spss
   ◂ مصطفی خدادی-محمدحسین فتوکیان

پایان نامه ها

●  بررسی مقاومت به خشکی در مرحله¬ی جوانه¬زنی ژنوتیپ های امیدبخش
   ◂ نفیسه صادقی

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های باقلا با استفاده از صفات ریخت شناسی
   ◂ زهرا مالایی کناری

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ¬های سیر با استفاده از صفات ریخت¬¬شناسی
   ◂ الهام باقرنژاددیوکلائی

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کینوا با استفاده از صفات ریخت شناسی
   ◂ جده اسفندیاری

●  تعیین دز مطلوب و بررسی اثرات ماده جهش‌زای دی متیل سولفات (DMS) در لاین‌های M2 خرفه
   ◂ ناهید فیضی کلاسی

●  بررسی پاسخ اکوفیزیولوژیکی لاین¬های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد سولفات امونیوم تحت رژیم¬های رطوبتی مختلف
   ◂ سلمان عظیمی سوران

●  ارزیابی خصوصیات مورفو – فیزیولوژیکی و فنولوژیکی ژنوتیپ های پیشرفته عدس تحت شرایط دیم و کم ابیاری
   ◂ عظیم احمدی

●  تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین و گلیادین در برخی ژنوتیپ¬های گندم ایران
   ◂ عاطفه امینی نیسیانی

●  بررسی تحمل به علف هرز و ورس در لاین های جو در شرایط کم نهاده
   ◂ ریحانه صادقی

●  تنوع ژنتیکی در برخی صفات ریخت شناسی در ژنوتیپهای شنبلیله
   ◂ ماندانا اصلانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید